Poučne priče 

Pet stvari zbog zbog kojih ćete biti najbliži Allahu na Sudnjem danu

Podijelite!

Ko kod sebe uspostavi ovih pet stvari nadat se za njega da će biti od onih Allahu najbližih na Sudnjem danu:

1. Iskrenost prema Allahu
2. Izvršavanje farzova
3. Posvećenost nafilama
4. Ustezanje od velikih grijeha – od onog što je izmedju tebe i Allaha
5. Ne činjenje nepravde ljudima

Ko sretne Allaha i ne bude radio velike grijehe, ko sretne Allaha i ne bude činio nepravdu ljudima, zatim bude ustrajan u izvršavanju farzova, te bude ustrajan u izvršavanju nafila (dobrovoljnih ibadeta), bivajući agilan u njihovom izvršavanju, krunišući sve to sa iskrenošću prema Allahu i želeći time Allahovo lice (zadovoljstvo) i posljednje boravište (Džennet), bez imalo sumnje, za takvog se nadati da će biti od onih Allahu najbližih.

Sa predavanja šejha Saliha Megamisija
Prijevod: Eldar Tutnić, prof.

Related posts