Vrijedi pročitati i pouku uzeti

Podijelite!

Neki čovjek je prodao roba i rekao kupcu da nema mahane osim što prenosi tuđe riječi. Kupac je pristao. Kupio ga je i bio je kod njega neko vrijeme. Jednoga dana je rekao supruzi svoga vlasnika: Muž te ne voli, hoće da kupi robinju. Uzmi brijač i dok bude spavao uzmi nekoliko dlaka sa njegovog potiljka, a ja ću napraviti sihr na tim dlakama pa će samo tebe voljeti.
Mužu je rekao: Žena ti ima ljubavnika i hoće da te ubije. Pravi se noćas da spavaš pa ćeš vidjeti.
Čovjek se pravio da spava i žena je došla sa brijačem a on je mislio da je došla da ga ubije. Skočio je iz postelje i ubio je.
Ženina familija je došla i ubila njega što je izazvalo sukob dva plemena.

Hammad b. Seleme

Prof. Enes Julardžija