Dove 

DOVE ONOGA KOJI JE ZAPAO U NEVOLJE

Podijelite!

La ilahe illallahul-Azimul-Halim. La ilahe illallahu Rabbul-‘Aršil-‘Azim. La ilahe illallahu Rabbus- semavati ve Rabbul-erdi ve Rabbul-‘Aršil-kerim

“Nema boga osim Allaha, Velikog i Blagog! Nema boga osim Allaha, Gospodara Arša velikog!,\Nema boga osim Allaha, Gospodara nebesa, Gospodara Zemlje i Gospodara Arša plemenitog!”

Ja Hajju, ja Kajjii.mu, bi rahmetike estegis

“O Živi i Vječni, Tvojoj se milosti nadam!”

Allahumme rahmeteke erdžfl fe la tekilni ila nefsi tarfete ‘ajnin, ve aslih li še’ni kullehfl, la ilahe illa Ent

 

“Allahu, Tvojoj se milosti nadam, nemoj me prepustiti samom sebi n ijednog trena, i popravi moje stanje, nema istinskog božanstva osim Tebe!”

Uzvišeni Allah će otkloniti nevolju svakom onome ko prouči sljedeće riječi:

La ilahe illa Ente, subhaneke, inni kurttu minez-zalimin

“Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi!”

Obrada: www.novihorizonti.ba

Related posts

Leave a Comment