Islam 

Istiniti snovi

Ne postoji nijedna ljudska duša koja ne bi željela da sazna i upozna ono što joj predstoji u budućnosti. Međutim, Allah je odredio da tajne gajba (nevidljivog svijeta) poznaje jedino On i jedino Njemu pripada znanje o tome šta će se desiti u danima i noćima koji slijede, dok je svijet gajba za ljude velika nepoznanica. Kaže Allah: ”U Njega su ključevi svih tajni, samo ih On zna…” (El-An’am, 59.), u drugom kur’anskom ajetu Uzvišeni Allah kaže: ”Allah zna tajne nebesa i Zemlje i Njemu se sve vraća…” (Hud, 123.)…

Read More
Islam 

Kur’anske mudžize: Otisci prstiju

Kada se u Kur’anu govori o tome kako je Allahu lahko oživjeti ljude nakon njihove smrti, specijalno se skreće pažnja na jagodice njihovih prsta: „Zar čovjek misli da kosti njegove nećemo sakupiti? Hoćemo, Mi možemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo.“ (Al-Qiyamah, 3-4) Svaki čovjek, pa čak i blizanci, ima različite otiske prstiju. Drugim riječima, u vrhovima prstiju čovjek nosi svoju šifriranu ličnu kartu. Ovaj šifrirani sistem je danas moguće uporediti sa barkod sistemom. Naglašavanje jagodica ljudskih prsta je krajnje mudro. Pošto su jagodice apsolutna individualna osobenost svake osobe. Svi ljudi koji…

Read More
Islam 

KRATKOĆA VREMENA KAO PREDZNAK SUDNJEG DANA

Jedan od predznaka Sudnjeg dana je da će ljudi osjećati da vrijeme sve brže i brže prolazi. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Od predznaka Sudnjeg dana je da će biti kratko vijeme…” (EI-Buhari 13/81) Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne nastupi kratkoća u vremenu; pa godina bude trajala kao mjesec. mjesec kao sedmica, sedmica kao dan, dan kao sat, sat kao varnica.” (Ahmed 2/537 i Et-Tirmizi 6/624.sahih) U pojašnjavanju ovoga predznaka ima nekoliko…

Read More
Islam 

Fuad Abdullah Seferagić: “Halal hamajlija”

Ako neđe naletite ili vam neko “poturi” ovakvu “hamajliju”, da je nosite u novčaniku, šajtoru, džepu ili u torbici za žene, smotanu u trougao (kao na slici – rasprostranjeno po Bosni , Turskoj i na Kosovu), ili smotanu u četverougao (nije na slici – više tipično za Sandžak i neke dijelove Crne Gore), slobodno je otvorite i, bRez bojazni, zahvalno stavite u novčanik, šajtor, džep ili u torbicu za žene. Ako osjetite ushićenost ili , onooo, laHkoću kad dišete, ili da vam drage oči sjaje k’o iftarski kandilji na munari…

Read More
Islam 

Dva načina ..Kako povećati (bereket) dobit porodičnog budžeta?

Oslanjanjem na Allaha: Onaj ko se iskreno osloni na Allaha, On će se pobrinuti za njegovo izdržavanje. Oslanjanje isključuje strah koji je itekako prisutan u svakodnevnom životu velikog broja Bošnjaka. Poslanik s.a.v.s., u jednom hadisu kaže: „ Kada biste se vi iskreno oslonili na Allaha, On bi vas opskrbio kao što opskrbljava ptice; osvanu gladne a zanoće site.“Kao komentar ovog hadisa spominju se riječi čuvenog Ebu Hazima kome je neko rekao: „Pšenica je poskupila, šta ćemo sad?„ A on je smireno odgovorio: „Kada bi jedno zrno koštalo miskal zlata (100…

Read More
Islam 

Jedna od najvećih dunjalučkih kazni – jesmo li je iskusili?

Upitan je šejh Eš-Šenkiti hafizehullah: Nekad prođe nekoliko dana u kojima ne proučim ništa od Kur’ana, smatrali se to njegovim odbacivanjem? Pa je šejh odgovorio: To je onemogućenost od Allaha da ga učiš, itekakva onemogućenost! Ako ti se desi da prođe nekoliko dana da ne proučiš ništa od Kur’ana, plači nad svojom sudbinom! Jer, ne desi se da rob ostavi neki ibadet a da razlog toga nije njegova udaljenost od Allaha. Rekao je Sufijan Es-Sewri: “Počinio sam grijeh zbog kojeg sam bio onemogućen od Allaha da ustanem na noćni namaz…

Read More
Islam 

Tražila sam ljubav…

Nekoć sam mislila da je ljubav dodir, poljubac, zagrljaj. Da je ljubav ono kad se osamite, pa se prepustite strastima. Zaljubila sam se, zavoljela sam momka koji ne vjeruje ni u šta na ovom svijetu. Kako to obično biva, ko nema vjere u sebi – na jeziku ima puno ružnih riječi, a u srcu samo pakost i zavist. Ljubav je trajala oko četiri godine, a ja sam za to vrijeme trpila razna poniženja, uvrede, varanja, odlaske i vraćanja. Uvijek sam bila tu i čekala, voljela. Onda je moj život… krenuo…

Read More
Islam 

Riječi koje će imati posebnu težinu na Mizanu (Vagi) na Sudnjem danu

Prenosi se od Ebi Seleme, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao: “Uh, Uh“, a zatim je podigao pet prstiju i rekao: “Kako će samo ovih pet stvari biti teško na Mizanu… Plemeniti Gospodar je iz svoje milosti prema svojim robovima odredio i propisao četiri riječi koje u svom značenju i izgovaranju kriju veličanstvenost i smiraj. Allah, subhanehu ve te’ala, ih je učinio posebnim, obećao je za njih mnoge nagrade kroz hadise Poslanika, sallalahu alejhi ve selem. To su riječi tesbiha, tahmida, tahlila i tekbira: SUBHNAALLAH VEL HAMDULILLAH…

Read More
Islam 

Sedam osobina koje će vas učiniti od stanovnika Dženneta-Firdevsa

Ko od vas želi da bude od stanovnika Firdevsa (najvišeg nivoa Dženneta)? Svako od vas? Dat ću vam osobine koje (ako ih budete imali) će vas učiniti od stanovnika Firdevsa. Postoji sedam osobina koje će vas učiniti od stanovnika Firdevsa: Prva osobina: IMAN (VJEROVANJE) Druga osobina: SKRUŠENOST U NAMAZU. Bitnost skrušenosti u namazu je u tome da vodi čovjeka do smirenosti i razmišljanja o onome što uči u namazu. Da zna značenje: “Subhanallah” (sva slava pripada Allahu), “Subhane rabbije-l-azim” (Slavljen neka je Uzvišeni Gospodar), “Subhane rabbije-l-e’ala” (Slavljen neka je Uzvišeni…

Read More