Poučne priče 

BILO MU SUĐENO DA UMRE ALI JE PODIJELIO SADAKU I ODGODIO SMRTNI TRENUTAK

Podijelite!

U vrijeme Isaa, a. s., naišao je jedan čistač. Isa, a. s., s čuđenjem je gledao u njega i rekao: „Ovaj čovjek će u toku ovog sata napustiti ovaj svijet, budite spremni da mu klanjamo dženazu.“

 

Čistač je otišao za svojim poslom. Nakon proteka jednog sata čistač je ponovo naišao. Isaovi prijatelji su rekli: „Božiji poslaniče, prošao je sat vremena, a onaj čovjek je još živ. Otkuda tebi ona odredba?“ Isa, a. s., upita čistača: „Kakvo dobročinstvo si uradio u ovom satu?“
On je kazao: „Vidio sam dva gladna siromaha, imao sam kod sebe dva hljeba i dao sam im.“
On je dodao: „Nakon toga šta si vidio?“ Odgovorio je: „Iz stvari koje sam nosio na leđima izašla je crna zmija i otišla.“
Isa, a.s., rekao je: „Ona odredba je bila pravovaljana, ali sadaka ju je promijenila.“

SVJETLO DUNJAJLUKA.COM

Related posts

Leave a Comment