Poučne priče 

ČESTO ČUJEM IZRAZ “MAJKA MU STARA” DA LI JE TO PSOVKA , RUŽAN GOVOR ILI?…

Podijelite!

Često čujem izraz “MAJKA MU STARA” da li je to psovka , ružan govor ili?…

Uloga majke za cjelokupno društvo je daleko važnija od svih drugih zanimanja. To zbog toga što od zdravih i jakih porodica nastaje jako i zdravo društvo. Majka igra veoma važnu ulogu u izgradnji takve porodice i u tome je pravo mjerilo njenog uspjeha. Uspješno podizanje djece je pravi i stvarni izazov za svaku ženu.
U islamu žena ima najveći položaj i najviše je poštovana kao majka. O pravima majke, Imam Zejnu-l-Abidin kaže:
“Pravo tvoje majke jest da znaš da te je ona nosila gdje niko nije nosio nikog, davala ti plod svog srca koji niko nikom ne daje i štitila te svim svojim dijelovima tijela. Nije se brinula ima li šta jesti sve dok ti jedeš, ima li šta piti sve dok ti piješ, ima li šta obući sve dok si ti obučen i što je ona na suncu sve dok si ti u hladu. Ostavljala je san radi tebe, štitila te od vrućine i studeni, i to sve da bi te imala.”
Vrijednost majke je veća u odnosu na vrijednost oca. Ovo zaključujemo iz Poslanikovih riječi upućenim Hakimu b. Hizamu, kada je ovaj pitao kome treba najviše dobra činiti. Poslanik mu je rekao majci, a kada je ovaj upitao o sljedećoj osobi, Poslanik, s.a.v.s., mu je ponovio “Majci.” Tako je bilo kada je ovaj upitao i treći put. Tek kada je Hakim upitao četvrti put Poslanik, s.a.v.s., mu je rekao da poslije majke dobro treba činiti i ocu. Jedna žena se žalila Poslaniku, s.a.v.s., što njima nije bilo dozvoljeno da učestvuju u džihadu (borbi) na Allahovom putu, misleći da su spriječene da zarade nagradu šehida i boraca na Allahovom putu. Poslanik s.a.v.s., joj je objasnio da je žena borac na Allahovom putu (mudžahid) od trenutka kada zatrudni pa sve dok se ne porodi, i od trenutka kada počne da doji pa sve do trenutka kada prestane. Ako bi se desilo da umre za vrijeme trudnoće ili dok doji dijete, umrla bi smrću šehida.

Najispravnije mišljenje na ovo pitanje je tumačenje iste, a to je dova. Da Allah poživi naše majke do duboke starosti, a da im mi budemo u stalnom hizmetu i time zaradimo lijepi džennet. 😊 أمه عجوز

Allah najbolje zna!

s.a

Related posts

Leave a Comment