Dove 

ZA KOJEG ČOVJEKA MELEKI SVAKODNEVNO MOLE

Podijelite!

Meleki svakodnevno čine dovu za davaoca sadake.

U hadisu stoji:»Nema dana u kojem robovi osvanu, a da ne siđu dva meleka i jedan od njih govori:»Allahu naknadi onome ko dijeli», a drugi govori:»Allahu, daj propast onome ko uskraćuje».

Related posts