Islam 

MORAL I ETIČKI PRINCIPI – RIJEČI KOJE BLIJEDE

Podijelite!

Piše: Merjem Štulanović

Posmatrajući današnje stanje u svijetu, vidimo nemoral oko nas, mlade koji preskaču djetinjstvo povodeći se savremenim „igračkama“, ulazeći u virtualni svijet i odvajajući se od stvarnog te tako gube velike životne vrijednosti, koje bi itekako bile korisne.

U današnje vrijeme, sve što je nenormalno i nemoralno postalo je normalno i moralno, a to nas vodi jednom zaključku, da ciljevi odgoja nisu postavljeni niti ispunjeni, odnosno da su pogrešni.  Svijet se vodi „zapadnjačkom“ idejom života i sve više moral i etički principi postaju samo riječi koje blijede. Pitanje koje najčešće postavim sebi je: Kuda ovaj svijet ide? Starije generacije izumiru i sa sobom odnose našu kulturu, tradiciju, a dolaze generacije koje teže materijalnim stvarima i ovosvjetskim užicima.

 

Ponestaje nena koje će sa šamijom na glavi i dimijama na sebi uzeti unuče u krilo i govoriti o moralnosti i čednosti, o pravim i istinskim vrijednostima, o Kur’anu i islamu, prolaznosti ovog života koji traje od ezana do namaza (kad se dijete rodi uči se ezan, a kada umre klanja se namaz, stoga se kaže da život traje od ezana do namaza). Živimo u svijetu u  kojem će muslimanka sa hidžabom biti osuđena jer je pokrila svoje tijelo, zbog svoje čednosti, bit će razumijevana kao da joj je ukinuta sloboda, a to od strane onih koji ne razumiju istinsku slobodu. Uzvišeni nam je poslao Knjigu uputa, kojom treba da se vodimo, poslao nam je Poslanika, a.s., koji nam je bio živi primjer kakvi treba da budemo, odnosno da se trudimo da budemo. Treba iz toga da podučavamo naše mlade, da ih uputimo ka pravim vrijednostima, kako bi bili na Pravom putu i kako ne bi zalutali, da žive čistim i čednim životom, čineći dobra djela a odvraćajući od loših. Sve što je na ovom svijetu, prolazno je, stoga treba da se čuvamo grijeha i da budemo bogobojazni. Uzvišeni Gospodar u Kur’anu navodi nas na zaključak da naš život na ovom svijetu nije bez cilja i svrhe i te ciljeve svaki pojedinac i zajednica trebaju otkrivati, povodeći se, naravno, onim čime će Gospodar biti zadovoljan, te obožavanjem i robovanjem Njemu.

 

Postavljajući jasne i ispravne ciljeve odgoja utičemo na to da naša djeca, nove generacije, budu odgajane na pravi način, oslanjajući se na Allaha, dž.š., vjerujući u Njegovu Knjigu, povodeći se njome, da suzbiju nemoral i razvrat i okrenu se činjenju dobrih djela, s vrijednostima i vještinama koja će im pomoći da budu sretna i pravedna (utjelovljenje morala i etičkih principa), što predstavlja čvrstu vjeru i spoznaju o ciljevima postojanja, tj. o realnosti ovog života i njegove vrijednosti u odnosu na ahiret. Mi treba da budemo primjeri koji će nove generacije slijediti.

Piše: Merjem Štulanović, studentica master-studija: Odsjeka za pedagogiju.

www.novihorizonti.ba

Podijeli da se i drugi okoriste!

Related posts