Ružni/lijepi snovi 

Sanjao sam

Svakog ramazana tražio sam ga u Mekki kako bih klanjao teraviju pored njega. Klanjajući pored njega moj namaz bi bio sasvim drugačiji- čineći ga nezaboravnim iskustvom. Mogao sam čuti šejhov tihi glas na sedždi: „O Allahu, oprosti mi i smiluj mi se”. Veliki broj puta uočio bih mrlju od suza na tepihu kada bi se podigao sa sedžde. Povremeno bih ga pitao o mojim snovima i snovima mojih prijatelja, ali uglavnom bih gledao njegov ibadet i slušao ga kako tumači snove drugih ljudi. Jedanput jedan mladić je rekao šejhu da je…

Read More

USNIO POSLANIKA GDJE MU KAŽE: “DOKLE ĆE TRAJATI OVAJ RASTANAK? ZAR JOŠ NIJE DOŠLO VRIJEME DA ME POSJETIŠ?”

Ashabi, radijallahu anhu, su imali toliko poštovanja i ljubavi prema Resulullahu, alejhisselam, da su neki od njih izbjegavali šišati kosu ako ju je Resulullah, s.a.v.s., dodirnuo svojim blagoslovljenim rukama. (Ebu Davud, Salah, 28/501) Kada je Allahov Pejgamber, s.a.v.s., napustio ovaj prolazni svijet, glavni muezzin Poslanikove (a.s.) džamije, hazreti Bilal, r.a., je prestao govoriti – kao da nema jezika. Prostrana Medina za njega je postala tijesna. Halifa Ebu Bekr, r.a., je htio da se ezan iz vremena Resulullaha, s.a.v.s., ponovo čuje. Stoga je mnogo puta molio Bilala da uči ezan, ali…

Read More

Ružni snovi? Evo kako ih riješiti

Ružni snovi ukazuju na prisustvo džina. Ne liježite u krevet bez abdesta. Postelju pripremite i spavaću odjeću obucite s Euzubismilom. Prije spavanja proučite nešto iz Kur’ana, a u samoj postelji Fatihu, Ajetul-Kursijju, Amener-resulu (zadnje ajete sure El-Bekare, 3 puta sure El-Ihlas, te sure El-Felek i En-Nas, puhnite u ruke i potarite se po cijelom tijelu. Ako vas probudi ružan san, ustanite abdestite se i klanjajte dva rekjata nafile. Izbjegevajte griješenje tokom dana, gledanje loših emisija, filmova na TV-u, činite što više dobrih djela i razmišljajte pozitivno. Ružni snovi će, ako…

Read More