Hadisi 

Prelijep hadis o milosti Poslanika prema djeci

Enes ibn Malik, r.a., je rekao: “Nisam vidio nikoga milostivijeg prema djeci od Poslanika, sallallahu alejhi we sellem!” Jednog dana se Enesov brat Umejr igrao sa vrapčićem Nugajrom. Pa bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, svaki put kada bi susreo Umejra upitao: “Umejre, šta radi Nugajr?” Jednog dana Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, zateče Umejra uplakanog. Priđe i upita ga: “Umejre, zašto plačes?” Umejr reče: “Uginuo je Nugajr!” Nakon toga, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, uze Umejra i sa njim se poče igrati na ulicama Medine. Kada…

Read More
Hadisi Zanimljivosti 

Riječi Muhammeda,a.s., koje se danas ostvaruju

Omer r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada će svijet imati ljudske oblike ali će im srca biti poput srca pustinjskih vukova. Prolijevaće krv, a neće se libiti od zla kojeg čine! Ako im dadneš prisegu na vjernost – prevariće te, a ako ti se obrate – lagaće te, ako im se povjeriš – iznevjeriće te, a kada ne budeš sa njima – ogovaraće te. Djeca će im biti bezobrazna, omladina devijantna, a njihovi stari će biti poročni – neće naređivati dobro niti će odvraćati…

Read More
Hadisi 

Pejgamber, a.s.: Molim Allaha da ne doživite petero

‘Allah neće promijeniti stanje jednog naroda sve dok taj narod ne promijeni svoj postupak, a kad Allah htjedne jedan narod (zbog grijeha) kazniti, niko tu kaznu ne može odbiti i niko osim Allaha im ne može pomoći.” (Er-Read 11.) Svi ljudi na ovome svijetu se trude da što je moguće bolje urede svoj ovozemaljski život, koji je samo jedna od faza u čovjekovom hodu prema Uzvišenom Allahu dž.š. Ovozemaljski život – dunjaluk je mjesto na kojem čovjek doživljava i sreću i tugu, i ugodnost i neugodnost, i zadovoljstvo i nezadovoljstvo,…

Read More
Hadisi 

KORISTI 4 HADISA ”SVAKO OD VAS SE FORMIRA U UTROBI SVOJE MAJKE…”

Priredio: Nermin Avdić Potrebno je da čovjek potvrdi neku vijest za kojom su ljudi prijeko potrebni sa bilo kojim načinom potvrđivanja a to potvrđivanje ukazuje na njegovu iskrenost. Svaka osoba se formira u utrobi svoje majke na način kako nam je to pojasnio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Da bude kapljica sperme (nutfa) 40 dana. Ukoliko bi neko upitao: Da li je dozvoljeno tu nutfu pobaciti ili ne? Odgovor bi bio, kako kaže šejh Ibn Usejmin, rahimehullah: da neki učenjaci smatraju da je dozvoljeno jer se osoba nije još formirala…

Read More
Hadisi 

Zašto se Muhammed, SALALLAHU ALEJHI VE SELLEM, oženio Aišom RADIJALLAHU ANHA tako mladom?

Poslanikove supruge su majke vjernicima U islamu supruge Allahovog Poslanika,salallahu alejhi ve sellem., imaju posebno mjesto i tretman. Po slovu Kur’ana one su umehatu-l-mu’minin (majke vjernika): Vjerovjesnik treba da bude preci vjernicima nego oni sami sebi, a žene njegove su – kao majke njihove. Ve ezvadžuhu ummehatuhum… (Kur’an, El-Ahzab, 6) Poslanikove supruge nakon njegove smrti imaju i poseban tretman. Naime, njima nije dozvoljeno da se ponovo udaju. U vezi s tim postoji konsenzus, opca saglasnost svih islamskih ucenjaka. Jedna od Poslanikovih posebnosti i privilegija bilo je i to što je…

Read More
Hadisi 

Vuk je svjedočio da je Muhammed, s. a. v. s., Allahov Poslanik

Imam Ahmed prenosi od Ebu-Se’ida ei-Hudrija, r. a. , da je kazao: “Vuk je napao ovcu i odvukao je, ali ga je pastir stigao i oteo je od njega. Vuk je sjeo i rekao: ‘Zar te nije strah Allaha? Kako mi možeš oteti ono što mi je Allah dao kao sredstvo za preživljavanje?’ Pastir je rekao: ‘Kakvo je ovo čudo? Vuk govori kao čovjek!?’ Na to mu reče vuk: ‘ Hoćeš li da ti kažem nešto što je uistinu još čudnije? Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, u Medini govori ljudima…

Read More
Hadisi 

Poslanikovo, s. a. v. s., časno porijeklo

Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je jedan od naj­ časnijih ljudi po porijeklu. On je potomak Ibrahima, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kojem je Uzvišeni Allah dao da među njegovim potomstvom bude još poslanika i Knjiga, tako da su svi poslanici, koji su došli nakon Ibrahima, a. s. , bili od njegovog potomstva. Uzvišeni Allah mu je dao dva sina: Ismaila i Ishaka i oba su spomenuta u Tevratu. Jedna od dobrih vjesti u Tevratu je i ta da će se među Ismailovim potomcima pojaviti jedan Poslanik. Niko od p otomaka…

Read More
Hadisi 

Muhammed alejhi we selem je rekao : “Najbolji istigfar je da rob kaže…

Muhammed alejhi we selem je rekao : “Najbolji istigfar je da rob kaže: Allahumme ente Rabbi, ve ene abduke, la ilahe illa ente, halakteni ve ene abduke, asbahtu ala ahdike ve v’adike mestet’atu, euzu bike min šerri ma san’etu, ve ebu’u leke bi ni’ametike alejje, ve ebu’u leke bi zunubi, fagfir li innehu la jagfiruz-zunube illa ente. Allahu moj, Ti si moj Gospodar a ja sam Tvoj rob, nema božanstva osim Tebe, Ti si me stvorio a ja sam Tvoj rob, osvanuo sam na ugovoru i obećanju prema tebi koliko…

Read More
Hadisi 

NAUČNO DOKAZAN HADIS KOJI GOVORI O TOME ŠTA DA RADITE AKO VAM MUHA PADNE U HRANU ILI PIĆE.

“Naučno dokazan hadis u kojem Poslanik kaže da muha proizvodi ANTIBIOTIK     Često dolaze kritičari islama sa izrugivanjem prema islamu, posebno kada je u pitanju jedan vjerodostojan hadis, koji se nalazi u Buhariji, koji govori da ako muha upadne u piče, treba da se umoči u vodu u potpunosti jer u njoj se nalazi lijek. Ali sada izgleda da je muha pobijedila njihovo izrugivanje prema jednoj naučnoj studiji…   Poslanik sallallahu alejhi we sellem je rekao: “Ako vam muha upadne u vase piče, potopite je u piće, jer u…

Read More