Islam 

70 KRATKIH ZANIMLJIVOSTI O ISLAMU

• Kur’anska sura El-Mulk štiti i spašava od azaba (patnje) u kaburu • Kada muž i u šali kaze ženi da joj daje rastavu braka, ona je prema islamskim propisima zaista razvedena od njega • Sudbinu ne moze spriječiti nista osim dove • Ko prouči svake večeri deset ajeta iz Kur’ana neće biti upisan medu nemarne • Ko prouči svake večeri stotinu ajeta biće upisan među bogobojazne • Žena koja umre na porodjaju ima stepen sehida • Nema zabrane ženidbe/udaje između dva bajrama • Djevojka se ne smije udati bez…

Read More
Islam 

Istigfarom riješila sve svoje brige (Lijek za ljudske duše)

Jedna žena je rekla: “Preselio mi je suprug, a ja imam 30 godina i petoro djece. Dunjaluk mi se pomračio. Plakala sam toliko da sam skoro vid izgubila. Oplakivala sam svoju sudbinu. Izgubila sam nadu. Briga me potpuno savladala i tuga prekrila. Djeca su mi mala. Nemamo dovoljno primanja. Štedljivo sam trošila ono malo novca što nam je muž ostavio. Jednom, dok sam bila u svojoj sobi, upalila sam radio i… na Stanici Kur’ana Časnog čula kako predavač citira hadis Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko bude učestalo tražio…

Read More
Islam 

Jutarnji i večernji zikr

Ovom prilikom vam donosimo jutarnji i večernji zikr, sa nadom da će te ga redovno praktikovati jer je od izuzetne važnosti. Praktikovao ga je onaj koji je bolji od nas, sam Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa zašto ne bi smo i mi. Poslije učenja Kur’ana, zikrullah (spominjanje Allaha) je najbolji način da iskoristimo vrijeme. Slijedeći sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selem, vidjet ćemo da za određene zikrove postoje određena vremena zbog lakše orijentacije tokom samog zikra, kao što je zikr pred spavanje, izlazak iz kuće, prije jela, poslije…

Read More
Islam 

33 bitne napomene o klanju kurbana…

• Onaj ko zanijeti klati kurban ne smije kratiti nokte i dlake po tijelu od 1. dana zul-hidždžeta pa sve dok ne zakolje kurban, i ta se zabrana odnosi samo na onog koji kolje (domaćina), • Ako bi zanijetio klanje kurbana u toku prvih deset dana zul-hidždžeta ta zabrana stupa na snagu od trenutka kada je zanijetio, i nema grijeha u onome što je prethodilo, • Onaj ko namjerno, bez opravdanog razloga skrati nešto od dlaka ili noktiju grješan je radi toga i mora se pokajati, ali nema posebnog iskupa, i…

Read More
Islam 

Vrijednost namaza u džematu

Subhanallah, pročitajte koliko je namaz u džematu drag našem Stvoritelju, i pogledajte kakve insan sve nagrade ima kada obavlja namaz u džamiji: Rekao je Allahov Poslanik, Muhammed, sallallahu alejhi we sellem: “Kada se jedan od vas abdesti po propisu, a potom ode u džamiju samo zbog namaza, Allah se obraduje takvom kao sto se porodica obraduje nekome svome koji je bio dugo odsutan.” (Hadis bilježi Ibn Madže) * * * “Namaz dvojice u džematu bolji je kod Allaha od namaza četverice koji klanjaju ponaosob. Namaz četvorice u džematu bolji je…

Read More
Islam 

KAKO ĆEŠ ZNATI DA LI TE ALLAH VOLI?

U ajetu imamo dokaz da trebamo srca okrenuti prema Kur’anu. Zato jer Allah opisuje mnogobošce kao one koji su se okrenuli od Njegovog spominjaja. “Pa zašto oni pouku izbjegavaju, kao da su divlji magarci preplašeni” (74:49-50) Znajte da ako Allah želi dobro svome robu On će njemu dati da sluša Njegovo spominjaje, a ako ne želi, On mu neće dati dobro. Allah kaže svome Poslaniku sallallahu alejhi we selleme “Kada čitaš Kur’an između tebe i onih koji u onaj svijet ne vjeruju, Mi zastor nevidljivi stavimo” (17:45) Allah kaže svome…

Read More
Islam 

MJESTO GDJE SU SE SRELI MUSA, A.S., I HIDR, A.S.

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Dr. Abdur-Rahim Rejhan, direktor Odjela za istraživanja i arheološke studije na Sinaju, otkrio je da se tačka gdje se sastaju dva mora koje se spominje u časnom Kur’anu u suri El-Kehf, nalazi u mjestu ”Ras Muhammad” u Sharem Sheiku na mjestu gdje se sastaju Akapski i Sueski zaljev, na južnom dijelu Sinaja. On je, u intervjuu za Alarabiya.net, kazao da je, na temelju znanstvenih studija koje je proveo arheolog Imad Mehdi, član egipatskog Udruženja arheologa i fotogrametrije prostora, korištenjem satelitske fotografske tehnologije, utvrđeno mjesto susreta Musaa,…

Read More
Islam 

POSTALA SAM MUSLIMANKA NAKON ŠTO SAM VIDJELA OVU SLIKU

Preveo: Nedim Botić Prije nekoliko godina, prije nego što sam postala muslimanka, sjećam se da me je zadivila jedna slika. Na njoj su prikazane hiljade ljudi oko crne zgrade u obliku kocke. Taj prizor je izgledao tako smirujuće. „Jednog dana“, rekla sam, „ja ću nekako otići tamo i biti dio ovoga!“ Taj jedan dan je zaista došao. Ja sam muslimanka samo pet godina, ali prošlog mjeseca sam imala priliku da odem na hadždž. Baš kao i mnogi drugi, bila sam uplašena. Kako milijuni ljudi mogu dijeliti iste objekte, obaviti iste…

Read More
Islam 

ŠTA NAJVIŠE UVODI U DŽENNET, A ŠTA U VATRU?

Piše: mr. Elvedin Pezić Jedno od pitanja koje bi trebalo da najviše interesuje vjernika na dunjaluku jeste šta najviše uzrokuje ulazak ljudi u Džennet, koji je Allahova vječna nagrada pokornim robovima, a šta najviše uzrokuje ulazak u Vatru, koja je Allahova kazna pripremljena za nevjernike i nepokorne robove. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, onaj koga je Allah poslao kao milost svim svjetovima, nije ostavio ništa u čemu je nama korist a da nam nije u kazao na to, niti ima nešto što nama šteti i čega se trebamo čuvati…

Read More
Islam 

KOME DAVATI DOBROVOLJNE PRILOGE I SADAKU ZA NAŠE UMRLE?

Muhammed, a.s., njegovi ashabi i ashabijke, evidentno je, nisu ni u primislima imali viziju da se ajeti o svitanju, razvodu braka, džumi, menstruaciji , mravima, pčelama i slično, mogu i trebaju učiti umrlima. Znali su da je Kur’an zakonik za muslimane putem kojeg uređuju svoj život na Zemlji kako bi on bio što sretniji, skladniji i ljepši. Kur’an su smatrali uputom i putokazom kako hoditi kroz ovaj težak ovodunjalučki život i kako, poštujući upute Kur’ana, zaraditi što više sevapa za ahiret. Ukratko, nisu učili Kur’an umrlima. Svojih umrlih su se…

Read More