Islam 

Milost oca!

Podijelite!

Umrlo je njegovo dijete, putovali smo autom da ga sahranimo.
Čitavim putem je gledao sina u svom krilu. Na putu nas je sunce udaralo direkt u oči pa je on uradio čudnu stvar. Skinuo je svoju duksu i zaštitio svog sina od sunca.
O Allahu!!! Zaboravio je da mu je sin mrtav!!!
Puno sam plakao za milost prema svom malom sinu i tada sam shvatio značenje Alalhove rijeći “Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!” . 
– Gospodaru za svaku sekundu koju prožive moji roditelji daj im odmor i nagradu kao planine veliku. I daj im džennet kao boravište. Amin.
– Otac i majka mogu da njeguju deset sinova, ali tih deset sinova ne mogu da njeguju oca i majku.
– Allahu moj opskrbi nas dobročinstvom prema roditeljima. Amin.
– Prenosi Abdur-Rahman ibn Ebi Bekre od svoga oca r.a. da je Poslanik s.a.v.s. upitao ashabe: «Hoćete li da vas obavijestim o najvećim grijesima?» Rekosmo: «Svakako, Allahov Poslaniče». Reče: “Širk (pripisivanje druga) Allahu i neposlušnost roditeljima». Bio je naslonjen, pa se ispravi sjedeći i reče: «I lažan govor i lažno svjedočenje i lažan govor i lažno svjedočenje…» Ponavljao je toliko ovo posljednje, pa sam rekao: “Da hoće ušutjeti?” (Buharija)

Related posts