Hadisi 

JE LI DOŠLO OVO VRIJEME KOJE JE POSLANIK,A.S., NAJAVIO?

Prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Bojim se da će doći vrijeme kada će od islama ostati samo ime, a od Kur ana samo slova. Džamije će im biti izgrađene ali će uputa biti oštećena! – Doći će vrijeme kada će se ljudi nadmetati u izgradnji džamija, a malo će u njima klanjati! – Islam će se gubiti i nestajati kao što blijedi platno, tako da će doći vrijeme kada se neće znati niti za namaz, niti za post, niti za obrede, niti za zekat; – Doći će vrijeme…

Read More
Hadisi 

Dva hadisa o postu

Prvi hadis govori o velikoj nagradi postačima, a drugi hadis o žestokoj kazni onima koji prekidaju post bez opravdanja …Zatim su čuli istog glasnika kada je rekao: “Allah se obavezao da će onoga koji trpi žeđ u Njegovo ime u vrućem ljetnom danu, napojiti na Dan najveće žeđi tj. na Sudnjem danu… 1. Ibn Abas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao Ebu Musa el-Eš’arija na čelu vojske u pohod na moru, i dok su oni pod plaštom noći plovili u lađi, čuli su glasnika kako ih doziva: ”O…

Read More
Hadisi 

DRAGI MUSLIMANI, NE ZAPOSTAVLJAJTE OVAJ SUNNET KOJI DONOSI BLAGODATI I OTKLANJA VAŠA ISKUŠENJA

ZAPOSTAVLJENI SUNNET KOJI OTKLANJA ISKUŠENJA I DONOSI BLAGODATI Sedžda zahvalnosti je čin koji je u skladu sa Poslanikovim, s.a.v.s., ponašanjem prilikom ostvarenja neke blagodati ili otklanjanja nekog problema i iskušenja. Vjernika u svakom trenutku okružuje nebrojano Allahovih blagodati i sedžda zahvalnosti je propisana u trenucima dobijanja neke blagodati ili otklanjanja iskušenja i problema. Ebu Bekre prenosi da bi Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi mu došla kakva radosna vijest ili muštuluk pao na sedždu iz zahvalnosti Uzvišenom Allahu. Sedžda zahvalnosti je jedan od oblika najveće zahvalnosti koju rob može iskazati Uzvišenom…

Read More
Hadisi 

Muhammed, a.s. – ”Jedva čekam da se sretnem sa svojom braćom, onima koji su me slijedili a nisu me vidjeli”

U cijeloj ljudskoj povijesti, nemoguće je naći veličanstveniji primjer i priču o iskrenoj i istinskoj ljubavi, kao što je primjer i priča o ljubavi Muhammeda, s.a.v.s., prema njegovom ummetu i čežnja za susretom sa svojim sljedbenicima koji nisu bili njegovi savremenici. O toj neopisivoj ljubavi svjedoče i posljednji trenuci dunjalučkog života, našeg voljenog Poslanika, s.a.v.s. Pa, prisjetimo se tog najtežeg i najbolnijeg trenutka u povijesti ummeta, odlaska Muhammeda, s.a.v.s., sa dunjaluka, kao i njegovih posljednjih oporuka. Naime, prije preseljenja na Ahiret, Muhammed, s.a.v.s., obavio je Oprosni hadždž i dok je…

Read More
Hadisi 

POSLANIKOVO DOBROČINSTVO PREMA ONIMA KOJI SU GA UZNEMIRAVALI

Piše: Abdullah Mujić Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je čovjek najboljeg ponašanja i ophođenja, a njegov život pun je izvanrednih primjera dobročinstva, lijepog ponašaja i odgoja koje knjige biografija ne bilježe kod drugih. Samo onaj ko nije čitao vjerodostojnu biografiju Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, može nešto loše reći o njemu, zbog nedostatka znanja. Pravednost prema neprijatelju Biti dobar i pravedan prema onome koga voliš je za pohvalu, ali činiti dobročinstvo, biti pravedan i lijepo se ophoditi prema onome koji te uznemirava i iskazuje neprijateljstvo, tako postupaju samo Allahovi odabrani…

Read More
Hadisi 

U KOJIM PRILIKAMA BI ZAPLAKAO ALLAHOV POSLANIK

KADA JE POSLANIKSALLALLAHU ‘ALEJHI VE SELLEM PLAKAO Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu PRVI HADIS: „Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellembijaše sjedio sa Abdullahom ibn Mes’udomradijellahu ‘anhu, te reče: ‘Uči mi (Kur’an)’ Ibn Mes’udradijellahu ‘anhu odgovori: ‘Zar da tebi učim a tebi je objavljen?’ Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellemreče: ‘Volim da slušam Kur’an od drugoga’. Potom Abdullah ibn Mes’udradijellahu ‘anhuotpoče učiti suru En-Nisa sve dok ne stiže do ovog ajeta: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍۭ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا ٤١ 41 A šta će, tek, biti kada dovedemo svjedoka iz svakoga naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka…

Read More
Hadisi 

ODJEĆA ALLAHOVOG POSLANIKA, S.A.V.S

Hadis br. 1 Ummu Selema r.a. je kazivala: “Košulja je bila najdraža odjeća Allahovom Poslaniku s.a.v.s.” [Prije dodira islamske civilizacije s Evropom, nošnja naroda Arapskog poluotoka se bitno razlikovala, košulja o kojoj govori hadis bila je duga dosta slična sudanskoj nošnji.] Hadis br. 2 Esma bint Jezid r.a. pripovijeda: “Rukavi košulje Allahovog Poslanika s.a.v.s. padali su po zglobovima šaka.” Hadis br. 3 Muavija ibn Kurre r.a. prenosi da mu je njegov otac pripovijedao: “Došao sam predstavnicima plemena Muzejne da se Allahovom Poslaniku s.a.v.s. zakunemo na vjernost. Pošto mu je košulja…

Read More
Hadisi 

VOLIŠ LI POSLANIKA S.A.V.S? KOLIKO ZNAŠ O NJEGOVOJ PORODICI?

Poslanik, s.a.v.s., imao je sedmero djece: tri sina i četiri kćeri. Svu djecu, izuzev Ibrahima, rodila je hazreti Hatidža, r.a. Kao i svaki drugi detalj u vezi s njegovim životom i djelom, i djeca posljednjeg Božijeg Poslanika, s.a.v.s., bila su tema istraživanja islamskih učenjaka. Zbog toga ćemo ukrtako iznijeti najvažnije biografske podatke o Poslanikovoj djeci i unučadi. Kasim i ‘Abdullah imena su dvojice Poslanikovih sinova koje je rodila hazreti Hatidža. Prvo je rodila Kasima i po njemu je Poslanik dobio nadimak Ebu-l-Kasim, a nakon toga je rodila kćeri, pa onda…

Read More
Hadisi 

ŽELITE LI DA VAM ALLAH OPROSTI GRIJEHE KOJE STE ČINILI U PROŠLOSTI. PREPORUKA POSLANIKA JE DA OVO RADITE…

Hadis koji govori o činjenju jednog djela zbog kojeg Allah oprašta grijehe onom robu koji ga svakodnevno čini. Činite svakodnevno ovaj tesbih! Previše ste griješili i zabrinuti ste kako da se pokajete? Kažite ‘Subhanallahi ve bi hamdihi’ sto puta dnevno.   Allahov Poslanik, s.a.v.s., je kazao: “Ko kaže u toku jednog dana sto puta: ‘Subhanallahi ve bi hamdihi’ (Slavljen je Allah i Njemu pripada sva hvala), oprošteni su mu grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene.” (Muttefekun alejhi) Muhammed eš-Šerif svjetlo dunjajluka.com

Read More
Hadisi 

POSLANIKOVE, A.S., NAJAVE KOJE SE OSTVARUJU

Adijj b. Hatim r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada će čovjeku padati teško da dadne zekat na svoj imetak!“ (el-Mu’udžem el-Kebir, Taberani, br.13708.) Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Doći će vrijeme kada će se ljudi u vezi Allaha svađati!“ (el-I’itikad, Sa’id Nejsaburi, 1/194.) Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Doći će vrijeme kada će smrt biti dobra i za dobrog i za lošeg čovjeka. Što se tiče dobrog pa zbog toga što će umrijeti na dobru, a što se tiče lošeg pa zbog toga što će umrijeti sa…

Read More