Islam 

Kako da zaradite milion dobrih djela svaki put tokom kupovine

Podijelite!

Zamislite da zaradite milion dobrih djela jednostavnim slavljenjem Allaha, s.v.t., svaki put kada kupujete! Jedan od najbržih i najlakših načina da zaradite sebi planine dobrih djela jeste da naučite dovu prilikom ulaska na pijacu koju nas je naš Poslanik, s.a.v.s., naučio:
La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu.
Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu, juhji ve jumitu ve Huve Hajjun la jemutu.
Bi jedihi-l-hajru ve Huve ‘ala kulli šej’in Kadir.
Nema boga osim Allaha, Jednoga, Koji Sebi ravnog nema.
Njemu pripada sva vlast i zahvalnost.
On proživljava i usmrćuje, i On je Živi, Koji ne umire.
U Njegovoj ruci je svako dobro i On nad svime ima moć.
Od Ibn Omera, r.a., se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko prilikom ulaska na pijacu izgovori: ‘ La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu. Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu, juhji ve jumitu ve Huve Hajjun la jemutu. Bi jedihi-l-hajru ve Huve ‘ala kulli šej’in Kadir. Allah će mu upisati milion dobrih dijela, izbrisati milion loših, podići milion deredža i izgraditi kuću u Džennetu.” (Et-Tirmizi i Ibn Madže. Ovaj hadis je šejh Albani ocijenio dobrim u svom djelu “Sahihu-l –džami”)
Najljepši dio ove dove je što ne morate da konkretno idete na pijacu- učenjaci su se složili da je nagrada ista svaki put kada zakoračite na mjesto gdje kupujete robu.
Zaista Allahova, s.v.t., milost prema Njegovim robovima je velika i On, s.v.t., je olakšao onima koji vjeruju!
Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

IslamBosna.ba

Related posts