Islam 

Predznaci Sudnjeg Dana

Podijelite!

Predznaci Sudnjeg dana koji će uslijediti nakon pojave i odlaska Isaa, a.s., Dedžala, Jedžudža i Medždudža, odnosno koji će uslijediti neposredno prije nastupa kijametskog dana i uništenja života na Zemlji…

Related posts