Hidžab 

HIDŽAB NIJE MAHRAMA

Podijelite!

Hidžab nije obični pokrivač za glavu i prekrivač ljudskoga tijela, on je simbol cijeloga skupa visokomoralnih vrijednosti i skladnih i uzvišenih principa, koje je Uzvišeni Allah propisao:

Uvjeti za valjanost hidžaba
Da bi hidžab bio u skladu sa šerijatom, on mora zadovoljiti sljedeće uvjete, koji su izvedeni iz Kur’ana i Sunneta:
1. Da prekriva i obuhvata tvoje tijelo, te bude prostran i komotan, a ne tijesan, pa da ocrtava, ističe ili oslikava dijelove tijela.
2. Da bude neproziran i gusto satkan, a ne tanak i providan.
3. Da ne bude namirisan i ukrašen.
4. Da ne liči muškoj, kao ni odjeći onih koji ne vjeruju.
5. Da se njime ne želi isticanje među svijetom.

Zato budi primjer iskrene vjernice, koja žuri da izvrši naređenja svoga Gospodara, ne slušaj prigovore ljudi i ne obraćaj pažnju na njihovo ismijavanje i izrugivanje.
Čuvaj se riječi: ‘’Poslije ću se pokajati, poslije ću klanjati, poslije ću obući hidžab…’’, jer je to sve od šejtana.
Znaj da, ako bilo kojeg vjernika uznemiravaš svojim izazovnim oblačenjem ili ga navedeš na neki grijeh, zaradit ćeš grijeha koliko samo Allah zna!

Related posts