Islam 

KO UJUTRO USTANE I KAZE OVE RIJECI, POSLANIK ĆE GA UZETI ZA RUKU I UVESTI U DZENNET

Podijelite!

Rekao je Allahov Poslanik, saws: “Ko ujutro ustane i kaze ove rijeci, ja sam mu garant, odnosno ja cu ga uzeti za ruku i uvesti u Dzennet. Ko ustane i kaze ove rijeci:

 رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَ بِالإسْلاَمِ دِينًا وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ نَبِيًّا

Reditu billahi Rabben ve bil-islami dinen vebi Muhammedin s.a.v.s. nebijjen”.”

Zadovoljan sam da mi je Allah Gospodar, Islam vjera i Muhammed, s.a.v.s., Poslanik. (Hadis biljezi Tirmizi, a hadis je sahih)

Okoristimo se sa još nekim hadisima:

Od Ebu Se’ida, r.a. se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: “Da li može neko od vas da u toku jednog dana zaradi hiljadu dobrih djela?” Jedan od prisutnih upita:”A kako da neko do nas zaradi hiljadu dobrih djela u toku dana?” Resulullah, sallallahu alejhi ve selem odgovori: “Onaj ko u toku dana kaže stotinu puta: SubhanAllah, biće mu upisano hiljadu dobrih djela ili izbrisano hiljadu njegovih grešaka.(Sahihu-l-Muslim, poglavlje o zikru, br. hadisa 2698)
______________________________________

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: “Dvije su riječi lahke na jeziku, teške na Mizanu (Vagi) i drage (mile) Gospodaru: subhanAllahi ve bi hamdihi, subhanAllahi-l-a’zim.”(Sahihu-l-Muslim, poglavlje o zikru, dovi i tevbi, br. hadisa 2694)
______________________________________

 

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: “Ko kaže: La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alla kulli šej’in kadir u jednom danu stotinu puta, kao da je oslobodio deste robova, upiše mu se stotinu dobrih djela i pobriše stotinu loših. Biće mu zaštita od šejtana toga dana sve dok ne omrkne. Niko neće učiniti bolje od onoga što je on uradio, osim onoga ko to više puta izgovori.” (Sahihu-l-Muslim, 6041)
______________________________________

Rekao je Poslanik sallallahu alejhi ve selem: “Ko kaže u toku jednog dana sto puta: ‘Subhanallahi ve bi hamdihi’ (Slavljen je Allah i Njemu pripada sva hvala), oprošteni su mu grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene.” (Muttefekun alejhi)
______________________________________

Prenosi se od Ebu Musa el-Eša’rija, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem upitao: “Hoćeš li te uputim na jednu od džennetskih riznica?” “Svakako.” Onda je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao:”La havle ve la kuvvete illa billah.” (Sahihu-l-Muslim, 2830)
______________________________________

Od Abda ibn Besera, r.a., se prenosi da je rekao: “Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve selem gdje kaže: “Blago onome ko bude našao na Sudnjem danu na svojoj ploči (knjizi svojih djela) upisano mnogo istigfara.” (zabilježio ga El-Munziri, a šejh Albani je hadis ocijenio kao sahih u “Sahih et-tergib ve-terhib, 2/125)
______________________________________

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem: “Da kažem: SubhanAllahi, vel hamdulillahi, ve la ilahe illaAllahu, Allahu ekber, draže mi je od svega što Sunce obasjava (Dunjaluka).” (Sahihu-l-Muslim, 4/564)

Related posts

Leave a Comment