Majka 

Deset načina kako biti dobar prema majci

Podijelite!

Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kada jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: “Uh!” – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: “Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, odgajali!” (El-Isra, 23.)

1. Izaberite prikladni poklon za svaku priliku i predstavite ga na radostan način kako biste je primorali da ga prihvati.

2. Otvorite joj bankovni račun na koji će sva njena djeca moći da uplate novac i podijele trošak za pokrivanje njenih potreba.

3. Razumite različite životne faze kroz koje vaša majka prolazi, i ponašajte se prema njoj u skladu sa tim.

4. Pažljivo birajte prikladne riječi kada razgovarate sa njom kako bi izbjegli da je povrijedite; i ne izgovarajte čak ni jednu riječ ili izraz nepoštovanja.

5. Pobrinite se da ona bude posljednja osoba koja će vas ispratiti ako ste odlučili da otputujete, pokažite ljubav i naklonost prema njoj; a ako je u nekoj drugoj zemlji, makar je nazovite.

6. Također, pobrinite se da ona bude prva koja će vas dočekati kada se vratite sa puta i uzmite u obzir da je unaprijed obavijestite o vašem dolasku kako je ne bi iznenadili.

7. Zovite je svakog dana kada ste u inostranstvu, pa makar i na par sekundi, pošto joj to predstavlja izvor sreće. Olakšajte joj, umanjite i olakšajte njene brige i udaljite je od tuge.

8. Potrudite se da je posjećujete svakodnevno ako živi u istom gradu, i ne dozvolite da vas razonoda svakodnevnice odvrati od toga da je posjetite.

9. Ako ne živi u istoj zemlji, onda je morate svakodnevno kontaktirati, bez obzira na bilo šta.

10. Najbolji način da se približite njenom srcu je da postanete što draži onome koga ona voli; na primjer, pošto su joj njena djeca najdraža, budite fini i korisni njima.

U hadisu koji se prenosi od Abdullaha ibn Amra, a kojeg su zabilježili Buharija i Muslim, se kaže: „Došao je neki čovjek Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, tražeći od njega dozvolu da ode u džihad, pa ga je on upitao: „Da li su ti živi roditelji?“ On odgovori: „Da!“ Tad mu on reče: „Idi njima, tamo ti je džihad!“ Također, u predaji od Enesa se kaže: „Došao je neki čovjek Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, pa mu reče: „Ja zaista čeznem za džihadom, a nisam u stanju da odem.” Reče mu: „Da li ti je iko od roditelja ostao (živ)?“ Reče: „Moja majka.“ Reče: „Traži Allahovu naklonost u činjenju dobročinstva (majci), jer ako to budeš činio, tada ćeš biti kao onaj koji hadždž obavlja, i umru, i onaj koji se bori na Allahovom putu.“ (Ebu Ja’la i Et-Taberani u ”Evsatu”, hadis je hasen po mišljenju El-Iraqija i El-Hejsemija)

novihorizonti

Related posts