Poučne priče Zdravlje 

MEDICINSKI FENOMENI U KUR’ANU: ISLAM PODSTIČE NA PRIRODNO DOJENJE

Podijelite!

Kur’an o dojenju:

„Majke neka doje djecu svoju pune dvije godine onima koji žele da dojenje potpuno bude …“ (Prijevod značenja El-Bekara, 233.)

„Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, doji ga i odbija u toku dvije godine.“ (Prijevod značenja Lukman, 14.)

U suretu El – Ahkaf Uzvišeni Allah kaže: “Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro, majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rađa, nosi ga i doji trideset mjeseci.

 „… a ako vam djecu doje, onda im dajte zasluženu nagradu sporazumjevši se međusobno na lijep način.“ (Prijevod značenja Et-Talak, 6.)

 „i (zabranjene su vam) žene koje su vas dojile i vaše sestre po mlijeku …“ (Prijevod značenja En-Nisa, 23.)

Mnoge su prednosti dojenja, a neke od njih navest ćemo ov­dje. Majčino mlijeko je najbolja prirodna hrana za bebe. Ono je tačno prilagođeno potrebama novorođenčeta, a pored hranjivih materija i tečnosti sadrži i antitijela koja služe kao za­štita od infekcija. Dojenjem se potiskuje nastanak alergija i pospješuje emocionalni odnos između majke i djeteta.

ZA MAJKU:

•   štiti je protiv postporođajnog uteritisa;

•   pomaže pri zaustavljanju krvarenja nakon porođaja, i gubitka viška krvi;

•   pomaže da se maternica vrati u normalnu veličinu i položaj ubrzo nakon porođaja;

•   sprečava ponovnu trudnoću, sa stopom vjerovatnoće od 98%, bez kontracepcije;

•   štiti dojilju od raka maternice i dojke;

ZA BEBU:

•   dojenje bebu štiti od virusnih infekcija, jer mlijeko sadrži imu- nogene;

•   štiti od alergije na hranu, jer nema proteina koji izazivaju takve probleme, a proteina uglavnom ima u prerađenom kravljem mlijeku;

•   Sprečava nedostatak kalcijuma u bebinoj krvi i pomaže ojača­vanju kostiju;

•   dokazano jc da su mentalne sposobnosti beba koje su dojem veće, a što je period dojenja bio duži, to su i mentalne sposobno sti beba bile srazmjerno veće;

•   ono za bebu osigurava duhovne i psihološke dobrobiti, i pomažr da se u njoj izgradi stabilna, pravedna i ispravna ličnost, te oja čaju duhovne i svjetovne veze između majke i djeteta;

 

Pokazalo se da majčino mlijeko predstavlja zaštitu od raka. Na kon što se utvrdilo da je pojava limfnog karcinoma u djetinjstvu devel puta veća kod djece koja su hranjena vještačkim mlijekom, ispitivanja su pokazala da se isto odnosi i na druge vrste karcinoma. U skladu s tim ispitivanjima, majčino mlijeko ima sposobnost da precizno locira kancerogene ćelije i potom ih uništi. Alfa-lak (alfalaktabumin), kojim majčino mlijeko obiluje, jeste tvar koja ima sposobnost da locira i im i šl i kancerogene ćelije. Alfa-lak proizvodi protein koji pomaže stvaranje laktoze u mlijeku.

Uz druge praktične koristi dojenja, majčino mlijeko je uvijek spre­mno, ima odgovarajuću temperaturu, svježe je, sterilizirano i lahko probavljivo. Osim toga, ono nam štedi i vrijeme i novac!

Istraživanja su pokazala da dijete koje doji nema straha od igle i da ono u sebi ima prirodni analgetik koji pomaže pri bolnim zahvatima kao što je npr. sunećenje. Skoro se pojavila nova teorija koja tvrdi da protein koji se nalazi u kravljem mlijeku može prouzrokovati biološku reakciju koja uništava pankreasne beta-ćelije koje luče insulin. Ovu teoriju podržava prisustvo velike stope tog proteina kod djece koja boluju od dijabetesa, u pomil­uju s onom koja ne boluju od te bolesti.

Dojenje je prirodni proces ali mora biti naučen. Prije se dojenje učilo savjetima starijih generacija, ali danas poduku dojenju majke vrše me­dicinske sestre i babice. Samopouzdanje je ključ uspjeha dojenja. Prilikom dojenja potrebno je obezbijediti dotok mlijeka. Kod nekili žena, mlijeko može poteći gotovo istog trena kada bebu prinesu dojci, a kod nekih tek kad beba dobro povuče mlijeko iz dojke.

Nikakvovremensko ograničenje ne hi trebalo biti stavljeno na duži­nu dojenja. I Hrži na dojenja se može mijenjati tokom dana. Poslije prvih par dana dojenje može biti učestalo, danju i noću, najbolje je da beba doji kada god zatraži.

Na početku dojenja beba dobija mlijeko s manje masnoće, a kasni­je, što doji duže mlijeko sadržava više masnoće. Za bebu je potrebna ravnoteža između prvog i posljednjeg mlijeka koje teče iz jedne dojke. Zato je nabolje dojiti bebu jednom dojkom, a drugu dojku ponuditi ako heba želi još. Prvih par dana dojenja, majci će možda biti udobnije da hrani svoju bebu ležeći na strani, dok beba leži pored nje. U ovom po­ložaju beba leži okrenuta prema majci i ona je može prinijeti na grudi slobodnom rukom.

Ukoliko majka doji bebu u sjedećem položaju, trebala bi da sjedi ispravljenih leđa, ili blago nagnuta naprijed, s ravnim krilom. Lakše je prinijeti bebu dojci, nego istezati dojku prema bebi. Ukoliko beba nije na pravilan način prinesena dojci, neće pravilno dojiti i majči­ne bradavice će biti bolne i ranjive. Dojke i bradavice ne trebaju poseban tretman za vrijeme trudnoće i dojenja.

Na kraju, bilo bi dobro prisjetiti se da su dojena djeca istovremeno zaštićena i pred nekim bolestima znatno otpornija. Ta djeca rjeđe po­vraćaju i imaju manje problema s probavom. S majčinim mlijekom dijete dobije sve potrebne hranjive sastojke koji mu trebaju u prvih šest mjeseci života.

Preuzeto iz knjige:  Medicinski fenomen u Kur’anu

Pisac: Šerif Kaf El-Gazal

Izdavač: Dobra Knjiga
Broj strana:140

O knjizi:
Kur’an ne može biti djelo bilo kog stvorenja. To je riječ Uzvišenog Allaha, Uzročnika svega i Jedinog, koji obuhvata sve svojim znanjem. Niko nije mogao znati ovakve naučne činjenice i znakove koje stoje u Kuranskim ajetima informisući nas o stvarima koje su bile nepoznate ljudima u vrijeme objave Kurana.

Kuran je dao precizne opise za sve naučne činjenice, a koja je tek kasnije, nedavno, otkrio i sam čovjek. Otkrića ovih naučnih zakona i činjenica jeste dokaz ljudima današnjice da je Kuran objava od Allaha. Kuran je riječ Uzvišenog Allaha, Koji je stvorio sve i Koji zna svaki i najmanji detalj Svojih stvorenja.

Akos.bA

Related posts