Islam 

VOLI U IME ALLAHA AKO ŽELIŠ DA ALLAH TEBE VOLI

Podijelite!

“Volim te u ime Allaha” – krupne, prelijepe riječi koje tako lahko i neoprezno izlaze iz mnogih usta.

Od Ebu Hurjre, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Musliman je brat muslimanu, ne vara ga, ne laže ga, niti ga ostavlja na cjedilu. Svakom muslimanu zabranjeni su čast, imetak i krv drugog muslimana. Bogobojaznost je ovdje (pokazavši na svoja prsa), a dosta je čovjeku zla da prezire brata muslimana.“ (Tirmizi)

Obzirom da iz citiranog hadisa vidimo da musliman muslimana ne smije varat niti lagat, iz toga proizilazi da ne smije da mu kaže da ga voli u ime Allaha ukoliko to nije istina!!! Mislim da toga mnogi muslimani danas nisu svjesni, jer inače ne bismo imali ovolike fitne među nama i ovoliko rasprostranjene bolesti jezika i srca kao što su gibet, potvora, nemimet…

Očigledno da su malobrojni oni koji poznaju istinsko značenje ljubavi u ime Allaha. To su oni koji ljubav prema drugim Allahovim stvorenjima koriste za postizanje Allahove ljubavi i zadovoljstva!!!

Recept za postizanje Allahove ljubavi koja nam je najpreča u odnosu na sve druge ljubavi, krije se u predaji koja opisuje čovjeka koji je posjetio svog brata po najčvršćoj vezi koji je živio u drugom selu, pa je Allah Sveznajući poslao meleka u ljudskom liku da ga presretne i iskuša. Kada je stigao do meleka, upita ga melek kuda je krenuo. Kaže: “Idem do svog brata u ovom selu.“ Pita ga melek: “Je li imaš kod njega neki interes?“ Kaže ovaj: “Nemam, jedino što ga volim Allaha radi. Kaže melek: “Mene je Allah dž.š poslao da ti kažem da tebe Allah voli kao što ti voliš svoga brata Allaha radi.“ (Od Ebu Hurejre bilježi Muslim)

Zaslužili su (obavezna je) Moju ljubav oni koji se vole u Moje ime!“ (Ahmed, Tirmizi)

Cijenjena braćo i voljene moje sestre, ova predaja je u isto vrijeme i upozorenje i radosna vijest!!! Upozorenje za one koji misle da mogu prevariti Uzvišenog Allaha Koji poznaje sve što naša srca skrivaju i ono što na javu iznosimo i koji varajući svoju braće i sestre nježnim riječima: habibeti, azizeti, ukhti, ehi, mila, dragi, draga, voljeni, voljena… mogu prevariti i Allaha varajući svoju braću i sestre izgovarajući krupne riječi, kojima se postiže jedno od dvoje: postizanje ljubavi Milostivog Gospodara zbog istinske ljubavi prema drugim muslimanima ili izazivanje Allahove srdžbe zbog laganja i varanja drugih muslimana izjavama kojima se kupuje tuđe povjerenje, poštovanje, otvaraju vrata vlastitog doma i najskrivenijih osjećanja!!!

U isto vrijeme, ova predaja je radosna vijest za one čija su prsa otvorena i čista prema svim muslimanima i koji su spoznali istinsko značenje ljubavi u ime Allaha koja je tako čista i jaka, koja je nesraskidiva i koja je neuporediva sa bilo kakvom ovodunjalučkom ljubavi jer ona nije rezultat rodbinskog vezivanja niti bilo kakve materijalne ili neke druge koristi.

 

O tome nas obavještava Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u prelijepom hadisu u kome nam poručuje: “Od Allahovih robova ima ljudi koji nisu ni poslanici, ni šehidi, a zavidjet će im poslanici i šehidi na Sudnjem danu zbog njihovog mjesta kod Allaha dž.š.“ Upitaše ashabi: ‘Obavjesti nas, Allahov Poslaniče, ko su oni?’ Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, reče: “To su ljudi koji se vole u ime Allaha dž.š. nisu rodbina, niti imaju materijalne koristi od toga. Njihova lica će biti svjetlost, i oni će biti u svjetlosti. Neće se bojati onda kad ljudi budu strahovali, niti će tugovati kada drugi budu tugovali.“ Zatim je proučio ajet: “I neka se ničega ne bolje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici. (Junus 62)/Hadis prenosi Ibnu-l-Hattab r.a)

Cijenjena braćo i voljene moje sestre, Allah nam nudi mjesto štićenika na Sudnjem danu kada svi drugi budu tugovali i strahovali, nudi nam Svoju hladovinu kada ne bude drugog hlada osim Njegovog, nudi nam Vječnu ljubav Onoga Koji ne umire i Koji ne ostavlja na cjedilu, Onoga Koji prašta i obilno nagrađuje, a mnogi Mu uzvraćaju izdajom koja se ogleda u neprijateljstvu prema Allahovim iskrenim robovima, nanošenju nepravde, omalovažavanjem i napadanjem na čast, imetak i iman uprkos tome što nam je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenio upozorenja:

– “Tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, nećete ući u Džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete voljeli, a zar vam neću ukazati na ono što ako budete radili međusobno ćete se voljeti? Širite među sobom selam.“ (Muslim)

– „Musliman je brat muslimanu, ne nanosi mu nepravdu niti ga predaje neprijatelju; ko pomoge bratu u nevolji, Allah će njemu pomoći u nevolji, ko otkloni nedaću muslimana, Allah dž.š, će mu zbog toga otkloniti nedaću na Sudnjem danu, a ko sakrije sramotu muslimana, Allah dž.š, sakrit će njegovu sramotu na Sudnjem Danu.” (Muteffekun alejhi)

Poštovana braća i voljene moje sestre, naučimo da volimo sve oko sebe, naučimo da koristimo svako Allahove stvorenje kao sredstvo za postizanje Allahovog zadovoljstvo. Volimo u ime Allaha našu porodicu pa će biti lakše da se nosimo sa iskušenjima koja nas od njih zadese, volite bračne druge u ime Allaha pa će biti puno lakše i draže ispunjavat bračne dužnosti obaveze, volimo hajvane u ime Allaha jer i oni su Allahoba stvorenja koja Mu možda više zahvaljuju i bolje robuju od nas samih…

Budimo milostivi prema svim Allahvim stvorenjima ako želimo da zaslužimo Allahovu milost prema nama i zapamtimo; bez rahmeta prema drugim stvorenjima, nemamo pravo da tražimo Allahov rahmet prema nama. Mržnjom prema Allahovim stvorenjima, zavišću i nanošenjem nepravde, nemamo pravo da očekujemo Allahovu ljubav prema nama.

Ne izgovarajmo ljubav u ime Allaha tamo gdje je nema, jer licmejrstvo je ružna osobina kojom se ne postiže Džennet već naučimo da naša srca potvrđuju ono što jezici govore, pa ćemo postići zagaranstovanu Allahovu zaštitu kada svi drugi budu nezaštićeni, blagostanje i spokoj kada svi drugi budu zabrinuti, Njegovu hladovinu kada drugog hlada osim Allahovog ne bude. To nam je poruka Onoga Koji Svoja obećanja ispunjava:

Od Ebu Hurejre r.a se prenosi da je Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao:

„Na Sudnjem danu će Allah reći: “Gdje su oni što su se voljeli u Moje ime? Danas ću ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!“ (Muslim)

Nađa Dizdarević, sebil.eu

Related posts