Hadisi 

Zašto se Muhammed, SALALLAHU ALEJHI VE SELLEM, oženio Aišom RADIJALLAHU ANHA tako mladom?

Poslanikove supruge su majke vjernicima U islamu supruge Allahovog Poslanika,salallahu alejhi ve sellem., imaju posebno mjesto i tretman. Po slovu Kur’ana one su umehatu-l-mu’minin (majke vjernika): Vjerovjesnik treba da bude preci vjernicima nego oni sami sebi, a žene njegove su – kao majke njihove. Ve ezvadžuhu ummehatuhum… (Kur’an, El-Ahzab, 6) Poslanikove supruge nakon njegove smrti imaju i poseban tretman. Naime, njima nije dozvoljeno da se ponovo udaju. U vezi s tim postoji konsenzus, opca saglasnost svih islamskih ucenjaka. Jedna od Poslanikovih posebnosti i privilegija bilo je i to što je…

Read More
Hadisi 

Vuk je svjedočio da je Muhammed, s. a. v. s., Allahov Poslanik

Imam Ahmed prenosi od Ebu-Se’ida ei-Hudrija, r. a. , da je kazao: “Vuk je napao ovcu i odvukao je, ali ga je pastir stigao i oteo je od njega. Vuk je sjeo i rekao: ‘Zar te nije strah Allaha? Kako mi možeš oteti ono što mi je Allah dao kao sredstvo za preživljavanje?’ Pastir je rekao: ‘Kakvo je ovo čudo? Vuk govori kao čovjek!?’ Na to mu reče vuk: ‘ Hoćeš li da ti kažem nešto što je uistinu još čudnije? Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, u Medini govori ljudima…

Read More
Hadisi 

Poslanikovo, s. a. v. s., časno porijeklo

Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je jedan od naj­ časnijih ljudi po porijeklu. On je potomak Ibrahima, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kojem je Uzvišeni Allah dao da među njegovim potomstvom bude još poslanika i Knjiga, tako da su svi poslanici, koji su došli nakon Ibrahima, a. s. , bili od njegovog potomstva. Uzvišeni Allah mu je dao dva sina: Ismaila i Ishaka i oba su spomenuta u Tevratu. Jedna od dobrih vjesti u Tevratu je i ta da će se među Ismailovim potomcima pojaviti jedan Poslanik. Niko od p otomaka…

Read More
Hadisi 

Muhammed alejhi we selem je rekao : “Najbolji istigfar je da rob kaže…

Muhammed alejhi we selem je rekao : “Najbolji istigfar je da rob kaže: Allahumme ente Rabbi, ve ene abduke, la ilahe illa ente, halakteni ve ene abduke, asbahtu ala ahdike ve v’adike mestet’atu, euzu bike min šerri ma san’etu, ve ebu’u leke bi ni’ametike alejje, ve ebu’u leke bi zunubi, fagfir li innehu la jagfiruz-zunube illa ente. Allahu moj, Ti si moj Gospodar a ja sam Tvoj rob, nema božanstva osim Tebe, Ti si me stvorio a ja sam Tvoj rob, osvanuo sam na ugovoru i obećanju prema tebi koliko…

Read More
Hadisi 

NAUČNO DOKAZAN HADIS KOJI GOVORI O TOME ŠTA DA RADITE AKO VAM MUHA PADNE U HRANU ILI PIĆE.

“Naučno dokazan hadis u kojem Poslanik kaže da muha proizvodi ANTIBIOTIK     Često dolaze kritičari islama sa izrugivanjem prema islamu, posebno kada je u pitanju jedan vjerodostojan hadis, koji se nalazi u Buhariji, koji govori da ako muha upadne u piče, treba da se umoči u vodu u potpunosti jer u njoj se nalazi lijek. Ali sada izgleda da je muha pobijedila njihovo izrugivanje prema jednoj naučnoj studiji…   Poslanik sallallahu alejhi we sellem je rekao: “Ako vam muha upadne u vase piče, potopite je u piće, jer u…

Read More
Hadisi 

Melek koji piše loša djela podigne svoje pero šest sati

Prenosi Ebu Umame, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ”Melek koji piše loša djela podigne svoje pero šest sati (tj. nezapisuje šest sati) grijeh ili pogrešku koju uradi rob musliman, pa ako se pokaje i zatraži oprost neće ga ni upisati a ako se ne pokaje onda ga upiše kao jedno loše djelo.” (Bilježi ga Albani u Sahih El Džamiu-s-Sagir, broj 2097. koji kaže da je dostigao stepen Hasen hadisa).

Read More
Hadisi 

ZNATE LI DA PORED OVA DVA, PO HADISU NAŠEG POSLANIKA POSTOJI JOŠ PET BAJRAMA?

Pored ova dva bajrama hadžijskog i ramazanskog, ima po hadisu pet bajrama: Prvi bajram po hadisu jeste onome: „Kada čovjeku prođe čitav dan, a da ništa ne pogriješi u tom danu“ Drugi je bajram: „Ko umre sa imanom“ Treći bajram: „Ko Sirat ćupriju hajirli pređe“ Četvrti bajram: „Kada uđemo u Džennet“ Peti bajram: „Gledanje Allaha dž.š“ Ramazanske poruke – Pet bajrama (hfz Husejn Čajlaković)

Read More
Hadisi 

Doktori shvatili poruku Poslanika Muhammeda a.s., da je ovo higijenski i medicinski ispravnije.

Znate li da je Sud u Dizeldorfu presudio da muškarci imaju pravo da uriniraju stojeći. Predmet spora je bila rasprava oko toga da li stanodavac ima pravo da zadrži stanarev depozit zbog fleka od mokraće na mermernom podu kupatila.   Ali činjenica da je stanodavac mislio da je to što njegov stanar urinira stojećki varvarska navika, i činjenica da je sudija ovaj, sada pravno zaštićeni položaj, nazvao ranije dominantnim običajem, jesu indikativne.   Tokom protekle decenije, Njemačka i brojne druge države sve se više okreću kulturi sjedećeg olakšavanja. Vode se debate…

Read More