Islam 

ZNAMO LI ŠTA GOVORIMO: DŽAMIJA, SELAM, MERHABA

Podijelite!

Piše: Safet Pozder

Kada je Musa a.s., od Allaha dobio naredbu da ode gordom faraonu i pozove ga na put istine, učio je slijedeću dovu: ”Gospodaru moj, učini prostranim prsa moja, i olakšaj zadatak moj, odveži uzao sa jezika mog, da bi razumjeli govor moj”. Istim ovim riječima značajan broj govornika započinje svoja obraćanja sa željom da budu što jasnija i razgovjetnija te ciljanoj grupi što prijemčivija. Zadatak ovog teksta je da se svi zajedno na jedan zanimljiv način upoznamo sa riječima i frazama koje, manje-više, svi koristimo a čije značenje, možda, u potpunosti ne poznajemo.

Džamija

Riječ koja je, bez ikakve sumnje, jako frekventna u našem svakodnevnom vokabularu, ali i našem praktičnom životu je džamija. Džamija! Kako lijepa riječ!? Znamo li šta znači? Znamo da je to riječ iz arapskog jezika, ali šta znači? Prije nekoliko dana sam o tome govorio svojim srednjoškolcima i bili su potpuno iznenađeni. Riječ ”džami’a” u arapskom jeziku znači ”mjesto koje okuplja ljude”. Dakle, ne mjesto u kome se obavlja molitva, nego mjesto na kome se okupljamo. Otuda i riječ ”džemat” kao organizovano okupljanje ljudi, te riječ ”džuma” kao namaz koji okuplja ljude. Pogledajte kako nas namazi okupljaju; sabah, podne, džuma, bajram! Kako onda Arapi zovu džamije? Oni kažu ”mesdžid” a to je mjesto gdje se čini sedžda, baš kao što je medresa mjesto gdje se uče i slušaju lijepi dersovi ili kao što je mekteb mjesto gdje se čita kitab.

No, vratimo se mi džamiji. U savremenom arapskom jeziku riječ džamija se koristi u posve novom i zanimljivom značenju – fakultet ili univerzitet. Zanimljivo, zar ne? Kažeš Arapu da ideš iz džamije (redž’atu minel džami’ah) a on te razumije da se vraćaš sa fakulteta. Ali, nije to baš slučajno tako, jer, naše su džamije najbolji i najljepši mogući fakulteti. Na našim fakultetima zvanim džamije, uče se najljepše životne lekcije i stječu najkorisnija i najsvrsishodnija životna znanja. U njima se učimo skromnosti, ljudskosti, ljubaznosti, tačnosti, međusobnoj pažnji i uvažavanju; u njima slušamo Časni Kur’an i hadis Muhammeda a.s.; tu zajedno padamo na sedždu Onome koji nas je stvorio i prisjećamo se dana kada ćemo umrijeti i Njemu se vratiti; kroz svete džamijske okvire se svi zajedno trudimo da budemo bolji i čestitiji te da uvažavamo druge. Zato, dragi studenti, budite sretni i Allahu zahvalni što vas je počastio time da pohađate najljepši fakultet svijeta zvani džamija! Razlika između ovog fakulteta na kome smo, hvala Bogu, redovni studenti (ili se barem trudimo da budemo takvi) i ovih naših dunjalučkih fakulteta je u tome što ovdje sami sebi upisujemo ocjene, ovisno o našim djelima, a indekse dobijamo tek po okončanom studiju i to na dan kada se račun bude polagao i kada svoj indeks, odnosno knjigu svojih djela dobijemo, ako Bog da, u desnu ruku. No, u ovom slučaju naš indeks je znatno drugačiji, u njemu je naš ovodunjalučki studij detaljno zabilježen te se zato i trudimo puno više. ”I Knjiga će biti postavljena i vidjet ćete ‎grešnike prestravljene zbog onoga što je u njoj. „Teško nama!“ – govorit će – ‎‎„kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala!“ – i ‎naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti“, veli Kur’an u suri Kehf. E ta Knjiga je naš indeks a redovnošću u džamijama, mi sami uveliko kreiramo njegov sadržaj.

Related posts