Islam 

Spolni odnos koji se desi greškom

Podijelite!

Ako bi se neka žena prerušila i prikazala nekom čovjeku da je njegova mlada, i on bude imao spolni odnos s njome, nad njim neće biti izvršena šerijatska kazna. Isti je propis i ako mu se ne bi prikazala kao mlada, nego čovjek u svom krevetu zatekne ženu pa bude uvjeren da je to njegova žena i imadne spolni odnos s njome. Ni tada neće biti kažnjen zbog toga. Ovaj propis važi za svaki spolni odnos koji je desi greškom. Što se tiče svjesnog spolnog odnosa koji je zabranjen, on obavezuje izvršenje šerijatske kazne. Ako bi neko pozvao ženu koja mu je zabranjena da učini blud s njome, pa mu se odazove neka druga žena, a on bude mislio da je to žena koju je pozvao, pa učini blud s njome, bit će kažnjen predviđenom šerijatskom kaznom. Ako bi pozvao ženu koja mu je zabranjena, pa mu se odazove njegova žena, i on bude imao spolni odnos s njome misleći da to čini sa ženom koja mu je zabranjena, nad njim neće biti izvršena kazna. Međutim, bit će grešan shodno svojoj namjeri.

Iz knjige: fikhus-sunne

Related posts