Islam 

Deset velikih predznaka Sudnjeg dana

Podijelite!

Kad se dogodi prvi veliki predznak Sudnjeg dana odmah će ga slijediti drugi, poput bisera na ogrlici. Taberani u Evsatu bilježi od Ebu Hurejre r.a. da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dolaziće predznaci jedan za drugim kao biseri nanizani.”  Ahmed bilježi od Abdullah ibn Amra da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Predznaci su biseri nanizani na koncu, kad konac pukne raspu se jedan za drugim.”  A prvi od njih je pojava Dedždžala…

Related posts