Islam Pitanja i odgovori 

OSAM UOBIČAJENIH PITANJA NA KOJE JE KUR’AN PRUŽIO ODGOVOR

Tuga sa sobom nosi niz pitanja… beskrajno ‘zašto?”… Ovdje je na nekoliko pitanja pružen odgovor iz Kur’ana. 1. Mi uvijek pitamo: Zašto prolazim kroz iskušenja? Kur’an odgovara: Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: “Mi vjerujemo!” i da u iskušenje neće biti dovedeni? A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. (el-Ankebut, 2-3) 2. Mi uvijek pitamo: Zašto nikada ne dobijem ono što želim? Kur’an odgovara: Ne volite nešto, a ono može biti dobro za…

Read More
Islam 

Da li je Bismila dio Fatihe?

U ovoj meseli postoji dva mišljenja: Prvo mišljenje – da je Bismila od Fatihe, što je stav imama Šafije, a i u većini odštampanih Mushafa stoji tako. Stoga oni koji je smatraju da je Bismila od Fatihe su stava da se i bismila treba učiti naglas (tj. u namazima u kojima se uči naglas). Ovo se takođe prenosi od Ebu Hurejre, radijellahu anhu. Drugo mišljenje – da bismila nije ajet od Fatihe niti od Kur’ana, osim u suri Neml. Kao dokaz navode hadis Ebu Hurejre, radijellahu anhu, u kojem stoji da je…

Read More
Islam 

Jedna stara šerijatska presuda protiv muslimana u korist katolika

Sejfudin Fehmi Kemura, rođen 22. ša’bana 1280 – 1863. godine, hafizi-kutub (bibliotekar) Osman Šuhdi efendijine kutubhane u Sarajevu početkom proteklog stoljeća počeo je sa prikupljanjem i istraživanjem fermana, bujruldija i drugih dokumenata o katoličkim bogomoljama i odnosu vlasti prema njima. U sažetom, ali veoma vrijednom djelu koje je štampano 1916. godine u Sarajevu Sejfudin Fehmi je preveo na desetine tužbi, parnica i ostalih službenih obraćanja vlastima. Ivo Andrić je 1920-ih godina u svojoj doktorskoj disertaciji iznio mnoštvo lažnih optužbi na Osmansko carstvo i njihovu upravu, međutim, takve optužbe moguće je…

Read More
Islam 

Kako da postaneš “vlasnik” njenog srca

Allah, dž.š., stvorio je ženu kao nježnije biće, mnogo osjećajnije od muškarca. Ona je po svojoj prirodi krhka i slabašnija od muškarca, kod nje često preovladavaju osjećanja u odnosu na razum, i zato je Gospodar muškarcu i dao ulogu “gazde” i zadužio ga da se brine o njoj, pazi je i čuva. Najsretnija je kada voli i kada se osjeća voljenom, i ona daje sve od sebe za one koje voli. Zbog te njene nježne prirode većinom se upoređuje sa cvijetom – ružom, biserom, itd. Kako da ti, brate, dopreš…

Read More
Islam 

Šta treba uraditi sa hamajlijom?

Pitanje: Šta treba uraditi sa hamajlijom? Da li je treba zapaliti, ili…? Saznala sam da to može da bude širk, a čula sam da se kur’anski ajeti ne smiju bacati u smeće, a možda ih u njoj ima, mada ne znam, nisam otvarala. Odgovor: Cijenjena i poštovana sestro u islamu, kada se radi o uništavanju sihra koji čovjek pronađe, propisano je da se raspetlja – rastavi učeći kur’anske sure npr. El-Felek, En-Nas, Ajetul-Kursijj, a nakon toga da se uništi spaljivanjem ili na neki drugi način. Sve spomenuto učenjaci su odobrili na osnovu…

Read More
Islam 

Dvadeset i jedan razlog zašto odabrati islam

Svakom iskrenom tragaocu za istinom kada dođe do kapije islama i upita se: „Zašto odabrati islam?“ u ovom članku je ponuđeno nekoliko odgovora, a možda neki od njih uz Allahovu pomoć bude razlog da čovjek učini spasonosni korak i uđe kroz kapiju spasa. Uzvišeni Allah je objavio islam da olakša čovjeku život na Zemlji i da mu ga učini lijepim, a istovremeno da ga pripremi za budući vječni svijet. Pravo svakog onog koji nije u islamu je da mu se objasni islam na najljepši mogući način ne tražeći za to…

Read More
Islam 

POSTALA SAM MUSLIMANKA NAKON ŠTO SAM VIDJELA OVU SLIKU

Prije nekoliko godina, to jest prije nego što sam postala muslimanka, sjećam se da me je zadivila jedna slika. Na njoj su prikazane hiljade ljudi oko crne zgrade u obliku kocke. Taj prizor je izgledao tako smirujuće. „Jednog dana“, rekla sam, „ja ću nekako otići tamo i biti dio ovoga!“ Taj jedan dan je zaista došao. Ja sam muslimanka samo pet godina, ali prošlog mjeseca sam imala priliku da odem na hadždž. Baš kao i mnogi drugi, bila sam uplašena. Kako milijuni ljudi mogu dijeliti iste objekte, obaviti iste obrede…

Read More
Islam Poučne priče 

Kako da postaneš “vlasnik” njenog srca

Allah, dž.š., stvorio je ženu kao nježnije biće, mnogo osjećajnije od muškarca. Ona je po svojoj prirodi krhka i slabašnija od muškarca, kod nje često preovladavaju osjećanja u odnosu na razum, i zato je Gospodar muškarcu i dao ulogu “gazde” i zadužio ga da se brine o njoj, pazi je i čuva. Najsretnija je kada voli i kada se osjeća voljenom, i ona daje sve od sebe za one koje voli. Zbog te njene nježne prirode većinom se upoređuje sa cvijetom – ružom, biserom, itd. Kako da ti, brate, dopreš…

Read More
Islam Poučne priče 

13 RAZLOGA ZAŠTO SAM PRIHVATIO ISLAM

U augustu 2015. godine, islamski informativni portal IslamBosna.ba je objavio da je poznati fudbaler iz Togoa Emmanuel Adebayor, koji je igrao u Arsenalu, Realu iz Madrida, Mančester Sitiju, Monaku, Totenhemu a sada u Kristal Palasu, prešao iz kršćanstva na islam. Adebayor je lično napisao i objavio “13 razloga zašto sam prešao na islam”, a njegovo prihvatanje islama je popraćeno i video snimkom. Ovaj Adebayorov tekst je vrlo interesantan i iz njega svi možemo ponešto naučiti, pa sam smatrao korisnim da bude tema naše današnje hutbe. On ističe da je Isus/Isa,…

Read More
Islam 

ZNATE LI ZAŠTO SE KUR’AN ZAVRŠAVA S SURAMA EL-FELEK I EN-NAS, I KOJA JE MUDROST U TOME?

Jedan od plodova čestog druženja s Kur’anom, jeste uočavanje detalja i ljepota koje ne primijeti osoba koja se rijeđe ili nikako ne druži s Allahovom Knjigom. Islamski učenjaci su tako odavno ukazivali na mudrost iskazanu u međusobnom odnosu kur’anskih ajeta i sura, što se na arapskom jeziku označava terminom – el-munaseba. S jezičke strane, ovaj pojam se tumači kao sličnost, dok se terminološki koristi za označavanje veze između pojedinih kur’anskih cjelina i zasebnih ajeta, između više ajeta te između samih sura. Kur’anska kazivanja, ajeti i sure jedna drugu nadopunjuju, usklađeni…

Read More