Pitanja i odgovori 

PUŠTANJE VJETROVA PRILIKOM UZIMANJA ABDESTA

Podijelite!

Pitanje:

Ako nam se prilikom uzimanja abdesta javi osjećaj da smo recimo ispustili vjetar ili pustili malo mokraće, da li onda treba abdest početi ponovo uzimati, ili nastaviti sa uzimanjem tekućeg? Šta ako se to često dešava?

Odgovor:

Esselamu alejkum!

 

U spomenutom slučaju trebate obnoviti abdest kako biste bili sigurni da je Vaš abdest ispravan, jer ako se sumnja u isparvnost abdesta nakon hadesa (gubljenja abdesta, princip je nastavak stanja hadesa sve dok se ne otkloni sigurnim putem. Međutim, ukoliko se ta sumnja javlja veoma učestalo, a pažljivom provjerom potvrdi da je riječ samo o sumnji, onda se na nju ne treba obazirati već nastaviti uzimanje abdesta. Ali, ako se provjeromppotvrdinjena utemeljenost, abdest treba ponoviti, izuzev ako osoba ima tretman sahibi-uzura. Tada takav abdest važi za namasko vrijeme u kojemu se uzima.

Islamskazajednica.ba

Related posts

Leave a Comment