Poučne priče 

VRIJEDNOST UČENJA RABBENA LEKEL HAMD

Podijelite!

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao:

 “Kada imam prouči: ‘Semiallahu li men hamideh ‘, vi recite: ‘Allahumme rab bena v e leke l hamd.’ Čije se učenje podudari s učenjem meleka, bit će mu oprošteni prošli grijesi.” (Muttefekun alejhi)

Related posts