Islam 

KOJE SU ALLAHU NAJDRAŽE RIJEČI POSLIJE KUR’ANA

Podijelite!

Muslim prenosi od Semure ibn Džunduba da je Allahov Poslanik, neka je mir i blagoslov na njega, rekao: “Allahu su najdraže četiri riječi i ne smeta kojim god počneš: subhanallah, elhamdulillah, la ilahe illallah i Allahu ekber.”

U drugoj predaji stoji: “Poslije Kur’ana, najvrednije su četiri riječi, a i one su iz Kur’ana: subhanallah, elhamdulillah, la ilahe illallah i Allahu ekber.”

U drugoj predaji stoji: “Najvrednije riječi su one koje je Allah odabrao melekima: subhanallahi ve bi hamdih.”

 

El-Buhari i Muslim prenosi od Ebu-Hurejre da je Vjerovjesnik, neka je mir i blagoslov na njega, rekao: “Dvije riječi su lahke na jeziku, teške na vagi. a drage Milostivom: subhanallahi ve bi hamdihi, subhanallahil-azim.”

Muslim prenosi od Ebu-Hurejre da je Vjerovjesnik, neka je mir i blagoslov na njega, rekao: “Da kažem: ‘Slavljen neka je Allah, hvala pripada samo Allahu, nema boga osim Allaha i Allah je najveći ‘ draže mi je od svega što Sunce obasjava.“

Ibn Kajjim el – Dževzi, Džennetski vrtovi

Related posts