Islam Poučne priče 

KAZIVANJE O LUKMANU

Podijelite!

Uzvišeni Allah kaže: “A Mi smo Lukmanu mudrost darovali: ‘Budi zahvalan Allahu! Ko je zahvalan, čini to u svoju korist, a ko je nezahvalan – pa, Allah je, zaista, neovisan i hvale dostojan.’ Kada Lukman reče sinu svome, savjetujući ga: ‘O sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogo boštvo je, zaista, velika nepravda.’ Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se svi vratiti. A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se, na ovome svijetu, velikodušno ponašaj, a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća; Meni ćet.e se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti. ‘O sinko moj, dobro ili zlo, teško koliko zrno gorušice, bilo u stijeni ili na nebesima ili u zemlji, Allah će na vidjelo iznijeti, jer Allah zna najskrivenije stvari, On je Sveznajući. O sinko moj, obavljaj molitvu i traži da se čine dobra djela, a odvraćaj od hrđavih i strpljivo podnosi ono što te zadesi – dužnost je tako postupiti. I, iz oholosti, ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog ni hvalisavog. U hodu budi odmjeren, a u govoru ne budi grlat; ta najneprijatniji glas je revanje magarca!’ ” (Lukman, 12.-19.) On je Lukman ibn Anka’ ibn Sad un. Ili, kako tvrdi EsSuhejli od Ibn-Džerira i El-Kutejbija, da j e on Lukman ibn Teran, koji je bio od naroda Ejle ( Jerusalema) . On je bio pobožan čovjek, koji je istrajavao u ibadetu i koji je bio blagoslovljen mudrošću. Također se kaže da je bio sudij a u vrijeme poslanika Davuda, a. s., A Allah najbolje zna.
Prenosi Sufjan Es-Sevri od El-Eš’asa, od Ikrime, od Ibn-Abbasa, r. a., koj i kaže: “On je bio etiopljanski rob koji je radio kao stolar.” Katada prenosi od Abdullaha ibn Zubejra, koji kaže: “Pitao sam Džabira ibn Abdullaha o Lukmanu. Rekao je: ‘Bio je nizak, spljoštenog nosa. Dolazio je iz Nubije.’ ” Prenosi Jahja ibn Se’id El-Ensari od Se’id ibn El-Musejjeba, kako kaže: “Lukman je pripadao crncima iz Egipta. Imao je zadebljale usne i Uzvišeni Allah mu je darovao mudrost, ali ne i poslanstvo.” El-Evza’i kaže: “Rekao mi je Abdurrahman ibn Hermele: ‘Crnac je došao Se’id ibn El-Musejjebu tražeći od njega milostinju. Se’id je kazao: ‘Ne žalosti se zbog svoje crne boje, zato što su medu najboljim ljudima tri crna čovjeka: Bilal ibn Rebbah, Mehdže’ (oslobođeni rob Omer ibn ElHattaba) , i Lukman, mudrac koji je bio crn, iz Nu bije i čije su usne bile zadebljane.’ ” Prenosi El-A’meš od Mudžahida: “Lukman je bio
veliki crni rob, zadebljalih usana i ispucalih stopala.” Omer ibn Kajs kaže: “Lukman je bio crni rob, zadebljalih
usana i ispucalih stopala. Dogodilo se da, kada je govorio nekim ljudima, čovjek mu je došao i rekao: ‘Nisi li ti onaj koji je sa mnom čuvao ovce na tom i tom mjestu?’ Lukman je rekao: ‘Da, jesam! ‘ Čovjek je rekao: ‘Onda, šta te dovelo na takav položaj?’ Lukman je rekao: ‘Kazivanje istine i ćutanje o onome što me se ne tiče.’ ” (Ovaj hadis prenosi lbn-Džerir, preko Ibn-Hamida, od El-Hakema) Ibn Ebi-Hatim kaže: ” Rekao mi je Ebu-Zerr, da mu je kazao Safvan, preko El-Velida, od Abdurrahmana ibn Ebi-Jezida ibn Džabira, koji kaže: ‘Uzvišeni Allah je uzdigao Lukmanov položaj zbog njegove mudrosti. Neki čovjek, koji ga je poznavao, vidio ga je i kazao: ‘Nisi li ti rob toga i toga, koji je, ne tako davno, čuvao moje ovce?’ Lukman je kazao: ‘Jesam.’ Čovjek je kazao: ‘Šta te uzdiglo na ovaj visoki položaj koji vidim?’ Lukman je kazao: ‘Allahova odredba, vraćanje ukazanog povjerenja, kazi vanje istine i odbacivanje onoga što me se ne tiče.’ ” Prenosi Ibn-Vehb: ” Rekao mi je Abdullah ibn Ajjaš ElFitjani
od Omera, oslobođenog roba Efraha, koji kaže: ‘Neki čovjek je došao mudrom Lukman u i upitao: ‘Jesi li
ti Lukman? Jesi li ti rob od toga i toga?’ Rekao je: ‘Jesam.’ čovjek je rekao: ‘Ti si crni pastir! ‘ Lukman je rekao: ‘Što se tiče moje crne boje, ona je sasvim očita, pa zašto si toliko iznenađen?’ Čovjek je rekao: ‘Tebe često posjećuju ljudi koji prihvataju tvoja mišljenja!’ Lukman je odgovorio: ‘O rođače! Ako budeš radio ono što ti govorim, bit ćeš poput mene.’ Čovjek je rekao: ‘Šta je to?’ Lukman je odgovorio: ‘Da spuštaš pogled, paziš svoj jezik, hraniš se onim što je dozvoljeno, čuvaš svoju čast, održavaš svoja obećanja, ispunjavaš svoje obaveze, ukazuješ počast prema gostima, poštivaš komšije i kloniš se onoga što te se ne tiče. Sve ovo me učinilo kakvim me sada vidiš.’”

 

Iz knjige “Priče iz Kur’ana”

Pripremila: E.H.

Related posts