Zanimljivosti 

ŠTA ĆE NAŠ GUSUL (VJERSKO KUPANJE) RADITI SA NAMA NA SUDNJEM DANU?

Podijelite!

Vrijednost gusula – kupanja od dženabeta, džunupske nečistoće:

Šta će naš gusul (vjersko kupanje) raditi sa nama na Sudnjem danu?

U hadisima Resulullaha stoji između ostalog i sljedeće:

„…Onda sam vidio poslanike, poredane u halke (kružoke), i čovjeka iz moga ummeta koji, kada god bi pokušao da se primakne nekoj od tih halki, oni bi ga otjerali, pa bi došao njegov GUSUL tj. kupanje od dženabeta, potom ga uzelo za ruku i postavilo uz jednu od tih halki.“

ljiljan.dk

Related posts