Hadisi 

ZANIMLJIVA I POUČNA PRIČA O ČOVJEKU KOJEM JE POSLANIK, S.A.V.S., PORUČIO DA GA VOLI

Muškarac u Džiddi je sanjao Poslanika, s.a.v.s. Čuo ga je kako kaže da treba otići u Mekku na određeno područje i pronaći tog i tog čovjeka i reći mu da ga Poslanik, s.a.v.s., voli. Nakon što se probudio zapisao je ono što je vidio u snu i otišao je u Mekku dvije sedmice kasnije. Otišao je do mjesta koje mu je rečeno u snu ali nije uspio da pronađe određenog čovjeka. Dvije sedmice kasnije, opet se vratio i uputili su ga na čovjeka kojeg je tražio. Pogledao je u njega…

Read More
Hadisi Zanimljivosti 

PROČITAJTE HADISE KOJI ODSLIKAVAJU TRENUTNO STANJE VJERNIKA U BIH

Hadisi koji odslikavaju trenutno stanje vjernika u BiH Kako ovih nekoliko hadisa vjerno odslikavaju trenutnu aktuelnu situaciju muslimana BiH • Abdullah b. Abbas r.a., prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Doći će vrijeme kada će se srce vjernika topiti isto kao što se topi so u vodi! Bi rečeno: Zbog čega to o Allahov Poslaniče? Reče: Zbog toga što će vjernik svojim očima gledati zlo koje neće biti u stanju da promjeni!“ (El-Emru bil-Ma’aruf, Ibnu Ebil-Dunja, br.26.) • Džabir b. Abdullah r.a., prenosi da je čuo Poslanika,…

Read More
Hadisi 

KOMENTAR HADISA: VJERA JE SAVJET… (PRIČA O DEDŽALU)

Od Ebu Rukaje Temim ibn Evs ed–Darija, radijallahu anhu se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Vjera je savjet.“ Rekosmo: „Kome, o Allahov poslaniče?“, Reče: „Allahu, Njegovoj knjizi, Njegovom poslaniku, predvodnicima muslimana i svim muslimanima.“ Bilježi Muslim. 1. Biografija ashaba koji prenosi hadis Nadimak mu je Ebu Rukaja, Temim ibn Evs ibn Haridže el–Filistini ed–Dari. Bio je kršćanin pa je prešao je na islam 9. god. po Hidžri zajedno sa svojim bratom Nuajmom. Bio je pobožnjak, mnogo je učio Kur’an. Spominje se da je znao proučiti hatmu za…

Read More
Hadisi 

OSOBE KOJE JE PROKLEO POSLANIK S.A.V.S.

Piše: Smajlović Osman (ASUQ – Asocijacija studenata Ummul-Qura, Mekka) Uzvišeni Allah naredio je Poslaniku da ljudima dostavi poslanicu, i on je to učinio na najbolji i najpovjerljiviji način.Takoðer, prilikom objave nareðeno mu je da ljudima obznani koje je to postupke i osobe prokleo Uzvišeni Allah, meðutim, to ne ukazuje da je Poslanik bio osoba kojoj je bilo svojstveno proklinjanje drugih ljudi. Plemeniti ashab Enes ibn Malik, Allah bio sa njim zadovoljan, rekao je da Poslanik nije bio osoba koja psuje, ružno govori ili proklinje. I kada bi želio da ukori…

Read More
Hadisi 

RIJEČI KOJE SU POSLANIKU BILE DRAŽE OD CIJELOG DUNJALUKA

RIJEČI KOJE SU POSLANIKU BILE DRAŽE OD CIJELOG DUNJALUKA Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao: ‘Kazao je Allahov Poslanik: „Da kažem subhanellahi/slavljen neka je Allah, vel-hamdulillahi/hvala Allahu, ve la ilahe illellah/nema boga osim Allaha, vallahu ekber/Allah je najveći, draže mi je nego ono što obasjava sunce.“ (Muslim) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ» (رواه مسلم) KAŽITE OVE RIJEČI MAKAR JEDNOM, A POTOM PROSLIJEDITE DRUGIMA…

Read More
Hadisi 

KAKO SE ŠALIO POSLANIK ALEJHISSELAM

Enes ibn Malik, r.a., prenosi da mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao u šali: “O ti sa dva uha!” Enes ibn Malik, r.a., pripovijeda: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se družio i sa djecom. Jedanput je rekao mom malom bratu: “Omerica, šta uradi vrapčić?” Dječak je imao vrapčića u rukama, sa kojim se je igrao i koji mu je uginuo. Ebu Hurejre, r.a., kazuje da su rekli Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: Allahov Poslaniče, ti se sa nama šališ? “Da, ali ja govorim samo istinu” – odgovori…

Read More
Hadisi 

Obaveze ummeta prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem

Prva obaveza: Da vjerujemo u njegovo, sallallahu alejhi ve sellem, poslanstvo, koje je pečat svih prethodnih objava. Allah, dželle še’nuh, rekao je: “… zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova …” (Prijevod značenja, Et-Tegabun, 8)I rekao je: “Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov Poslanik i posljednji vjerovjesnik …” (Prijevod značenja, El-Ahzab, 40) Druga obaveza: Da mu se pokoravamo, da ga slijedimo i da sudimo po njegovom, sallallahu alejhi ve sellem, vjerozakonu. Allah, te’ala, rekao je: “I tako Mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za…

Read More
Hadisi 

DALEKO STE VI OD POSLANIKOVOG, S.A.V.S., PUTA

Prenosi se da je šejh eš-Ša’ravi jedanput ispričao sljedeće: ”Raspravljao sam se sa jednim muslimanom ekstremistom, pa sam ga upitao: ”Da li je postavljanje eksploziva i dizanje u vazduh noćnog kluba u nekoj muslimanskoj zemlji dozvoljeno (halal) ili zabranjeno (haram)?” On mi je rekao: ‘Naravno da je dozvoljeno (halal), kao što je dozvoljeno poubijati sve one koji se nalaze u tom klubu.’ Rekao sam mu: ”Ako ih ubiješ dok čine grijeh prema Allahu, gdje će oni završiti?” Odgovorio je: ‘Zna se gdje će završiti, u džehennemskoj vatri.’ Upitao sam ga:…

Read More
Hadisi 

VUK JE SVJEDOČIO DA JE MUHAMMED, S. A. V. S., ALLAHOV POSLANIK

Imam Ahmed prenosi od Ebu-Se’ida ei-Hudrija, r. a. , da je kazao: “Vuk je napao ovcu i odvukao je, ali ga je pastir stigao i oteo je od njega. Vuk je sjeo i rekao: ‘Zar te nije strah Allaha? Kako mi možeš oteti ono što mi je Allah dao kao sredstvo za preživljavanje?’ Pastir je rekao: ‘Kakvo je ovo čudo? Vuk govori kao čovjek!?’ Na to mu reče vuk: ‘ Hoćeš li da ti kažem nešto što je uistinu još čudnije? Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, u Medini govori ljudima…

Read More
Hadisi 

PET STVARI KOJE SU DATE MUHAMMEDU, ALEJHI SELAM, A NISU DATE PRIJAŠNJIM POSLANICIMA

Rekao je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem: “Dato mi je pet stvari koje nisu date niti jednom poslaniku prije mene: potpomognut sam strahom (kojeg neprijateljima Allah ulijeva u srce) na udaljenosti od mjesec dana hoda; učinjena mi je zemlja mjestom za klanjanje (mesdžidom) i čistom, pa gdje god čovjeka od moga ummeta zatekne namaz – neka ga obavi; dozvoljen mi je ratni plijen, a nije bio dozvoljen nikome prije mene; dat mi je (veliki) šefa’at (zauzimanje na Sudnjem danu); i prije mene su poslanici bili slani samo svojim narodima, a…

Read More