Islam 

Kada preselim…

Podijelite!

Kada žena usnije nekog čovjeka kako gasi fenjer u kući ili kada sanja veliku kuću kako se ruši i pretvara u ruševinu, tada će joj tumač snova reći: “Umrijet će gazda kuće!”

Jednog jutra sanjao sam kako hodam na štakama i sat vremena nakon buđenja dobio sam vijest da mi je otac umro. Kod Arapa postoji sujevjerje vezano za vranu koju nazivaju “vrana rastajanja”,  a to je neznabožački običaj koji nema osnove u vjeri.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, održao je ljudima govor u  kojem je rekao: “Allah je Svome robu dao da izabere između ljepota ovoga svijeta i onoga što je u Allaha, pa je rob izabrao ono što je u Allaha.” Čuvši to, Ebu Bekr zaplaka, a ljudi se začudiše što plače zbog obavijesti o robu kojem je dat izbor. Međutim, Ebu Bekr je zaplakao jer je shvatio ono što drugi nisu – da te riječi indirektno ukazuju na Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem, preseljenje.

Neko je upitao jednu djevojčicu: “Koliko vas je?”

“Sedmero”, odgovorila je.

“Gdje su ostali?”

“Petero je ovdje, a dvoje leži ispod drveta”, reče i pokaza u daljinu.

Čovjek ode do mjesta na koje je pokazala i nađe dva kabura te shvati šta mu je djevojčica htjela reći.

Tada je opet upita: “Znači, vas je petero?”

“Ne, nas je sedmero”, bila je uporna djevojčica.

Smrt nije ni nestanak, ni kraj. To je prelazak s jedne na drugu obalu, novo rođenje, odlazak u drugi svijet.

To je kratak prekid protoka energije kroz tijelo, jedan kratak period koji će se sigurno vratiti.

Kada svojoj djeci govorimo o nečijoj smrti, obično kažemo: “Otišao je svome Gospodaru”, i to je jedan lijep, pozitivan i šerijatski ispravan opis smrti.

Dr. Salih el-Ul’jan bio je prisutan u trenutku kada je šejh Muhammed el-Gazali, Allah mu se smilovao, umro tokom predavanja u El-Dženadirijji i to ga je motiviralo da napiše jedno sveobuhvatno djelo o smrti pod naslovom Doktori i filozofija smrti.

Značenje života

Francuski pisac i filozof Albert Camus rekao je: “S obzirom na to da ćemo umrijeti i nestati, onda ništa nema smisla.”

Slično je i prije njega govorio Hajjam: “Ovakav životni pehar je divan, a zašto se onda nad njim nadvija prolaznost.”

Ovo su nihilistička mišljenja i poimanja života, na koja je ukazao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, savjetujući: “Na dunjaluku budi kao stranac ili prolaznik.”

Život je aerodrom na kojem se pripremamo za dugotrajno putovanje.

Ibn Omer, radijallahu anhuma, govorio je: “Kada osvaneš, ne očekuj da ćeš živ omrknuti, a kada omrkneš, ne očekuj da ćeš živ osvanuti. Iskoristi zdravlje (za činjenje dobrih djela) prije nego što oboliš i život prije smrti (da bi zaradio ahiret).” (Buhari i Tirmizi)

Ovo je pozitivno razmišljanje o smrti koje misao o besmislu pretvara u motivaciju za djelovanje.

“…Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji će od vas bolje postupati…” (El-Mulk, 2)

Preseljenje na drugi svijet poziva nas da iskoristimo svaki trenutak, da činimo dobra djela, ostavimo pozitivan otisak, trag, u vremenu.

Otkucaji srca govore čovjeku:

Život čine minute i sekunde

Pa ostavi na sebe nakon smrti spomen

Spomen na čovjeka je njegov drugi život.

Smrt nam daje snage da ustrajemo u prevazilaženju trivijalnosti, tvrdoglavosti i neprijateljstava, i da se posvetimo ostvarenju tri cilja definirana kroz pitanja:

  • Šta nas to čini da budemo sretni i potiče da budemo produktivni?
  • Šta će ljudi reći o nama nakon naše smrti? Kakvu će inspiraciju naći u našim biografijama i našim ličnostima?
  • Šta ćemo na ahiretu naći od naših dobrih djela?

Neki od naših ispravnih prethodnika govorili su: “Kada bi taj i taj znao da će sutra nastupiti Sudnji dan, ne bi bio u stanju da svojim djelima, zbog velike posvećenosti i predanosti u njihovom činjenju, pridoda još drugih djela.”

Mnoge ljude, kako muslimane tako i nemuslimane, na putu dolaska do novih otkrića pratila je misao o smrti i prolaznosti. Alija, radijallahu anhu, govorio je: “Čovjekovi udisaji su njegovi koraci ka smrti”; “Radi za dunjaluk kao da ćeš na njemu zauvijek ostati, a pripremaj se za ahiret kao da ćeš sutra umrijeti.”

U svom govoru održanom na akademskoj svečanosti, govoreći o tome kako je spavao na podu, pješačio milje kako bi dobio besplatan obrok, o problemima pronalaska hraniteljske porodice, protjerivanju iz firme koju je osnovao, o tome kako se osjećao kada mu je otkriven karcinom abdomena, Stiven Jobs je poručio: “Živite svaki dan kao da vam je posljednji jer jednoga dana sigurno ćete biti u pravu.”

U svojoj knjizi Sedam navika uspješnih ljudi Stephen Covey napisao je nešto slično tome.

_______________________

Iz knjige: Stazama egoizma

Autor: dr. Selman el-Avda

Preveo: Muhamed Ikanović

Related posts