Hadisi 

IZ RIZNICA ALLAHOVOG POSLANIKA

Priredio: Hajrudin Tahir Ahmetović Prenosilac hadisa: Šeddad b. Evs jedan je od plemenitih ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ensarija je iz plemena Hazredž. Brat je Hasana b. Sabita, pjesnika Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Njegov otac Evs b. Sabit učestvovao je u Bitki na Bedru i preselio kao šehid na Uhudu. Muslim, Ahmed i Nesai kažu da je njegov nadimak bio Ebu Ja‘la. Imao je petero djece, četiri sina: Ja‘lu, Muhammeda, Abdulvehhaba i Munzira, i kćerku Hazredž. Ebu Derda, radijallahu anhu, rekao je: “Doista su Šeddadu b. Evsu dati…

Read More
Hadisi 

Rekli su o poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem

Majki Hart (Michael Hart), američki pisac “Moj izbor Muhammeda za vodeću poziciju među najistaknutijim historijskim ličnostima, vjerovatno će neke čitaoce iznenaditi. Međutim, on je jedini čovjeku cjelokupnoj historiji koji je maksimalno uspio na dvjema razinama: onosvjetskoj i ovosvjetskoj. Bilo je poslanika i vjerovjesnika koji su započinjali s velikim poslanjima, ali su umrli a da poslanja nisu dovršili, kao što je bio slučaj s Mesihom (Isusom) u kršćanstvu. Bilo je i onih s kojima su drugi (poslanici) sudjelovali u istom poslanju ili su im drugi prethodili, kao što je slučaj s…

Read More
Hadisi 

Dvadeset i pet hadisa

1. Vjerovjesnik, s.a.v.s., je rekao: “Allah se smilovao Musau! Zaista bismo voljeli da se Musa strpio, pa da nam bude ispričan slučaj njih dvojice”. (El-Buhari, Buharijeva zbirka hadisa, prijevod: Hasan Škapur i grupa prevodilaca, Visoki saudijski komitet, Sarajevo, 2008., tom 1, br. hadisa 122, str. 118.) 2. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Kada je Allah odredio stvaranje zapisao je u Svojoj Knjizi (Levhi-mahfuzu), a ona je kod Njega iznad Arša: “Moja milost je nadvladala Moju srdžbu”. (Ibid., tom 2, br. hadisa 3194, str. 860.) 3. Vjerovjesnik, s.a.v.s., je rekao: Kad…

Read More
Hadisi 

Pejgamber, a.s.: Molim Allaha da ne doživite petero

‘Allah neće promijeniti stanje jednog naroda sve dok taj narod ne promijeni svoj postupak, a kad Allah htjedne jedan narod (zbog grijeha) kazniti, niko tu kaznu ne može odbiti i niko osim Allaha im ne može pomoći.” (Er-Read 11.) Svi ljudi na ovome svijetu se trude da što je moguće bolje urede svoj ovozemaljski život, koji je samo jedna od faza u čovjekovom hodu prema Uzvišenom Allahu dž.š. Ovozemaljski život – dunjaluk je mjesto na kojem čovjek doživljava i sreću i tugu, i ugodnost i neugodnost, i zadovoljstvo i nezadovoljstvo,…

Read More
Hadisi 

Posljednje riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

Allahov Poslanik Muhammed s.a.v.s. iako je bio jako bolestan, uz pomoć Alije i Fadla r.a. je otišao u džamiju i sa minbera, poslije zahvale Allahu s.v.t. okupljenim vjernicima održao sljedeći govor: ”O ljudi, ja čujem da se vi bojite da vam Poslanik ne umre. Je li i jedan Poslanik vječno ostao u svom narodu, pa da i ja među vama ostanem!? Znajte, ja ću otići svom Gospodaru, a vi ćete se priključiti meni. Oporučujem vam da pazite prve muhadžire, a muhadžirima oporučujem da se međusobno paze, jer Uzvišeni Allah kaže:…

Read More
Hadisi 

Allah će stanovnicima Dženneta dozvoliti da izvedu iz Džehenema koga god prepoznaju

U hadisu u kojem Poslanik govori o viđenju Allaha na Ahiretu prenosi se opis kako će vjernici Allahovom dozvolom izvesti iz Džehenema koga god prepoznaju. Od Ebu Seida El-Hudrija se prenosi da je rekao: “Rekli smo: ‘Allahov Poslaniče, hoćemo li na Sudnjem danu vidjeti našeg Gospodara?’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ‘Da li vas išta sprečava da gledate u Sunce u podne kada je čisto i vedro? ili ‘Da li vas išta sprečava da gledate u Mjesec kada je čisto i kada je pun mjesec?’ ‘Ne’, rekli smo….

Read More
Hadisi 

KAKAV STATUS KOD ALLAHA S.W.T.A. IMA ONAJ KOME UMRU DJECA, A ON ZBOG TOGA OSABURI?

Kaže Poslanik s.a.v.s.: “Kome umre troje (djece) od njegova potomstva, a on bude za to očekivao nagradu (od Allaha), ući će u Džennet.” Jedna žena reče: “A šta je sa dvoje?” Poslanik odgovori: “I dvoje” (bilježe Nesaija i Ibn Hibban, Sahihul-džami‘, 5969)   Također Poslanik s.a.v.s. kaže: “Nema roditelja kojima umre troje djece, koja nisu punoljetna, a da ih Allah dž.š. svojom dobrotom i milošću prema toj djeci, ne uvede u Džennet.” (bilježe Imami Ahmed, Nesaija i Ibn Hibban, Sahihul-džami‘, 5781)   Bilježi Imami Ahmed u svome Musnedu od Ebu Hurejre r.a. da…

Read More
Hadisi 

Za one koji samo govore: O ALLAHU POMOZI!

Za one koji samo govore: O ALLAHU POMOZI! Treba malo i vlastitog truda i zalaganja da bi nam se Allah smilovao! Jednog dana poslanik Muhammed, s.a.v.s., sreo je beduina koji je ostavio devu, a da je nije svezao . Pitao ga je: “Zašto nisi svezao devu?” Beduin je odgovorio: ”Uzdam se u Allaha.” Na to mu je Poslanik rekao: “Prvo sveži devu, pa se onda uzdaj u Allaha.” (Tirmizi)

Read More
Hadisi 

Muhammed s.a.v.s. nam se zaklinje u tri stvari

Na tri stvari se zaklinjem: Nikada se zbog date sadake imetak neće umanjiti, pa dijelite sadaku Nikada čovjek ne oprosti nepravdu, koja mu je nanesena, a da mu Allah time ne uveća čast i ponos Nikada čovjek neće počet da traži od ljudi, a da mu Allah time neće otvoriti vrata siromaštva. Izvor: Sujutijeva zbirka hadisa (Sahih i Hasen)

Read More
Hadisi 

Hadis:”Kada neko od vas vidi san koji mu se dopadne…”

Ebu-Se’id el-Hudri prenosi da je čuo od Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve selleme, ove riječi: “Kada neko od vas vidi san koji mu se dopadne, neka zna da je od Allaha, dž.š., pa neka Mu se zahvali i neka ga ispriča!” U jednom drugom rivajetu, stoji: “Neka ga ispriča samo onome koga voli, a ako vidi nešto drugo, što mu se ne dopadne, neka zna da je to od šejtana, pa neka zatraži utočište (zaštitu) kod Allaha od njegova zla i neka ga nikom ne spominje, pa mu neće nauditi.” (Muttefekun…

Read More