Islamski brak 

KAKO ‘OTKRITI’ KO JE KRIV ZA PORODIČNE PROBLEME ?!

Podijelite!

KAKO ‘OTKRITI’ KO JE KRIV ZA PORODIČNE PROBLEME ?!
Jedan veliki problem u bračnom životu je ispravna dijagnoza ko griješi, i ko je kriv za nastanak porodičnih problema. Muž tvrdi da je žena kriva, a žena tvrdi da je muž kriv.
Mnogo je načina kako da se na veoma lahak način spozna ko doista griješi, i ko je izvor porodičnih problema. U osnovi, osoba koja zna da griješi, ali ne želi da to prizna, ona bježi od toga da se njihov porodični problem spomene nekome ko će pomoći u rješavanju problema.
Zašto? Zato što zna da on / ona griješi i da će kompetentna osoba to shvatiti i njega / nju proglasiti izvorom problema, stoga je najbolji način izbjegavanje nečije pomoći u rješavanju porodičnog problema, kako dijagnoza ne bi bila uspostavljena.
Iskrena osoba koja doista želi da se porodični problem riješi, spremna je da se popravi i spreman je da neko sa strane sasluša njihov problem i da ukaže ko je kriv.
Za razliku od neiskrene osobe, koja zna da griješi i ne želi da se popravi, i stoga ne želi da neko sazna za taj problem, kako ne bi nju proglasio izvorom problema u braku.
Uvaženi brate i poštovana sestro, ako uistinu želiš da se riješe vaši porodični problemi, a ne možete ih sami riješiti, onda budi iskren i budi spreman da ti neko kompetentan i objektivan ukaže na to, u protivnom to je pokazatelj da ti ne želiš da se riješi problem.

Mr. Elvedin Pezić

Related posts