Žena u islamu 

Tri ne tako očite osobine muškaraca koje su privlačne ženama

Podijelite!

Ljudi su se oduvijek pitali šta je to što žene privlači kod suprotnog pola. Doduše, odgovori na ovo pitanje nisu uvijek bili laskavi, jer su često žene kao prioritet navodile fizičku privlačnost i/ili bogatstvo.

Nažalost, postoje neka istraživanja koja podržavaju ovu tezu. Pored toga, studije pokazuju da žene imaju dublje uvažavanje nekih karakteristika koje ne mogu biti tako lahko vidljive. Evo tri ne tako očite stvari koje žene privlači kod muškaraca.

Pričanje priča (pripovijedanje). Očigledno, žena smatra muškarca koji može ispričati dobru priču posebno atraktivnim. Sa takvim muškarcima bi se žene najradije upustile u brak. Takvi muškarci su sposobniji da podignu svoj socijalni status, jer odražavaju sposobnost sa kojom mogu da utiču na druge i lakše ostvaruju svoje ciljeve.

Humor. Muškarci sa dobrim smislom za humor signaliziraju da su inteligentni, kreativni i da imaju druge osobine koje mogu biti prenešene na njegove potomke. Također, takvi muškarci su u boljoj mentalnoj formi.

Altruizam. Istraživanja pokazuju da žene više vole velikodušne muškarce, posebno kada je u pitanju brak. Atruizam gotovo osigurava dobar socijalni status, dobre odnose sa komšijama i naravno, dobrog bračnog partnera.

(Akos.ba)

Related posts