Pitanja i odgovori 

U snove mi dolazi čovjek kojem ne mogu vidjeti lice

Podijelite!

PITANJE:Esselamu Alejkum!

Neki dan sam slušala predavanje na paltalku o snovima.. Moje pitanje se odnosi na san koji sam usnila i jedan od braće mi nije htio dati odgovor nego me uputio na ovu stranicu.Sanjam kako sam u jednoj ogromnoj prostoriji sve je prazno osim što ima jedna klupa i ja sjedim na njoj. U snove mi dolazi čovjek kojem ne mogu da vidim lice. On stoji ispred mene i sve mi je rekao što se tiče mog života kao da je bio tu samnom. Šta sam uradila, dobro, šta loše i samo mi je rekao da se ne brinem (jer imam poteškoća nekih u životu sada trenutno) da će sve biti u redu. Rekao mi je šta da radim da bi to ispravila i da će sve izaći na dobro ako Bog da…Da li je to dobro ili je loše neznam da li je moguće da mi to odgovorite. Taj čovjek mi dođe u san i uplaši me nekada malo jer mi prepriča sve u detalje sve o mom trenutnom životu……I ako možeti mi reći gdje se može nabaviti knjiga o tumačenju snova (mislim ako se može naručiti preko interneta). Neka vas Allah dragi sačuva i nagradi…

ODGOVOR:

Ve alejkumus-Selam!

Što se tiče snova njih postoje tri vrste:

1. Istiniti snovi od Allaha koji predstavljaju 46-sti dio poslanstva. Daje ih svojim poslanicima i kome hoće od ljudi
2. Snovi od šejtana,
3. Monolog (razgovor duše sa samom sobom).
Što se tiče tumačenja snova njih nije moguće tumačiti svim ljudima na isti način. Ponekada će se dvjema osobama isti san protumačiti na različit način. Spominje imam Begavi u Serhus-sunne, 12/224 da je jedan čovjek došao kod Ibn-Sirina i kazao mu da je sanjao kao da uči ezan. Ibn-Sirin mu reče: “Obavićeš hadždž.” Nakon toga dođe drugi i reče: “Sanjao sam kao da učim ezan.” Ibn-Sirin mu odgovori: “Biće ti osječena ruka.” Kada su to čuli, prisutni upitaše: “Zbog čega si isti san protumačio na dva različita načina.?!” Odgovorio je: “Na prvom čovjeku sam primjetio da je dobar pa sam njegov san povezao sa riječima Uzvišenog: ‘I ti ljudima oglasi hadždž (ezan u jezičkom smislu znači poziv ili oglas). Dolaziće i pješice i jašući, dolaziće iz mjesta dalekih.’” El-Hadždž, 27.A na licu drugog sam primjetio da je loš čovjek pa sam njegov ezan povezao sa riječima Uzvišenog: “I glasnik se oglasi, o karavano vi ste uistinu kradljivci” Jusuf, 70.
Dalje, nije svako ko poznaje šerijatske nauke sposoban tumačiti snove, jer je tumačenje snova jedna od rijetkih nauka koja se ne može naučiti. To je dar od Allaha daje ga svojim iskrenim robovima. Na to ukazuju riječi Uzvišenog Allaha Jusufu, a.s.: “I tako će te tvoj Gospodar odabrati i tumačenju te snova poučiti.” Jusuf, 6.
Čovjek jedino može naučiti osnovne principe i norme kojih se treba pridržavati pri tumačenju snova, a uspjeh samog tumačenja je Allahov dar.
Stoga je poznati malikijski pravnik Ibn-Džuzi rekao: “Ne treba tumačiti snove osim čovjek koji poznaje ovu oblast” Vidjeti: El-kavanin, str. 182.
Kaže imam Menavi u Fejdul-kadir, 4/65: “Onaj koji tumači snove treba poznavati mnoge nauke i discipline. “
Takoder, tumačenje snova ženskoj osobi se u mnogome razlikuje od tumačenja muškarcu ili djetetu. Vidjeti: “Tefsirul-ahlam” str. 221 od Ibrahima Edhema.
Stoga treba pripaziti da tumače snove samo oni koji dobro poznaju ovu oblast, jer Posalnik, s.a.v.s., kaže: “San se nalazi na ptičijoj nozi (tj. nije obavezno njegovo ostvarenje) sve dok se ne protumači. Kada se protumači tada će se desiti.” Ebu-Davud sa ispravnim lancem prenosilaca. Isto tako, ne mora značiti da svaki san ima svoje tumačenje, kao npr. šejtansko poigravanje koje ne treba uzimati u obzir niti ga tumačiti.
Što se tiče tvoga sna, cijenjena sestro, molim Uzvišenog Allaha da ti učini svako dobro u njemu. Prije spavanja traži zaštitu od Uzvišenog Allaha i obavezno lezi pod abdestom.
Kada sanjas takav san pa se probudiš pljucni na lijevu stranu tri puta, zatim se okreni se na drugu i traži utočište od Allaha od prokletog šejtana i neće ti ništa nauditi takav san. Ovo je Poslanička, s.a.v.s., preventiva koja se bilježi u Muslimovoj hadiskoj zbirci, 15/17/2261.
Što se tiče knjiga o snovima meni su poznata samo djela na arapskom, i nisam upoznat o posebnom djelu koje tretira tumačenje snova na našem jeziku. Ne znam da li uvažena sestra poznaje arapski jezik. Ako poznaje mogu joj spomenuti brojna djela o ovoj temi.Napomena: Mnogi koji tumače snove pozivaju se na knjigu “Tefsirul-ahlam” koju pripisuju Ibn-Sirinu. Međutim, ispravno je da ta knjiga pripada Ebu-Seidu El-Vaizu, ne Ibn-Sirinu, a Allah najbolje zna.Odgovorio Mr. Safet Kuduzović

Related posts