Poučne priče 

Dolazak Džehennema na Sudnjem Danu

Podijelite!

Meleci sa svakog neba silaze i stoje u redu ispred Allaha… Zamislite ovu scenu: Allahov Arš, sedam redova (saffova) meleka, sve je osigurano, meleki su svuda oko nas, niko ne ide nigdje, sva Allahova stvorenja su u sredini i tada Uzvišeni poziva Džehennem da dođe… Od tog prizora ljudi će početi padati na koljena od straha, silno će se uplašiti i vjerovjesnici i šehidi…

Related posts