Islam 

ALLAHOVA ODREDBA SE NE MOŽE IZBJEĆI, PREDAJA OD KOJE ZASTAJE DAH…

Podijelite!

Spominje se da je melek smrti bio prijatelj Sulejmanu, sinu Davudovom. Neka je na njih, a i na našeg Vjerovijesnika salavat i selam. Melek smrti bi sjedio sa Sulejmanom, u liku lijepog čovjeka. Jednog dana ga posjeti…

Sa Sulejmanom je sjedio jedan njegov ministar, a kada Melek Smrti završi posjetu, upita ga… „Ko je ovaj što je sjedio sa nama, a potom nas napustio Božiji Poslaniče?“

Sulejman upita ministra: „A zašto me to pitaš?“

Ministar reče: „Jer sam primijetio da me gleda čudnim pogledom…“

Sulejman a.s. rele da je to bio Melek Smrti.

Ministar se sav prepade i uznemiri: „Zašto me je onako gledao?… Tako ti Allaha, Sulejmane, naredi vjetru da me odnese do zemlje Indije!“

 

Sulejman a.s. ga upita: „Zar te može to putovanje udaljiti od Allahove odredbe?“

 

Ministar opet reče: „Tako ti Allaha naredi vjetru da me odnese daleko! Do Indije.“

Nakon što je insistirao ministar, Sulejman a.s. naredi vjetru i on ga prenese do Indije!

Pošto je stigao do Indije, došao je Melek Smrti kod Sulejmana u posjetu i rekao mu: „Začudio sam se kad sam vidio onoga čovjeka ovdje kod tebe, jer mi je Allah naredio da mu dušu uzmem u Indiji, ali kada sam ga vidio kod tebe začudio sam se i pitao: „Gospodaru, naredio si mi da mu dušu uzmem u Indiji, pa odkud on ovdje u Kudsu? Pa kada je došlo vrijeme, ja sam otišao u Indiju da izvršim Allahovo naređenje, pa sam ga našao kako me čeka, čekajući Allahovu odredbu!!!“

Tekst preuzet sa video predavanja ispod

Related posts