Islam 

KOLIKO SE BOJIŠ ALLAHA, TOLIKO ĆE DRUGI TEBE RESPEKTOVATI

Podijelite!

Muhamrned ibn Sulejman, namjesnik Basre, posjetio je Hammada ibn Selemu, čuvenog alima tog iračkog grada, sjeo je pred njega na koljena i upitao ga: “O Ebu Seleme! Šta mi se to dešava? Kad god u tebe pogledam, tresem se od nekog straha pred tobom.” Hammad odgovori: “Kada alim želi da svoj im znanjem zadobije Allahovu naklonost i zadovoljstvo, onda ga svi respektuju i strahuju pred njim, a ako želi da putem znanja dođe do riznica i bogatstva, on tada od svega strahuje.”
Neko od alima je rekao: “Koliko se bojiš Allaha, toliko će te drugi respektovati, koliko voliš Allaha, toliko će te ljudi voljeti, koliko si zauzet brigom o Allahovoj vjeri i njegovim propisima, toliko će ljudi biti zauzeti završavanjem tvoj ih poslova.”
Izvor: Riznica mudrosti muslimanskih velikana

Related posts

Leave a Comment