Islam 

Kratko predavanje o smrti koje je šejh Selman el-Avde izrekao nekoliko dana prije pogibije supruge i sina

U srijedu navečer u teškoj saobračajnoj nesreći, koja se dogodila u saudijskoj pokrajini Taif, poginuli su supruga i sin šejha Selmana el-Avde. Samo nekoliko dana prije ove tragedije, šejh Selman je snimio dirljivi govor o smrti. U nastavku objavljujemo transkript šejhovog govora o smrti: Smrt nije kraj. To je prelazak sa jedne obale na drugu; iz jednog svijeta u drugi svijet. Umrla osoba odlazi svome Gospodaru, a On je prema nama milostiviji od nas samih. Prisjećanje smrti, ako je odmjereno, nije ništa negativno. To nam pomaže da bolje iskoristimo život,…

Read More
Islam 

Odlike džumanskog dana

Onaj koji krene na džumu-namaz, za svaki korak ima nagradu godinu posta i namaza, a prenosi se od Resulullaha, sàllallahu ‘alêjhi we sellem, da je rekao: “Ko se okupa na dan džume, te porani (u mesdžid), približi se imamu i šuti, za svaki učinjeni korak ima nagradu godinu dana posta i namaza, a to je Allahu lahko.” (Ahmed, Ibn-Huzejme, Et-Tirmizi, En-Nesai i Ebu-Davud) • Dan džume se ubraja kao najbolji dan u sedmici. Ulema se razišla po pitanju da li je on vrijedniji ili dan Arefata. Dan džume je naš…

Read More
Islam 

Koji su grijesi Allahu draži od dobrih djela?

Iako pitanje iz naslova zvučni neobično i čudno, a neko bi možda mogao pomisliti da je posrijedi potpuno pogrešna pa i nemoguća konstatacija, činjenica je da će ponekad učinjeni grijesi, ukoliko budu popraćeni iskrenim pokajanjem i priznavanjem slabosti pred Uzvišenim Stvoriteljem, vjerniku koristiti daleko više od mnogih dobrih djela koja budu učinjena bez dovoljno iskrenosti i žudnje za Allahovim zadovoljstvom. Upravo u ovom smislu prenose se riječi nekih učenjaka iz prvih generacija koji su kazali: “Vjernik ponekad učini grijeh koji će ga uvesti u Džennet, a ponekad učini dobro djelo…

Read More
Islam 

KO SRAMOTI BRATA MUSLIMANA ZBOG GRIJEHA, NEĆE UMRIJETI DOK I SÂM NE POČINI TAJ GRIJEH

Piše: dr. Selman el-Avde Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Sve osim jednog grijeha i pogreške Adema i Have je dobro djelo. Dosta je čovjeku grijeha da nabraja mahane drugih ljudi. Adem i Hava su učinili mnoge, krupne i bitne stvari i nije ispravno da njihova djela ograničavamo na jedan prolazni grijeh. A što se tiče njihovog grijeha, trebamo biti svjesni da je grijeh Adema i Have sadržavao u sebi nekoliko stvari koje su preduvjet za činjenje grijeha i koje su same po sebi greške: Slušanje i obraćanje pažnje na…

Read More
Islam 

Kako biste vi postupili u ovoj situaciji?

Ovo se dogodilo prije nekih sedam-osam godina. Sjedio sam u razredu, a u susjednoj klupi do mene, sjedila je jedna sestra. Nisam je baš dobro poznavao. Ustvari, osim njenog imena ništa drugo o njoj nisam ni znao, ali smatrao sam je za kolegicu. Bila je jako tiha i nije baš učestvovala u nastavi. Ova je sestra bila jako skromna, nosila je hidžab i široku odjeću. Za razliku od drugih djevojaka, nije se cerekala sa momcima kad god bi joj se za to pružila prilika, nije se družila sa momcima poslije…

Read More
Islam 

POUČNA PRIČA: NISAM IMAO ABDEST

Jedan od sultan-Mahmudovih vezira imao je sina po imenu Muhammed. Ovaj uljudni i odgojeni mladić obavljao je pisarske poslove na dvoru. Kada bi mu nešto trebalo, sultan-Mahmud bi mu govorio: -O, Muhammede, obavi ovaj posao!- Dakle, uvijek ga je oslovljavao svojim pravim imenom… Jednog dana ponovo ga pozva radi nekog posla, ali ovom prilikom mu se obrati drugačije: -O, sine moga vezira!- Mladić mjesečevog lica se odmah odazva na ovaj poziv… Međutim , srce kao da mu otrovna kandža probode: -Da li sam učinio kakvu grešku pa me sultan zbog…

Read More
Islam 

Grijeh koji je napravio prekretnicu u mom životu

Nije mi odgovarao na pozive, poruke. Za njega sam nestala. Utjehu sam pronašla u ponovnim izlascima, dotjerivanjima, i svemu ostalom što omladina radi. Alkohol, diskoteke, kasni dolasci kući, to je postalo moj stil života. Vrlo lijepa i atraktivna dobivala sam pažnju na mjestima izlazaka, lajkove na Facebooku, komplimente. Ipak, uvijek je nešto nedostajalo… Odlučila sam da podijelim svoju priču kao vid zahvalnosti za pruženu priliku i povratak Allahu. Moj život je u toku puberteta doživio nagli zaokret. Bila sam pristojno dijete, povučeno, a sa razvojem ženstvenosti, postajem meta mnogih muškaraca….

Read More
Islam 

Mladiću, prijatelju moj…

Prošli vikend, kod nas u Zenici, četiri mlada života, četiri srca puna snage prestala su da kucaju. U jeku mladosti vratili su se Svome Gospodaru. Na dunjaluku su bili kratko a pred njima je sada vječnost, bez mogućnosti da se vrate, bez mogućnosti da Allahu barem jednom na sedždu padnu. Ti i ja, prijatelju moj, još uvijek smo ovdje. Naš dunjalučki ispit još je u toku.  Želim da te obradujem i kažem ti da bez obzira na stanje u kojem se trenutno nalaziš, bez obzira na grijehe koje možda činiš,…

Read More
Islam 

Šta se podrazumijeva pod riječima „ruh“ (duh) i „nefs“ (duša)?

Pitanje: Šta se podrazumijeva pod riječima „ruh“ (duh) i „nefs“ (duša)? Kakva je razlika između toga dvoga? Odgovor: Riječ „ruh“ se uglavnom koristi za ono što nosi život, bilo osjetilno ili smisaono tj. apstraktno. Tako se i Kur’an naziva ruhom. Allah, dž. š., kaže: “Na takav način Mi i tebi objavljujemo ono što ti se objavljuje (ruhan min emrina)…” (Aš-Šura, 52) Otuda se i duša koja nosi život organizma zove ruhom. Allah, dž. š., kaže: “Pitaju te o duši (ruhu). Reci: ‘Šta je duša (ruh) – samo Gospodar moj zna,…’“…

Read More