Poučne priče 

MIRAN SAN

Podijelite!

Plemeniti Kur’an ukazao je na važnost sna koji pruža odmor tijelu. Da nije sna, život živih bića ne bi mogao opstati na Zemlji. Jeste li ikada razmišljali šta bi se dogodilo ako ne biste spavali? Zaista bi život bio vrlo neugodan, prevladavala bi tjeskoba i bile bi poremećene funkcije, te bi se premorili dijelovi tijela do mjere uništenja, oslabilo bi pamćenje, smanjio bi se tjelesni imunitet i pojavila bi se različita oboljenja, rce bi se umorilo i nebi bilo odmorno, tjelesne ćelije brzo bi starile i umirale…i kraj bi bio smrt.

Zbog toga su savremena istraživanja otkrila važnost sna za život živih bića, i nazvali su ga mirnim snom, tj.san koji garantira potpuni odmor tijelu i koji je neophodan za zdravlje tijela i duše. Pojedini naučnici su snimali lica osobe koje nisu spavale 30 sati i primjetili su da su lica postala manje privlačna, a mnoštvo oboljenja se ispoljilo nakon ponavljanja nespavanja u dugim vremenskim periodima. Britanski medicinski časopis objavio je istraživanje koje je potvrdilo da nespavanje u dovoljnim vremenskim periodima dovodi do mnogih poremećaja i slabog zdrastvenog stanja,kao što može dovesti do prerane smrti.

Naravno, dugo spavanje nije ništa manje opasno od nedovoljnog spavanja. Plemeniti Kur’an ukazao je da san „subat“ za tijelo, tj. odmor. Rekao je Uzvišeni Allah: “…i san vaš počinkom učinili“ (Nebe,9),a subat i jezičkoj terminologiji znači odmor. Također, uzvišeni Allah, rekao je u prijevodu značenja drugog ajeta: “On vam je noć učinio pokrivkom, sam vam je učinio počinkom, a dan da se krećete.“(Furkan, 47).

Predhodno zančenje ajeta potvrdili su naučnici, tj.da je san odmor za organe tijela i da nije njega tijelo bi se umorilo, onemoćalo i oboljelo. I dan danas učenjaci su u nedoumici po pitanju pojave sna i nisu mu još našli adekvatno pojašnjenje. Čak, štaviše, pojava sna ruši iz temelja teoriju „evolucije“ u kojoj su ubjeđeni ateisti. Ukoliko su stvorenja nastala slučajno, putem evolucije i prirodne selekcije, pa kako je priroda znala za potrebu stvorenja za snom? Jer da nije sna, život ne bi nastavio sa postojanjem.

Zista, ovo je mudžiza na koju je ukazao Kur’an u prijevodu značenja ajeta: “I jedan od dokaza Njegovih je san vaš noću i po danu, i nastojanje vaše da steknete nešto iz obilja Njegova; to su zaista, pouke za ljude koji čuju.“ (Rum,23). Predhodni ajet je mudžiza i postojanje sna u svijetu živih bića je dokaz Allahove moći i a je On za sve u ovom svemiru postavio precizan sistem. Pa da li ćemo zahvaljivati Allahu na ovoj ogromnoj blagodati?

Izvor: Informativni islamski časopis Asr br.43,str.31

Related posts