Islam 

Sedam razloga zašto čitati Časni Kur’an

Podijelite!

Jedinstven, Nepromijenjen, Nenadmašiv, Neosporan, Plan za život na ovom i budućem svijetu, Uputa kao Božji dar, Način komuniciranja sa našim Stvoriteljem

1. Jedinstven

Ovo zvuči kao izazov. Kako? Kur’an kaže da ljudi ne mogu napisati sličnu knjigu, čak i ako udruže sve svoje potencijale i dobiju pomoć i od džina. Kur’an je ovaj izazov i ovo pitanje postavio prije 1400 godina i još niko nije bio u mogućnosti to opovrgnuti. Milijarde knjiga su napisane, ali niti jedna nije kao Kur’an.

2. Nepromijenjen

To je jedina Sveta knjiga koja je u opticaju za tako dugo vremena, a ipak ostaje čista kao što je bio u početku. Kur’an Časni je sačuvan nepromijenjen. Ništa nije dodno i ništa nije oduzeto od njega još od njegove objave, koja je završena prije 1400 godina.

3. Nenadmašiv

Kur’an je posljednja Božjia objava čovječanstvu. Allah dž.š. je Musau a.s. (Mojsiju) objavio Tevrat (Toru), Davudu a.s. (Davidu) Zebur (Psalme), Isau a.s. (Isusu) Indžil (Evanđelje) i konačno Kur’an Muhamedu a.s. Niti jedna druga knjiga neće doći od Allah dž.š.a da nadmaši Njegovu posljednju objavu Kur’an Časni.

4. Neosporan

Kur’an podnosi test vremena i promatranje. Niko ne može osporiti istinu o ovoj knjizi. Kada govori o prošlosti, bez grešaka. Kada govori o budućnosti, bez grešaka. On spominje pojedinosti fizikalnih pojava za koje nisu mogli znati ljudi u to vrijeme, ali kasnija naučna otkrića dokazuju da je sve spomenuto u Kur’anu istina. Svaku drugu knjiga treba revidirati kako bi bila u skladu sa savremenim naučnim otkrićima, osim Kur’ana. Kur’an nikada nije u suprotnosti novootkrivenim naučnim činjenica.

5. Naš plan za život na ovom i budućem svijetu

Kur’an je najbolji vodič kako organizovati svoj život. Nijedna druga knjiga ne predstavlja sveobuhvatan plan koji objašnjava sve aspekte ljudskog života. Kur’an također objašnjava način kako osigurati vječnu sreću na budućem svijetu. To je putokaz koji pokazuje kako doći do Dženneta.

6. Uputa kao Božji dar

Allah dž.š. nas nije ostavio same. Mi smo ovdje s razlogom. Allah dž.š. nam kaže zašto nas je stvorio, ono što On traži od nas i ono što je za nas pripremio. Jer, ako se bilo koja mašina koristi suprotno uputama proizvođača, ona će biti uništena. Šta je s nama? Imamo li svoj priručnik? Kur’an je od našeg Stvoritelja. To je Uputa za nas da provjerimo da li kod sve funkcioniše na pravi način.
To je Uputa od Allaha dž.š. Ona zadovoljava dušu, i čisti srce. To uklanja dvojbe i donosi mir.

7. Način komuniciranja sa našim Stvoriteljem

Ljudi su društvena bića. Mi volimo komunicirati s drugima. Kur’an nam govori o tome kako komunicirati s izvorom svih života i našim Stvoriteljem. Kur’an nam govori ko je Allah dž.š., kojim imenima da Mu se obraćamo, i na koji način da s Njim komuniciramo.

Jesu li nam ovih sedam razloga dovoljno za učenje i čitanje Kur’ana Časnog?

Related posts