Pitanja i odgovori 

Zelim primiti islam, ali me brinu grijesi

Podijelite!

Pitanje: Zelim prihvatiti islam, ali me tisti to sto sam mnogo grijesio, pa vas pitam: da li ce Allah oprostiti grijehe onome ko prihvati islam svjedoceci da da nema boga osim Allaha i da je Muhamed Njegov Poslanik?

Odgovor: Prihvatanjem islama brisu se svi grijesi koje je covjek do tada pocinio, bez obzira o cemu se radilo. Imam Muslim zabiljezio je da je Amr b. Ad kada je htio prihvatiti islam uvjetovao Poslaniku, saws, to da mu bude oprosteno sve sto je ucinio kao nevjernik, pa ga je Allahov Poslanik, saws, upitao: “O Amre, zar ne znas da prihvatanje islama brise sve sto je bilo prije njega?!” Ne samo to, vec ce Uzviseni Allah, ako bude htio, sve te grijehe, zbog iskrenog pokajanja, pretvoriti u dobra djela: “…Allah ce njihova hrdjava djela u dobra promjeniti…” (Prevod znacenja El-Furkan, 70)

Dakle, nakon izgovaranja dvaju sehadeta pocinje tvoj novi zivot. Nakon promjene hrdjavih djela u dobra otvaraju se nove, bijele stranice, na kojima treba ispisati mnogo dobrih djela, a sto je garancija za sretan zivot na ovom i buducem svijetu. Molim Svemoguceg Allaha da svim ljudima oraspolozi srce prema islamu, amin!

Related posts