Žena u islamu 

Srpkinjin prelazak na islam

Bilo mi je 22 godine i već sam postala tipični primjer žene karijeriste zapadnog društva; završila dobru školu, imala stan i auto, posjedovala vlastiti frizeraj… Dotle je za mene Svijet bio u redu, jer napokon takav se ljudima servira. A onda je izbio rat na Balkanu. Ovo me je jako pogodilo s tim da sam ja rođena Srpkinja (Srbijanka). Nisam o tome puno znala, niti sam u prvom momentu razumila, jer za mene nije postojala Bosna, Srbija, Hrvatska, niti različitost religija, za mene je sve bila Jugoslavija. Bila sam šokirana…

Read More
Žena u islamu 

Hidžab – svrha pokrivanja, uvjeti ispravnog pokrivanja i savjeti sestrama

Zašto hidžab? Ovo je dobro pitanje na koje postoji divan odgovor! Allah nam je naredio izvršavanje svega što je dobro za nas i zabranio nam izvršavanje svega što je loše za nas. Allah naređuje svakoj ženi muslimanki da se pokrije kada izlazi iz sigurnosti svoje kuće i kada je u prisutnosti muškaraca koji su joj strani. Znači, pokrivanje je izvor velikog dobra za tebe – ženo muslimanko – iz mnogih razloga. Neki od tih razloga su: 1. Stičes Allahovo zadovoljstvo. Pokoravaš se naredbama tvoga Gospodara pokrivajući se i time možes…

Read More
Žena u islamu 

MIRISANJE ŽENE PRILIKOM IZLASKA IZ KUĆE

PITANJE: Je li dozvoljeno ženi da prilikom odlaska u školu, bolnicu ili kada obilazi rodbinu i komšinice, izlazi iz kuće namirisana? ODGOVOR: Dozvoljeno je ženi da koristi miris prilikom izlaska iz kuće ako u svom izlasku neće prolaziti pored muškaraca, dok nije dozvoljeno da izlazi namirisana iz kuće ako odlazi na pijacu ili na mjesta na kojima ima muškaraca, jer rekao je Allahov Poslanik: ”Koja god se žena namiriše, neka ne prisustvuje jaciji sa nama.” Spomenuti su i drugi hadisi u istom značenju. Također, namirisana žena, svojim izlaskom iz kuće…

Read More
Žena u islamu 

KUĆA BEZ SUPRUGE JE KABUR

Kuća bez supruge je kabur. Momenti bez nje su predugi. Kad je tu nekako se navikneš pa njeno prisustvo ne cijeniš dovoljno ali čim ode na par dana osjetiš svu gorčinu i hladnoću samačkog života. Sve ovo čovjek shvati kad supruga ode kod roditelja na par dana pa zamisli da je nema sedmicu ili mjesec!? Gospodaru, ne udaljavaj od nas mjesec koji kuću osvijetljava. Mr. Fahret Kadrić

Read More
Žena u islamu 

ŽENE KOJE NEĆE UĆI U DŽENNET !

Vrsta žena koje je Poslanik, salallallahu alejhi ve sellem, nagovjestio da će se pojaviti i koje možemo vidjeti i po mnogobrojnim BiH gradovima i selima… Od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dvije vrste stanovnika Džehennema još uvijek nisam vidio. Ljudi koji u rukama imaju bičeve poput kravljih repova i njima udaraj u ljude, i obučene a razgolićene žene (golišavo obučene), uvrću se i uvijaju (pri hodu) i privlače pažnju na sebe, glave su im kao kamilje grbe, neće ući u Džennet,…

Read More
Žena u islamu 

KAKO JE LJUBOMORNA SUPRUGA PRISILILA MUŽA DA SE NE ŽENI NAKON NJENE SMRTI

Pripovijeda se da je jedna žena toliko voljela svoga muža da joj je ljubomora na njega razum pomutila. Muž je u početku prihvatio taj vid osjećanja i opravdavao ih time što su takva ojsećanja posljedica neopisive ljubavi prema njemu. Međutim, stvar je izmakla kontroli i ljubomora je evoluirala do te mjere da on više nije mogao normalno funkcionirati. Njena ljubomora je bila tolika da je čak bila ljubomorna i na džennetske hurije koje je Allah dž.š. obećao vjernicima u Džennetu. Muž je na sve načine pokušavao popraviti stanje i izliječiti…

Read More
Žena u islamu 

13 grešaka kod žene muslimanke u braku

Jedna od grešaka jeste i nedostatak razumijevanja i želje kod žene da balansira u odnosu prema roditeljima svoga muža, tako da se često dešava da mnogi problemi u braku nastaju upravo zbog toga. Jednostavno, žena ne želi da balansira te odnose. Svakako da u ovom segmentu čovjek treba da bude objektivan, ali opet žena treba da zna da su roditelji njenog muža bili glavni razlog da on ipak postoji na dunjaluku. Isto tako nelogično je očekivati da muž  osjeća ljubav prema ženi koja se možda svakog dana svađa se njegovim…

Read More
Žena u islamu 

Aid-el-Karni- Čvrstina na jedne žene

Nakon što su munafici doživjeli totalni neuspjeh u svojim pokvarenim nakanama i izgubili svaku nadu da u saradnji sa idolopoklonicima i Jevrejima vojno poraze muslimane, prešli su na novu epizodu u seriji uznemiravanja i napada na muslimane. To su pokušali učiniti unošenjem unutrašnje dezintegracije, šireći ubitačne i zločeste dezivnformacije. Te dezinformacije imale su za cilj uzdrmati sistem islamskog društva i paralisati njegove aktivnosti. Pri povratku muslimana u Medinu iz bitke Benu Mustalak, Aiša, r.a., majka vjernika, je otišla radi svoje potrebe. Kada se vratila u svoju nosiljku, vidjela je da…

Read More
Žena u islamu 

ZAŠTO JE ALLAHOV POSLANIK VIDIO VIŠE ŽENA U DŽEHENNEMU OD MUŠKARACA?

PITANJE: Zašto je broj žena koje je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio u Džehennemu dosta veći od broja muškaraca? ODGOVOR: Hvala Allahu, azze ve dželle, koji je stvorio stanovnike Dženneta i Džehennema, neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji nas je obavijestio o stanovnicima patnje i uživanja. Neka je salavat i selam na Njegovu časnu porodicu, ashabe i sve koji ga slijede do Sudnjeg dana. Vjerodostojnim putem se prenosi od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je vidio mnoge žene stanovnice…

Read More
Žena u islamu 

SEDAM STVARI KOJE VAM SUPRUGA MUSLIMANKA NECE REĆI

Mnogo muškaraca ne razumije ženski spol. Situacija se ne mijenja čak i nakon više zajedničkih godina u braku. Ono što je važno da muževi nauče jeste da povedu računa o onome što žena kaže; ali i da pokušaju razumijeti stvari koje ona prećuti. Donosimo vam nastavak teksta 7 stvari koje vam muž musliman neće reći!.   1. Supruga želi vašu ljubav, više od svega drugog Kada supruga pokaže mužu manje poštovanja, on joj zauzvrat uskrati ljubav. A kada muž ženi uskrati ljubav, ona ga još manje poštuje. I tako se…

Read More