Islam 

Siromašni će prije bogatog u Džennet

Podijelite!

Muslim u Sahihu beleži da je Abdullah ibn Amr radijallahu anhu, rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao je: ‘Zaista će siromašni muhadžiri četrdeset godina pre bogatih ući u Džennet. ‘ “

Tirmizi beleži od Ebu-Seida, a Ahmed, Tirmizi i ibn Hibban od Ebu-Hurejrea, da je kazao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao je: ‘Siromašni će muhadžiri petsto godina pre bogatih muhadžira ući u Džennet. ‘ “

Hasan El-Basri, r.a., kaže: “Pročitao sam na devedeset mjesta u Kur’anu kako Allah, dž.š.,garantuje nafaku svojim stvorenjima, a na jednom mjestu u Kur’anu sam pročitao: “Šejtan vas plaši neimaštinom.”

Ali ipak i pored svih dokaza mi nismo povjerovali Onome ko istinu govori devedeset puta, a povjeraovali smo lažljivcu iz prve!”

novihorizonti

Related posts