Islam 

Svi se pitaju šta će reći narod, a niko se ne pita šta će reći Allah dž.š.

Podijelite!

U ovoj našoj lijepoj Bosni Hercegovini često možemo čuti ono svima nama poznato pitanje “Šta će reći, narod?”, kao da je narod nekakav sud koji će odlučiti da li je ono što činiš dobro ili loše. Subhanallah! Jedan je Sudac koji će svima nama da sudi. Trebalo bi tebi brate i sestro biti važnije što će taj Sudac, Gospodar svih svijetova reći na Sudnjem danu za ono što si činio a ne tamo “neki narod”. Zapitaj se da li će tad neki Mujo, Ibro, Emina itd. biti zainteresovani za ono što si radio, naravno da ne, brinuće se o svojim djelima koja su učinili na ovom prolaznom dunjaluku. Zapamti, kada te spuste u kabur i kada dođeš na ispitivanje kod Munkira i Nekira da li će ti tad narod nešto reći, naravno da ne, koliko su ljudi opterećeni s tim pitanjem “šta kaže narod” o ovome i ne razmišljaju. I na kraju jedan ajet za razmišljanje iz sure El-Bekare 48. ajet u kojem Allah dž.š. kaže: “i bojte se Dana kada niko ni za koga neće moći ništa učiniti, kada se ničiji zagovor neće prihvatiti, kada se ni od koga otkup neće primiti i kada im niko neće u pomoć priteći;”

svjetlo-dunjaluka.com

Related posts