Islam Islamski brak Žena u islamu 

ŠTA DA RADE MLADIĆI KOJI NEMAJU USLOVE DA SE OŽENE?

Podijelite!

Pitanje: Imam pitanje za koje ja lično smatram da ga treba postaviti onom koji će ga uz pomoć Allaha i znanja koje mu je Allah dao odgovoriti. Naime, danas postoji veoma veliki broj braće koji nemaju uslove da se ožene i nisu u mogućnosti, a koji smatraju da se trebaju ženiti. Govorim o onoj braći koji nemaju recimo ni 19 godina, a koji se čuvaju da ne zgriješe prema Allahu i koji koliko toliko obaraju svoje poglede. Šta trebaju da rade i kako da postupaju?

Odgovor: Prenosi Abdullah ibn Mes’ud da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “O skupino mladića! Ko ima mogućnosti za brak, neka se oženi. Na taj način će sačuvati svoj pogled i polni organ (od onoga što mu je zabranjeno). Onaj ko nema mogućnosti, neka posti, jer mu je post zaštita. (Buharija i Muslim)

Ovo je savjet onoga koji ne govori po hiru svome – nemaš mogućnost da se oženiš, posti. Možda se neko suprostavi i kaže: “Pokušao sam postiti, međutim, post mi nije pomogao.” Kažemo mu: Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, ne govori po hiru svome, to je samo objava koja mu se objavljuje. Čovjek mora biti ubijeđen, da su Poslanikove riječi sušta istina i da se mora dogoditi u stvarnosti ono što je on obećao, zatim učiniti ono što se traži od njega dotičnim hadisom. Onaj ko bude postio, izbjegavajući mnoštvo hrane i pića prilikom sehura i iftara, sa ubjeđenjem da će to ublažiti njegovu strast, mora naći rezultate. Takođe, mladić treba izbjegavati sve ono što može pokrenuti njegovu strast i rasplamsati je, kao što je:

 

– bespotreban boravak na mjestima na kojima ima mnoštvo otkrivenih i izazovno obučenih žena,

– gledanje tv-programa u kojem se pojavljuju žene, makar se radilo o programu koji je u osnovi dozvoljen, i dr.

Obaranje pogleda igra veliku ulogu u očuvanju mladića na pravom putu. Jedan od velikih problema kod omladinaca koji se drže vjere, jeste neobaranje pogleda. To je ono što često utiče na jačanje strasti i što prouzrokuje neželjene posljedice, poput razmišljanja o ženama i zanesenosti njima. Islam je zabranio zinaluk i sve ono što vodi njemu: pogled, osmaljivanje sa ženom, ulazak kod žena, miješanje muškaraca i žena, uljepšavanje glasa, iz čega su islamski učenjaci izveli poznato šerijatsko pravilo: “Sprječavanje uzroka koji vode haramu”

Zaposlenost stvarima, koje donose ovosvjetsku ili onosvjetsku korist, udaljava čovjeka od razmišljanja o strasti, prohtjevima i ružnim postupcima. Problem često dolazi, zbog besposličarenja i mnoštva slobodnog vremena. Kažu islamski učenjaci: “Ko svoju dušu ne zaposli pokornošću Allahu ili nečim korisnim, zaposliće ona njega grijehom i nepokornošću Allahu, dželle šenuhu. Allah najbolje zna.

Dipl. isl. pravnik – Semir Imamović – islambih.org 2000.-2001. god.

islamskiedukativni.blogspot.ba

Related posts