Pitanja i odgovori 

Okretanje nogu u pravcu Kible u džamiji

Pitanje: Kakav je propis okretanja nogu u pravcu Kible u toku boravka u džamiji i je li dozvoljeno jesti i spavati u džamiji? Odgovor: Nema nikakve smetnje da čovjek pruži jednu nogu ili obje u pravcu Kible, bez obzira bio u džamiji ili izvan nje. Niti ima smetnje da čovjek jede i spava u džamiji ako postoji potreba za tim. Svakako da treba paziti na čistoću džamije, i ako se desi da se čovjek odžunupi dok spava u džamiji, treba da požuri da izađe iz džamije i da se okupa….

Read More
Pitanja i odgovori 

Moraju li se držati ruke dignute prilikom učenja dove?

Pitanje: Moraju li se držati ruke dignute prilikom učenja dove? Odgovor: Ruke se ne moraju držati uzdignute prilikom učenja dove, ali dova je mjesto gdje je propisano dizanje ruku okrenutih dlanova ka nebu. Najispravnije je na osnovu hadisa ustanoviti u kojim je prilikama Poslanik, s.a.v.s., dizao ruke učeći dovu, a u kojim nije, pa tako i raditi. Odgovorio: dr. Šukri Ramić

Read More
Pitanja i odgovori 

KAKAV JE STATUS OSOBE KOJA ZASPE KAO DŽUNUP, IAKO ZNA DA JE U TAKVOM STANJU

Od Abdullaha ibn Ebu Kajsa se prenosi sljedeće: – Pitao sam Aišu, r.a. , o Poslanikovom, s.a.v.s., vitr-namazu (pa je spomenuo hadis u vezi lijeganja džunupli čovjeka), a zatim sam dodao: Odgovorila mi je: – Radio je ijedno i drugo; nekada bi se okupao pa zaspao, a nekada bi uzeo abdest pa zaspao. – Hvala Allahu koji je u tome dao komociju! – rekao sam. Muslimova zbirka hadisa (sažetak)

Read More
Pitanja i odgovori 

Kazna za blud i prostituciju

Blud je strogo zabranjen (haram) u Šerijatu i predstavljaveliki grijeh za koji su propisane stroge ahiretske i dunjalučke kazne. Uzvišeni kaže nabrajajući svojstva robova Milostivoga: “I koji ne bludniče – a ko to radi, iskausit će kaznu; patnja će mu na onom svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati; ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je.” (El-Furkan, 68, 69, 70) Brojni su hadisi Allahova Poslanika, a.s., u kojima se…

Read More
Pitanja i odgovori 

Da li je dozvoljeno učenje dove na maternjem jeziku na sedždi?

Učenje dove na maternjem jeziku na sedždi Nema nikakve smetnje za učenje dove na nekom drugom jeziku pored arapskog, a dokaz za to su riječi Poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Čovjeku koji je dovio u namazu a da prije toga nije zahvalio Allahu i nje donio salavat na Poslanika sallallahu alejhi ve selleme: “Kada neko od vas bude dovio u namazu neka prvo zahvali Allahu, donese salavat na Poslanika a zatim neka dovi kako hoće.”(Bilježe ga trojica i Ahmed, a vjerodostojnim ga je ocjenio Hakim) Riječi Poslanika “kako hoće” su općeg karaktera i obuhvataju…

Read More
Pitanja i odgovori 

Ako se nad nekom izvrši šerijatska kazna, ima li ahiretsku kaznu?

Pitanje: Ukoliko čovjek počini grijeh koji iziskuje da se nad njim izvrši šerijatska kazna, i ukoliko se nad njim izvrši ta kazna, da li će na ahiretu također biti kažnjen zbog tog grijeha? Odgovor: Ukoliko nad njim na dunjaluku bude sprovedena kazna, ta kazna je iskup – keffaret za kažnjavanje na ahiretu. Imam Buharija zabilježio je u svom Sahihu od Ubade ibn Samita da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ‘’… a ko učini nešto od tih djela (grijeha koji iziskuju kaznu) pa bude kažnjen na dunjaluku, to će mu biti…

Read More
Pitanja i odgovori 

Bezalkoholno pivo – halal ili haram

Ne pijem bezalkoholnu pivu ali je ona halal shodno fetvama velike većine islamskih ucenjaka našeg vremena. Da bi govorio o halalu ili haramu moraš se školovati za to, kod sejhova ili na fakultetu. Ono sto ne opija i nema mirisa, boje niti ukusa alkohola nije alkohol i nije haram. Mali postotak toga u nekom piću ga ne čini haramom jer ne opija i taj mali procenat alkohola je izgubio svoja svojstava i vise nije alkohol, pa shodno tome i nije haram. Autor: Adnan Mrkonjić

Read More
Pitanja i odgovori 

OVO PITANJE ZA EFENDIJU JE TOLIKO ČUDNO DA SE AUTOR PITANJA SIGURNO POSTIDIO KAD JE ČUO ODGOVOR

PITANJE: Poštovani efendija, često uđem na vaš portal i vidim da dajete odgovore. Nadam se da mi možeš pomoći. Neki dan sam krenuo na posao kao i obično. Ušao sam možda par stotina metara u prvu ulicu mjesta gdje inače radim i motor automobila mi se jednostavno ugasio i stao. Nazvao sam svoje na poslu i kazao da ću zakasniti a zatim da bi se smirio potražih prvu džamiju i uđoh da klanjam duha-namaz. 12 rekjata, selam na svakom drugom, kako i piše u našim knjigama. No pored mene je ušao…

Read More
Pitanja i odgovori 

DA LI JE U KUĆI DOZVOLJENO DRŽATI PSA I OSTALE KUĆNE LJUBIMCE

Pitanje: Selam alejkum! Interesuje me da li je zabranjeno držati psa (manjeg, takozvani patuljasti Jorkširski terijer) kao kućnog ljubimca? Da li čovjek čini grijeh samim time i da li meleci neće da ulaze gdje ima pas? Molio bih vas za savjet ako je grijeh i zabrana u pitanju, kako da kažem osobi koja je već nabavila malog patuljastog Jorksirsog terejirera da je to grijeh i zabranjeno a da ne izazove kontraefekat?     Odgovor: AlejkumusSelam! Nije dozvoljeno držanje pasa van kuće osim radi lova, čuvanja stada i usjeva. (Fethul-bari, Ibn…

Read More
Pitanja i odgovori 

ZA PAR MINUTA UTVRDITE SAMI IMATE LI U SEBI DŽINA. POTREBNO JE SAMO DA ZNATE…

Jedan od načina da ustanovite da li imate džinne u sebi jeste i metoda MEDITACIJE. Zatvoriti oči i početi učenje sa euzubismilom. Zamisliti sebe u tavafu ili prislonjenim uza zid Kabe. Ne mijenjati misao par minuta. Ukoliko je džin u tijelu, napraviti će pokret jer i sama pomisao na mijesto u kojemu postoji visoka koncentracija pozitivnih ruhova, dovodi ga u očajno stanje u kojemu ne može izdražati pa teži izlasku vani. Scribd – Sihir i zapisi i tekstovi

Read More