Hadisi 

ŽELITE LI DA VAM ALLAH OPROSTI GRIJEHE KOJE STE ČINILI U PROŠLOSTI. PREPORUKA POSLANIKA JE DA OVO RADITE…

Hadis koji govori o činjenju jednog djela zbog kojeg Allah oprašta grijehe onom robu koji ga svakodnevno čini. Činite svakodnevno ovaj tesbih! Previše ste griješili i zabrinuti ste kako da se pokajete? Kažite ‘Subhanallahi ve bi hamdihi’ sto puta dnevno.   Allahov Poslanik, s.a.v.s., je kazao: “Ko kaže u toku jednog dana sto puta: ‘Subhanallahi ve bi hamdihi’ (Slavljen je Allah i Njemu pripada sva hvala), oprošteni su mu grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene.” (Muttefekun alejhi) Muhammed eš-Šerif svjetlo dunjajluka.com

Read More
Hadisi 

POSLANIKOVE, A.S., NAJAVE KOJE SE OSTVARUJU

Adijj b. Hatim r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada će čovjeku padati teško da dadne zekat na svoj imetak!“ (el-Mu’udžem el-Kebir, Taberani, br.13708.) Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Doći će vrijeme kada će se ljudi u vezi Allaha svađati!“ (el-I’itikad, Sa’id Nejsaburi, 1/194.) Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Doći će vrijeme kada će smrt biti dobra i za dobrog i za lošeg čovjeka. Što se tiče dobrog pa zbog toga što će umrijeti na dobru, a što se tiče lošeg pa zbog toga što će umrijeti sa…

Read More
Hadisi 

Poslanik alejhi selam je rekao: “Vidio sam čovjeka iz svog Ummeta kako mu je došao Melek smrti da mu…

Seid ibn Musejjib prenosi od Abdurrahmana ibn Semure radijallahu anhu, koji kaze: ”Sjedili smo jednoga dana u Medini, kada dodje Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi we sellem, i rece: ‘Sinoc sam usnio cudan san. Vidio sam covjeka od mog ummeta (naroda), kako mu je dosao melek smrti da mu uzme dusu. Pa dodje njegovo dobrocinstvo prema roditeljima te udalji meleka od smrti od njega. I vidio sam covjeka od mog ummeta, koji je bio izlozen patnjama u Kaburu (zagrobnom zivotu-mezarju), pa dodje njegov abdest i spasi ga od toga . I…

Read More
Hadisi 

LIJEČENJE ŽALOSTI, BRIGA, BOLI I OBESHRABRENJA IZ POSLANIKOVE MEDICINE

lbn-Mesud, r.a., prenio je da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nema roba kojeg će pogoditi i zadesiti tuga ili briga, a on kaže: “Gospodaru, ja sam Tvoj rob, čiji su otac i majka Tvoji robovi; moja sudbina je u Tvojoj ruci, moja sudba kreće se u skladu sa Tvojom odredbom. Ti si uistinu pravedan u Tvojoj presudi. Prizivam Tvoja sveta imena i svaki sveti Atribut kojim si Ti nazvao Sebe ili si ga objavio u Tvojoj Knjizi ili si poučio bilo kom Svome stvorenju ili onome koga držiš kao Tvoju isključivu tajnu. Gospodaru,…

Read More
Hadisi Islam 

Kako je klanjao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem

U vjerodostojnim hadisima je prenešeno da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,  klanjao namaz na sljedeći način: Prije namaza Nije potvrđeno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je imao neki zikr ili dovu prije tekbiretul ihram (početnog tekbira), osim što treba voditi računa o poravnavanju saffova i upotrebi misvaka. Isto tako, blizina imamu ima vrijednost što je prenešeno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i nema razlike između desne i lijeve strane saffa, a najbolje mjesto je odmah iza imama. Nijet Nijet za namaz se učini u srcu…

Read More
Hadisi 

POSLANIČE, TI SI NAŠ NAJLJEPŠI UZOR

U Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, mu’mini imaju najljepši uzor, kao što stoji u 21. ajetu Sure Al-Ahzab: Vi u Allahovu Poslaniku (sallallahu alejhi ve sellem) imate najljepši uzor, za onoga koji žudi Allahu i Ahiretu i koji Allaha mnogo spominje. Prema tome, oni koji žude za susretom sa svojim Gospodarem, koji se raduju Ahiretu i uživanjima na njemu i koji mnogo spominju Allaha, dželle še’nuhu, slijede sunnet Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer je to jedan od načina postizanja Allahovog, subhanehu ve te’ala, zadovoljstva, što bi trebao…

Read More
Hadisi 

Vrijednost donošenja salavata i selama na Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem

Vrijednost donošenja salavata i selama na Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem Bilježi Tirmizi od Abdullaha Ibn Mesuda i ocjenjuje kao hasen: ”Najpreči od ljudi meni na Sudnjem danu je onaj ko je najviše salavata na mene donosio.”…Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kazao: ”Kad god ljudi sjednu u društvu u kome se ne spominje Allah i ne donosi salavat na Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem – kajat će se zbog toga. Ukoliko Allah htjedne, kaznit će ih. A ukoliko htjedne, oprostit će im.”… Hvala…

Read More
Hadisi 

Ovaj hadis vas neće ostaviti ravnodušnim

Ummu Hani je kazivala: “Jednom, pored mene je prošao Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, pa sam mu se obratila: ‘Poslaniče, ostarjela sam i nadasve iznemogla, pa mi preporuči neko dobro djelo koje ću s lahkoćom činiti. Poslanik islama reče:… ‘Izgovori stotinu puta subhanallah, imat ćeš nagradu kao da si oslobodila stotinu robova iz Ismailova roda; izgovori stotinu puta el-hamdulillah, imat ćeš nagradu kao da si poslala stotinu prelijepih opremljenih konja u borbu za islam; izgovori stotinu puta Allahu ekber, imat ćeš nagradu kao da si žrtvovala stotinu ogrlicom označenih deva;…

Read More
Hadisi 

KAKO USNITI POSLANIKA, A.S.

Bio jedan ašik koji je žarko volio da usnije Muhammeda, a.s., te je došao kod jednog iskusnog šejha da se posavjetuje. Sobzirom da je bio kod njega na konaku, šejh je naredio da se većera dobro posoli. Poslije su legli spavati. Ujutro kad su ustali pitao ga je šejh šta je sanjao. Pričao je kako je svunoć sanjao kako vodu pije, jer je večera bila slana. Tad mu je šejh rekao: „Kad budeš toliko žedan za Pejgamberom tad ćeš ga usniti.“

Read More
Hadisi Islam 

ZAŠTO JE MUHAMMED, S.A.W.S., DOBIO OBJAVU “TEK” U ČETRDESETOJ GODINI ŽIVOTA?

U mjesecu ramazanu desio se prvi susret meleka Džibrila sa Muhammedom, s.a.v.s., koji je tada imao četrdeset godina…. O tome Abdullah ibn Abbas, r.a., veli: ”Muhammed, s.a.v.s., poslat je kao poslanik u dobi od četrdeset godina. U Mekki mu je objava dolazila trinaest godina, zatim mu je naređena Hidžra i on je učinio Hidžru u Medinu u kojoj je ostao deset godina, a na Ahiret je preselio kada je imao šezdeset i tri godine.”(Buharija)U ovom hadisu precizno su spomenuta razdoblja poslaničkog života Muhammeda, s.a.v.s. Dakle, četrdeset godina je prošlo od njegovog…

Read More