Hadisi 

KAKO USNITI POSLANIKA, A.S.

Podijelite!

Bio jedan ašik koji je žarko volio da usnije Muhammeda, a.s., te je došao kod jednog iskusnog šejha da se posavjetuje. Sobzirom da je bio kod njega na konaku, šejh je naredio da se većera dobro posoli. Poslije su legli spavati. Ujutro kad su ustali pitao ga je šejh šta je sanjao. Pričao je kako je svunoć sanjao kako vodu pije, jer je večera bila slana. Tad mu je šejh rekao: „Kad budeš toliko žedan za Pejgamberom tad ćeš ga usniti.“

Related posts