Poučne priče 

Ko se raduje da služi Allahu, sve se drugo raduje da služi njemu, a čije se oko raduje da vidi Allaha, oči svih drugih se raduju da vide njega.”

Podijelite!

Jahja b.Mu’az je rekao .”Ko se raduje da služi Allahu, sve se drugo raduje da služi njemu, a čije se oko raduje da vidi Allaha, oči svih drugih se raduju da vide njega.”

Ibn Mes’ud je jednom čovjeku rekao:”Liječi svoje srce, jer Allah želi zdrava srca Svojih robova!”Allah traži da robovi očiste svoja srca, a čistoća srca je da se ono ispuni ljubavlju prema Allahu, jer ko voli Allaha voli Mu i služiti. Takvom robu je ljubav prema Allahu opskrba za srce i hrana za dušu.

U znak zdrava srca spada i to da njegov sahibija čezne za služenjem svoga Gospodara i žudi više nego što gladan žudi za jelom. Kad čovjek – ustrajnom pokornošću-okusi slast saobraćanja sa Uzvišenim Allahom, on pokornost zavoli i bez nje više ne može. Na drugoj strani kad čovjek vidi da je nepokoran Uzvišenom Allahu stisne mu se u grudima i u sebi osjeća nešto što ga tjera da Mu se pokori.

 

Related posts