Poučne priče 

KAKO ISLAM GLEDA NA MUZIKU I PJESMU?

Podijelite!

PITANJE:
Kako islam gleda na muziku i pjesmu?

ODGOVOR:
U islamu je u osnovi sve dozvoljeno ako se ne radi o zloupotrebi. Prema islamskom učenju sve što postoji ima svoju odeređenu funkciju i svrhu kojoj služi. Zabrana dolazi uvijek kao rezultat zloupotrebe stvari, tj. njihova upotreba u druge, suprotne svrhe kojima one nisu, po prvobitnoj nakani određene i namjenjene.

Muzika i pjesma, kao izraz lijepog i plemenitog, ako se upotrebljavaju u tu svrhu kao sredstva oplemenjivanja i razvijanja viših osjećaja, ne samo da su dozvoljene, nego čak i preporučljive. One su kao takve bez sumnje i nastale i ispunjavaju jednu potrebu ljudskog duha. Prate čovjeka od njegovih prvih dana, modificiraju se u odgovarajuće forme, tražeći najsavršeniji izraz.

Upotreba muzike i pjesme u svrhu raspaljivanja ljudskih strasti i izazivanja onog što je negativno u čovjeku predstavlja zloupotrebu. Korišćenje muzike i pjesme u ovakve svrhe islam najstrožije zabranjuje. Pogrešno je, međutim, smatrati da je muzika i pjesma zbog potencijalnih mogućnosti njihove zloupotrebe zabranjena i za muslimane nedopuštena.

Moguća je zloupotreba svega i svačega. Danas se vrši najgrublja zloupotreba nauke i tehnike, pa ipak niko pametan ne može tražiti njihovu zabranu. Treba spriječiti zloupotrebu. Nauka, tehnika, muzika i drugo nisu krivi za njihovu zloupotrebu. Kriv je čovjek kojih ih zloupotrebljava. Rješenje, dakle, treba tražiti u čovjeku a ne u stvarima.

Na pitanje odgovorio: Husein ef. Đozo

Related posts