Dove 

KO ISPUNI OVA ČETIRI UVJETA, ALLAH ĆE MU SIGURNO USLIŠATI DOVU

Podijelite!

Ibn Kajjim kaže da ko ispuni četiri uvjeta, Allah će mu sigurno uslišati dovu:

1 – BUDI SIGURAN DA ĆE BITI USLIŠANO.
Poslanik je rekao:

“Molite Allaha uvjereni da će vam se odazvati .“ (Tirmizi)
2 – POKAŽI POKORNOST I PREDANOST U TOKU DOVE.
Poslanikje rekao:

“Znajte da Allah neće primiti dovu od nemarnog, odsutnog srca.“ (Tirmizi)
3 – BUDI STRPLJIV I NE ŽURI.
Poslanik je rekao:

“Niko neće moliti Allaha, a da mu Allah neće udovoljiti: ili će mu dati na ovome svijetu što je tražio, ili će mu dovu odgoditi za Sudnji dan, sve dok ne bude molio za grijeh ni kidanje rodbinskih veza niti bude požurivao.“ Neko upita: „Allahov Poslaniče, kako se požuruje dova?“ On odgovori: „Tako što se požali: molio sam, ali mi Allah nije uslišao!“ (Tirmizi)
4 – UVIJEK RADI I ZARAĐUJ HALAL.

Poslanik spominje čovjeka koji je dugo putovao, raščupan i prašnjav, pružao ruke prema nebu: „Gospodaru, Gospodaru!“, a njegova hrana je haram, piće haram, odjeća od harama, sav u haramu, pa kako će mu se odazvati? (Muslim)

novi horizonti

Related posts