Dove 

PROUČITE OVU DOVU ZA ZAŠTITU FAMILIJE I IMETKA

Prenosi se od Ibn Abbasa da je neki čovjek došao kod Poslanika, a.s., i potužio sena nevolje koje su mu pale na vrat. Muhammed, a.s., tad je rekao čovjeku: “ – Ako ujutro, kad ustaneš, proučiš “Bismillāhi ‘alā nefsî ve ehlî ve mālî”, ni tebi, ni članovima tvoje porodice, ni imetku, ne može se ništa ružno desiti!”   Značenje: “Sebe, svoju porodicu i imetak štitim Allahovim imenom.” Nakon što je gore spomenuti čovjek počeo da uči ovu dovu, rekao je da se spasio nevolja koje su ga bile pogodile. (Prenosi…

Read More
Dove 

Ako vam je u životu krenulo teško, problemi vas salijeću, proučite ovu kratku dovu noćas

Dova je veliki oblik ibadeta u islamu, a Allah Svemogući nam je naredio da učimo dove. Imam Muslim u svome Sahihu bilježi predaju od Ibn Abbasa, r.a., u kojoj stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prilikom poteškoće učio ovu dovu: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ La ilahe illellahu-l-‘azimu-l-halim. La ilahe illellahu Rabbu-l-‘arši-l-‘azim. La ilahe illellahu Rabbu-s-semavati ve Rabbu-l-erdi ve Rabbu-l-‘arši-l-kerim./ Nema boga osim Allaha, Veličanstvenog i Blagog. Nema boga do Allaha Gospodara…

Read More
Dove 

Dova za izlaz iz svake situacije

Ako imaš kakav problem, brigu, iskušenje, zamoli Allaha, dželle šanuhu, ovom dovom, iskrena srca, predano, skrušeno, u vremenima kada se dova posebno prima, i, shodno ovom hadisu, tvoja dova će biti primljena i uslišena. Vidjet ćeš čudo svojim očima. Znam ljude kojima je ova dova otvorila vrata Allahove milosti i pomogla, da ostvare svoje želje… Pa, o kojoj dovi se radi:… Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obraćajuči se svojim ashabima, rekao: „Tako mi Onoga u Čijoj ruci je moja duša, nema nijednog vjernika koji prouči ovu dovu, a…

Read More
Dove 

AKO VAM JE U ŽIVOTU KRENULO TEŠKO, PROBLEMI VAS SALIJEĆU, PROUČITE OVU KRATKU DOVU NOĆAS

Dova je veliki oblik ibadeta u islamu, a Allah Svemogući nam je naredio da učimo dove. Imam Muslim u svome Sahihu bilježi predaju od Ibn Abbasa, r.a., u kojoj stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prilikom poteškoće učio ovu dovu: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ La ilahe illellahu-l-‘azimu-l-halim. La ilahe illellahu Rabbu-l-‘arši-l-‘azim. La ilahe illellahu Rabbu-s-semavati ve Rabbu-l-erdi ve Rabbu-l-‘arši-l-kerim./ Nema boga osim Allaha, Veličanstvenog i Blagog. Nema boga do Allaha Gospodara…

Read More
Dove 

DOVA ZA BRAĆU U SIRIJI / GUTI / DUMI

Uzvišeni Gospodaru, Stvoritelju Zemlje i Nebesa, Jaki, Silni, Moćni, Ti si istina, Tvoje obećanje je istina, Džennet je istina, Džehennem je istina, Sudnji dan je istina, poslanici su istina, Tvojim najvećim imenom te molimo da pomogneš našoj braći muslimanima u Siriji/Dumi. Gospodaru naš, sačuvaj njihove živote, njihovu čast, njihove imetke, i njihov evlad. Gospodaru naš, sve one koji žele zlo našoj braći i sestrama u Siriji/Dumi, a i ostalim muslimanima diljem svijeta, zaokupi ih njima samim, pošalji na njih svoje vojske koje ne zna niko osim Tebe. Gospodaru naš, nasilnici…

Read More
Dove 

Dova za izlaz iz svake situacije

Ako imaš kakav problem, brigu, iskušenje, zamoli Allaha, dželle šanuhu, ovom dovom, iskrena srca, predano, skrušeno, u vremenima kada se dova posebno prima, i, shodno ovom hadisu, tvoja dova će biti primljena i uslišena. Vidjet ćeš čudo svojim očima. Znam ljude kojima je ova dova otvorila vrata Allahove milosti i pomogla, da ostvare svoje želje… Pa, o kojoj dovi se radi:… Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obraćajuči se svojim ashabima, rekao: „Tako mi Onoga u Čijoj ruci je moja duša, nema nijednog vjernika koji prouči ovu dovu, a…

Read More
Dove 

Dova za popravljanje stanja onog koji je iskušan nevoljom

Ajet i dova koji, kada izgovorimo, neće biti a da Allah neće dati svome robu bolje od onog što je izgubio Kaže Ummu Seleme, radijallahu anha: “Čula sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Kojeg god roba (čovjeka) zadesi kakva nevolja, pa kaže: Inna lillahi ve inna ilejhi radži’un, Allahumme’džurni fi musibeti ve ahlif li hajren minha (Svi smo Allahovi i svi se Njemu vraćamo. Allahu moj, podari mi nagradu za moju nevolju i daj mi ono što je bolje od nje) – Allah će ga sigurno nagraditi za njegovu nevolju…

Read More
Dove 

OVO JE DOVA ZA ONOGA KO JE U DUGOVIMA

Dova za onoga koji je u dugu Allahumme innii e’uzu bike minel-hemmi vel-hazeni, ve e’uzu bike minel-‘adžzi vel-keseli, ve e’uzu bike minel-džubni vel-buhli, ve e’uzu bike min galebetid-dejni ve kahrir-ridžali !   Allahu moj, zaštitu od Tebe tražim od brige i žalosti, od iznemoglosti i lijenosti, od škrtosti i uspaničenosti, te pred teretom duga i od toga da me ljudi ne nadvladaju !

Read More
Dove 

KO UČI OVU DOVU ALLAH ĆE MU DATI DA LIJEPO ŽIVI

اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها و اجرنا من خزى الدنيا و عذاب الاخرة Allahumme ahsin akibetena fil umuri kulliha ve edžirna min hizji-d-dunja ve azabi -l-ahireti.   Onaj ko uobičaji da uči ovu dovu, Allah , dž.š., će mu dati da lijepo živi i na lijep način da preseli i da mu rastanak sa ovim svijetom bude lahak. Ismet ef. Bašić

Read More
Dove 

ZAŠTITINE DOVE ZA DJECU

Bilježi Buharija u svom Sahihu od Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi učio dovu za zaštitu Hasana i Husejna (njegovih unuka), rekavši: “U`IZUKUMA BIKELIMATILLAHI ETTAMETI MIN KULLI ŠEJTANIN VE HAMMETIN VE MIN KULLI AJNIN LAMMETIN” (SA ALLAHOVIM POTPUNIM RIJEČIMA TRAŽIM ZAŠTITU ZA VAS OD SVIH ŠEJTANA I SVIH OTROVNIH ŽIVOTINJA I OD SVAKOG OKA IZ KOJEG IZLAZI ZLOBA (zavist, urok i slično)”. Takođe, u hadisu kojeg bilježi Buharija u svom Sahihu od Aiše, radijallahu anha, u kojem je došlo da je…

Read More