Dove 

Dova koja vodi u Džennet

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko ujutro ustane i izgovori ove riječi, ja sam mu garant, odnosno ja ću ga uzeti za ruku i uvesti u Džennet. Ko se probudi i izgovori ove riječi: رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَ بِالإسْلاَمِ دِينًا وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ نَبِيًّا “Reditu billahi Rabben ve bil-islami dinen vebi Muhammedin, sallallahu alejhi ve sellem, nebijjen (Zadovoljan sam da mi je Allah Gospodar, islam vjera i Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, poslanik).” (Hadis bilježi Et-Tirmizi, a hadis je sahih)

Read More
Dove 

Šest načina za otklanjanje briga

Navest ćemo vam šest djelotvornih  načina kako se spasiti brige i tuge: 1. Donošenje salavata na Poslanika, sallallahu alejhi we sellem Kada je jedan čovjek rekao Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem: “Onda ću čitavu dovu pretvoriti u salavat na tebe”, Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, mu tada reče: “Onda će te Allah poštedeti tvojih briga.”   اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ Allāhumme…

Read More
Dove 

Šta je najbolje učiti za umrlu osobu

ŠTA JE NAJBOLJE UČITI ZA UMRLU RODBINU Pitanje: Esselamu alejkum. Htio bi vas pitati u vezi roditelja,nena,džeda i braće koji su preselili na onaj vječni i bolji svijet. Kao što vam je veoma dobro poznato da je u Bosni tokom mjeseca Ramazana prisutna praksa da se plaća imamima da se prouči Jasin ili se dijele lepine da bi korist imale osobe koje su preselile itd. Ja bih vas želio upitati šta je najbolje učiniti za roditelje ili drugu rodbinu koji su preselili a da od toga oni imaju korist? Ako…

Read More
Dove 

Nije ti primljena dova, probaj na ovaj način

Nije ti primljena dova, probaj na ovaj način Siguran sam da ste hadis u kojem se govori o tom trenutku i vremenu, mnogo puta pročitali, ali mislim da dosta nas nije svjesna njegove duboke poruke koja može da riješi mnoge tvoje probleme… Dova, svako od nas stalno ili veoma često upučuje Allahu, dž.š., dove. Tražimo od Allaha zdravlje za sebe i za svoje porodice, tražimo halal opskrbu, tražimo Allahovo zadovoljstvo, tražimo od Njega oprost, tražimo da nam olakša vračanje naših dugova, tražimo da nas učvrsti na Pravom putu, tražimo uputu…

Read More
Dove 

Onom ko uči ovo prije spavanja praštaju se grijesi

Onom ko uči prije spavanja praštaju se grijesi Prema rivajetu od Ebu Saida, r.a., Allahov Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Svako ko krene na počinak pa prouči tri puta ovu dovu i zikir: “Estagfirullāhellezî lā ilāhe illāhuve ‘l-Hajje ‘l-Kajjūme ve etūbu ilejh,”  “Uzvišeni Allah mu oprašta grijehe. Toliko ih oprašta pa da ih je koliko pjene umoru, koliko lišća na drveću, pijeska u pustinji, čak i dana na dunjaluku.”    (Prenosi Tirmizi) Jusuf Tavasl

Read More
Dove 

Dova koju je lijepo učiti u noći Lejletul-kadr

Lejletul-kadr se nalazi u jednoj od neparnih noći zadnjih deset dana blagoslovljenog mjeseca ramazana. Stoga vam preporučujemo da naučite ovu kratku dovu koju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio da se uči u ovoj noći… Aiša, radijallahu anha, upitala je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Kada bih znala da je Lejletul-kadr, koju bih dovu upućivala Allahu u toj noći?” Poslanik odgovori: “Reci: ALLAHUMME INNEKE ‘AFUVVUN, TUHIBBUL-‘AFWE, FA’FU ANNI! “Gospodaru moj, zaista si Ti Onaj koji praštaš i voliš oprost, pa mi oprosti.” (Tirmizi, Ibnu Madže, hadis sahih, Silsiletu…

Read More
Dove 

DJELO KOJE DONOSI HILJADU DOBRIH DJELA, A BRIŠE HILJADU LOŠIH

Želiš li danas zaraditi hiljadu dobrih djela, a da ti se izbriše hiljadu grijeha? Pitaš se kako? Lahko, da ne može biti lakše… Od Ebu Seida, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao (ashabe): “Da li neko od vas može da u toku jednog dana zaradi hiljadu dobrih djela?” Jedan od prisutnih upita: “A kako da neko od nas zaradi hiljadu dobrih djela u toku dana?” Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Onaj ko u toku dana stotinu puta izgovori: SUBHANALLAH, bit će mu upisano…

Read More
Dove 

PRIMA SE DOVA I NAMAZ ONOGA KO UČI OVAJ ZIKR

Prenosi se od Ubadea bin Samita, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., ovako rekao: “Svako ko se probudi iza sna pa prouči: ‘Lā ilāhe illallāhu vahdehū lā šerîke leh, lehu ‘l-mulku ve lehu ‘l-hamdu ve huvealā kulli šej’in kadîr. Ve ‘l-hamdu lillāhi ve subhānallāhi ve lā ilāhe illāllāhu vallāhuekber ve lā havle ve lā kuvvete illā billāhi ‘l-alijji ‘l-azîm’ pa potom kaže: ‘Allāhummagfirlî’ ili prouči dovu, ta dova mu bude kabul, a još ako uzme abdest i klanja namaz, i namaz mu je primljen” (Buharijev rivajet). Značenje dove: “Nema Boga osim Allaha. On je jedan…

Read More
Dove 

Ko prouči ovo svaku večer, jedino što ga dijeli od Dženneta je smrt

Ko prouči Ajetul-Kurssiju svaku večer, jedino što ga dijeli od Dženneta je smrt, a ona glasi: »Allahu la illahe illa Huve, El-hajjul-kajjum. La te’huzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis-semavati ve ma fil-erd. Men zellezi ješfe’u ‘indehu illa bi-iznih. J’alemu ma bejne ejdihim ve ma halfehum, ve la juhitune bi šej-in min ‘ilmihi illa bi-ma šae. Vesia’ kursijjuhu-ssemavati vel erda, ve la jeuduhu hifzuhuma ve huvel-alijjul-azim.« Bilo bi pozeljno da posle Ajetul-Kurssije proucimo tri puta suru Ihlas koja glasi: -KUL HUVALLAHU EHAD. ALLAHU-S-SAMED. LEM JELID VE LEM JULED. VE…

Read More
Dove 

“Čudesna“ dova: Ko prouči ovu dovu Allah, dž.š. će mu dati izlaz iz situacije u kojoj se nalazi

Jednog dana, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obraćajuči se svojim ashabima, rekao: „Tako mi Onoga u Čijoj ruci je moja duša, nema nijednog vjernika koji prouči ovu dovu, a da mu Allah, neće dati izlaz iz situacije u kojoj se nalazi.“… Pitam vas, ko je taj koji se zakleo? Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. A da li je imao potrebu za tim? Nije, jer on je „es-sadik“ (istinoljubivi, onaj koji govori samo istinu) i „el-masduk“ (onaj kome se vjeruje, čiji je govor Allah, dželle šanuhu, potvrdio). Njegov…

Read More