Poučne priče 

SVAKI MUSLIMAN PRED SPAVANJE TREBA UČITI SLJEDEĆE SURE AKO HOĆE SEBI DOBRO

Svaki musliman pred spavanje treba učiti sljedeće sure ako hoće sebi dobro Učenje određenog zikra (dove, sure i ajeti) pred spavanje, preporučio je i učio Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, kako je došlo u sahih predajama. Zbog toga svaki musliman pred spavanje, da bi bio zaštičen od šejtana (džinna), ružnih snova, nesanice i sl, treba uraditi sljedeće: – Uzeti abdest kao za namaz – Obući čistu pidžamu – Očistiti posteljinu – I proučiti zikr pred spavanje na sljedeći način: 1) Sjesti na krevet i skupiti šake te u njih proučiti…

Read More
Dove 

“Čudesna“ dova: Ko prouči ovu dovu Allah, dž.š. će mu dati izlaz iz situacije u kojoj se nalazi

Jednog dana, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obraćajuči se svojim ashabima, rekao: „Tako mi Onoga u Čijoj ruci je moja duša, nema nijednog vjernika koji prouči ovu dovu, a da mu Allah, neće dati izlaz iz situacije u kojoj se nalazi.“… Pitam vas, ko je taj koji se zakleo? Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. A da li je imao potrebu za tim? Nije, jer on je „es-sadik“ (istinoljubivi, onaj koji govori samo istinu) i „el-masduk“ (onaj kome se vjeruje, čiji je govor Allah, dželle šanuhu, potvrdio). Njegov…

Read More
Dove 

SIGURNO TI NEŠTO TREBA… OLAKŠAJ SEBI, PROUČI OVU DOVU

Ako ti nešto treba, prouči ovu dovu Od Ubade ibn Samita, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: … “Ko se probudi iz sna pa prouči: “La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh; lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir, elhamdulillah, subhanallah, ve la ilahe illallah, Allahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billah, estagfirullah (Nema drugog boga osim Allaha Jednog Jedinoga, Koji nema sudruga, samo Njemu pripada vlast i samo je On dostojan zahvale, On svime upravlja, neka je hvala…

Read More
Zanimljivosti 

Poslanikov savjet: “Kad čovjeka nešto zaboli, neka stavi ruku na bolno mjesto i sedam puta prouči sljedeću dovu

Ka’b b. Malik, radijallahu anhu, kazuje da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kad čovjeka nešto zaboli, neka stavi ruku na bolno mjesto i sedam puta prouči sljedeću dovu: Eu’zu bi ‘izzetillahi ve kudretihi ‘ala kulli šej’in min šerri ma edžidu ‘Utječem se Allahovim dostojanstvom i Njegovom svemoću od neprijatnosti boli koju osjećam!’” (Ahmed, 6/390. Šejh el-Albani uvrstio je ovaj hadis u pouzdana predanja. Na arapskom jeziku ova dova glasi: Eu’zu bi ‘izzetillahi ve kudretihi ‘ala kulli šej’in min šerri ma edžidu.) U drugoj, također pouzdanoj, verziji kaže…

Read More
Dove 

SVE DOVE MI SE PRIMAJU OSIM JEDNE… NEDOSTAJE MI LJUBAV U ŽIVOTU

Godine mi prolaze, ja stojim na istom mjestu, a samo mi je ta osoba u mislima… Sve dove mi se primaju osim jedne… Nedostaje mi ljubav u životu PROBLEM: Es-selamu alejkum! Poštovani, vidim da više ne primate pitanja, ali mnogo bi mi značilo kada biste mi pružili savjet. Ostavila sam mladića jer nisam htjela haram vezu. Posvetila sam se vjeri, svjesna sam Allaha u potpunosti, ibadetim i molim Ga za ono što mi treba. Vjera me preporodila, osjećam se tako čistom iznutra. Svaku dovu koju Allahu uputim, On mi usliša,…

Read More
Dove 

Poslanikov savjet: “Kad čovjeka nešto zaboli, neka stavi ruku na bolno mjesto i sedam puta prouči sljedeću dovu

Ka’b b. Malik, radijallahu anhu, kazuje da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kad čovjeka nešto zaboli, neka stavi ruku na bolno mjesto i sedam puta prouči sljedeću dovu: Eu’zu bi ‘izzetillahi ve kudretihi ‘ala kulli šej’in min šerri ma edžidu ‘Utječem se Allahovim dostojanstvom i Njegovom svemoću od neprijatnosti boli koju osjećam!’” (Ahmed, 6/390. Šejh el-Albani uvrstio je ovaj hadis u pouzdana predanja. Na arapskom jeziku ova dova glasi: Eu’zu bi ‘izzetillahi ve kudretihi ‘ala kulli šej’in min šerri ma edžidu.) U drugoj, također pouzdanoj, verziji kaže…

Read More
Dove 

KRATKE DOVE KOJE TREBATE UČITI ZA ZAŠTITU OD TEŠKIH BOLESTI, ZA DOBAR IMETAK I DOBRU DJECU

Kratke dove koje trebate učiti za zaštitu od teških bolesti, za dobar imetak i dobru djecu Dova za zaštitu od teških bolesti   Allāhumme innī e‘ūzu bike minel-beresi vel-džunūni vel-džuzāmi ve sejji-il-esкām. “Allahu moj, kod Tebe tražim zaštitu od lepre, ludila, gube i svake ružne bolesti.” Dova za lijepo ponašanje, dobar imetak i dobru djecu Allāhumme-dž‘al seriretī ħajren min ‘alānijjetī vedž‘al ‘alānijjetī sāliĥaten. Allāhumme innī es-eluke min sāliĥin mā tu’tin-nāse minel-māli vel-evlādi gajrid-dālli velel-mudilli. “Allahu moj, učini mi ono što tajim boljim od onoga što ispoljavam, a ono što ispoljavam…

Read More
Dove 

SIGURNO TI NEŠTO TREBA… OLAKŠAJ SEBI, PROUČI OVU DOVU

Ako ti nešto treba, prouči ovu dovu Od Ubade ibn Samita, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: … “Ko se probudi iz sna pa prouči: “La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh; lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir, elhamdulillah, subhanallah, ve la ilahe illallah, Allahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billah, estagfirullah (Nema drugog boga osim Allaha Jednog Jedinoga, Koji nema sudruga, samo Njemu pripada vlast i samo je On dostojan zahvale, On svime upravlja, neka je hvala…

Read More
Dove 

ZAŠTO SE MLADIĆIMA I DJEVOJKAMA LAKŠE PRIMA DOVA?

– Mladićima i djevojkama se najlakše prima dova. Zbog čega? Zbog toga što su njihovi troškovi halal, bez obzira kako su njihovi roditelji stekli taj imetak. Omladino, vaša dova je bliža uslišenju od dove odraslih. Kod odraslih ima problema. A Allah najbolje zna kakva je naša imovina. Bože, olakšaj! Ali vaša dova je bliža da bude uslišana. A dova djece je još bliža, bliža i bliža uslišenju. Zbog toga je Ebu-Hurejre sa sobom vodio malu djecu od deset i dvanaest godina i podučavao ih Kur’anu. Kada bi završili, rekao bi im:…

Read More
Dove 

ZAŠTO SE MLADIĆIMA I DJEVOJKAMA LAKŠE PRIMA DOVA?

– Mladićima i djevojkama se najlakše prima dova. Zbog čega? Zbog toga što su njihovi troškovi halal, bez obzira kako su njihovi roditelji stekli taj imetak. Omladino, vaša dova je bliža uslišenju od dove odraslih. Kod odraslih ima problema. A Allah najbolje zna kakva je naša imovina. Bože, olakšaj! Ali vaša dova je bliža da bude uslišana. A dova djece je još bliža, bliža i bliža uslišenju. Zbog toga je Ebu-Hurejre sa sobom vodio malu djecu od deset i dvanaest godina i podučavao ih Kur’anu. Kada bi završili, rekao bi im:…

Read More