Majka 

JESI LI SE SVOJOJ MAJCI ZAHVALIO?

Podijelite!

Kada si imao godinu dana – Ona te je kupala i hranila. A ti si joj zahvalio, svojim plačem po cijelu noć. Kada si napunio dvije godine – ona te je naučila hodati. A ti si joj se zahvalio bježanjem, kad bi te sebi pozivala. Kada si tri godine, napunio – ona je spremala hranu koju si najviše volio. A ti si joj se zahvalio, bacajući tanjire i hranu na pod. Kada si imao četri godine – ona ti je dala olovku kako bi mogao crtati. A ti si joj zahvalio, šarajući olovkom po zidovima.

Kad si imao pet godina – oblačila ti je najljepšu odjeću za bajram. A ti si joj zahvalio , tako što si tu odjeću, isprljao toga dana. Kada si imao šest godina – Ona te je upisaala u školu. A ti si joj zahvalio, uplakano govoreći:”Ja ne želim ići u školu”. Kada si imao deset godina – žudno je čekala da se vratiš iz škole, kako bi mogla da te zagrli. A ti si joj zahvalio, brzim odlaskom u svoju sobu. Kada si imao petnaest godina, plakala je od radosti zbog tvog uspjeha u školi. A ti si joj zahvalio, tražeći nagradu za to.

 

Kada si imao dvadeset godina – nadala se je da ćeš je pratiti u posjetama rodbini. A ti si joj zahvalio, ostajući sa svojim prijateljima. Kada ti je bilo dvadeset i pet godina – Ona te je pomogla u troškovima tvoje ženidbe. A ti si joj zahvalio, živeći sa svojom ženom, što dalje od nje. Kada si imao trideset godina – Ona ti je uputila par savijeta o djeci. Ti si joj zahvalio rekavši: “Nemoj se miješati u naše stvari”. Kada ti je bilo trideset i pet godina – nazvala je, pozivajući te na ručak. A ti si joj zahvalio riječima:” Ovih dana sam jako zauzet”. Kada si imao četrdeset godina – Rekla ti je da je bolesna, i da treba tvoju pomoć. A ti si joj zahvalio riječima:”Djeca moraju ispaštati zbog roditelja”. Danas ti, bez obzira na svoju dob, upitaj sebe: ” Jesi li svojoj majci, zahvalio ??? ! ! ! “ Jednog dana, ona će napustiti ovaj svijet, ali njena ljubav prema tebi, nikada neće napustiti njeno srce. I zato, ako je tvoja majka je još uvijek živa, nemoj je zapostaviti i ne zaboravi njenu ljubav prema tebi, te čini ono sa čime je ona zadovoljna… Budući da ti nemaš, osim jednu majku u ovom životu. I kad preseli na onaj svijet , meleci će se oglasiti, da je preselio onaj koji je bio razlogom Allahove milosti prema tebi.

… Tada ćeš se kajati sa svaku riječ i djelo, koje je rasrdilo, ali, da li će kajanje toga dana koristiti… ??? ! ! ! Tada ćeš ostati sam, bez svoje majke …

 

Gospodaru moj, obaspi naše roditelje, svojim blagoslovom, milošću i obskrbom. Gospodaru moj, odjeni ih odjećom dobrog zdravlja kako bi živjeli što ugodnije, i podari završetak života sa Tvojim oprostom, kako im grijesi nebi štetili. Gospodaru moj,molim Te tvojom milošću, o najmilostiviji, učini da jedino njihovo boravište bude Džennet. Gospodaru moj, ne ostavi njima ni jednog grijeha a da im ga ne oprostiš, niti brige da im je ne otkloniš… Niti potrebe od potreba na ovom svijetu, sa kojima je Tvoje zadovoljstvo, a da im je ne ispuniš. Gospodaru moj, i ne učini ih ovisnim o bilo kim, mimo tebe. Gospodaru moj, obraduj njihove oči sa nama i onim što bi željeli da bude kod nas. Gospodaru moj, učini da njihovo vrijeme provode Tebe veličajući, i obraduj ih bogobojaznošću. Gospodaru moj, učini da budu u okrilju Tvoje sigurnosti, dobročinstva . Gospodaru moj, obskrbi ih dostojanstvenim životom, lijepom opskrbom, i dobrim djelima, A udalji ih od vatre i od onoga što njoj približava od riječi i dijela. Gospodaru moj, povećaj im obskrbu kada starost dožive, i oslabe.

Gospodaru moj, oprosti sve njihove grijehe, i sačuvaj ih od grijeha,u godinama koje su preostale. Gospodaru moj, obskrbi ih iskrenim čistim djelima sa kojima ćeš biti zadovoljan, gospodaru moj, primi njihovo pokajanje, i njihove dove… Gospodaru moj, utječemo Ti se da ih vratiš u tešku starost, gospodaru moj, učini da njihov kraj bude sa dobrim dijelima, amin… Gospodaru moj, pomozi nas u dobročinstvu prema njima, sve dok Ti ne budeš zadovoljan , a zatim i oni. Gospodaru moj, pomozi na da im činimo dobročinstvo kada starost dožive. Gospodaru moj, učini ih zadovoljnim sa nama, i nemoj ih sebi uzeti sve dok ne budu sa nama zadovoljni.. Gospodaru moj, učini da im služimo na način kako to oni i zaslužuju. Gospodaru moj, učini nas njima pokornim, koji im dobra dijela čine, tražeći njihovo zadovoljstvo, a utječemo ti se od njihovog nezadovoljstva. Gospodaru moj, obskrbi nas njihovim zadovoljstvom, i sačuvaj nas nepokornosti prema njima.

I neka je salavat i selam na našeg vjerovijesnika Muhammeda , na njegovu porodicu, plemenite ashabe, i sve one koje ga slijede do sudnjeg dana… Gospodaru moj, molim te da mi podariš od dobra koje je od Tebe tražio Muhammed s.a.v.s., i tražimo zaštitu od zla, od kojeg je od tebe zaštitu tražio Muhammed s.a.v.s. Amin…

Related posts