Zašto postoji ovoliko religija? (Zakir Naik)

Pitanje: Ako postoji samo jedan Bog, zašto je stvorio ovoliko vjera? Zašto ne postoji samo jedna vjera? Vaš slogan, koliko vidim, je “Mir – rješenje za čovječanstvo”. Mislim da se mir može postići samo znanjem i mudrošću. Hvala. Odgovor: Allah kaže da postoji samo jedna ispravna vjera. On nikada ne dijeli robove u različite religije. Samo je jedna ispravna vjera. Allah nas je podijelio na različite narode, plemena i dijalekte da bismo se međusobno upoznavali, ne da bismo se međusobno borili i da bismo za nekoga mogli reći da dolazi iz…

Read More